education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
הערכות לבחינה המתוקשבת במועד קיץ תש"ף
 הנחיות לקראת הבחינה, במהלכה ולאחריה:
 

    
במועד קיץ תש"ף תתקיים בחינת בגרות מתוקשבת ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה" בשאלון 057387:
 בחינת הבגרות החיצונית המתוקשבת על פי מתכונת ההיבחנות החדשה הינה בהיקף של 60% וכוללת שלושה חלקים: הגאוגרפיה של ארץ ישראל , הגאוגרפיה של המזרח התיכון ונתי"ב (ניתוח תופעות יסוד במרחב)

כדי שנוכל להיערך כראוי ולתפעל את מערך הבחינות עתירות מדיה בצורה מיטבית וכפי שפורסמו במכתב המזכירות הפדגוגית (מכתב המזכירות הפדגוגית לקראת מועד קיץ תש"ף), להלן מספר דגשים ופירוט הפעולות שיש לבצע:

 

   הנחיות להתקנת iTest 9

גרסת התיקון iTest 9.1.0 זמינה להורדה!
 iTest9.1.0, הגרסה המתוקנת של התוכנה להפעלת הבחינות המתוקשבות לשנת הלימודים והבחינות תש"ף–2020, זמינה להורדה ויש להתקינה בכל בתי־הספר
 הבוחנים את תלמידיהם באמצעות iTest .
בגרסה זו תוקן באג שחסם הורדת בחינות ובאגים נוספים.
בהצלחה!

 

תרגול ב-itest עם בחינות נתי"ב ישנות :

כדי לתרגל בחינות נתי"ב ישנות במערכת ה-itest יש לרשום את התלמידים גם לשאלון 057102 בנוסף לרישום לשאלון הרפורמה (057387). הפעולה היא פשוטה מאוד. יש לייצא את הנתונים לאחר שנרשמתם לאחד מהשאלונים ואז לייבא את הקובץ לרישום בשאלון השני .

 

היערכות לקראת בחינת הבגרות המתוקשבת:

 • לפני הבחינה
  1. טוהר הבחינות על בית הספר לדאוג להצבת מחיצות בין עמדות המחשבים. המחיצות יוכלו להיות מחומרים פשוטים כגון: פוליגל, בריסטול קשיח וכדומה. במקרה של בקרה מטעם אגף הבחינות אם לא יהיו מחיצות בין הנבחנים, תוחשד כל הכיתה הנבחנת.
  2. היערכות טכנולוגית: הנחיות תפעוליות בבית הספר לבחינות עתירות מדיה ב־ - iTest , יש לפעול על־פי ההנחיות של מטח. בבחינה עתירת המדיה. בעברית לדוברי עברית ההנחיות התפעוליות יינתנו על ידי ראמ"ה.
  3. פיתוח מקצועי יש לוודא שהמורים המגישים לבחינות עתירות המדיה בפעם הראשונה - השתתפו בהשתלמות מקוונת ייעודית לתחום הדעת ומורים שהשתלמו בעבר התעדכנו בהנחיות המפמ"ר.
  4. מתאמי מחשוב / רכזי תקשוב יש לוודא שמתאם המחשוב או רכז התקשוב המתפעלים את - הבחינה השתתפו באחד המפגשים השנה והשיבו על השאלון.
  אם עדיין לא עשו זאת : יש להנחות את מתאם המחשוב / רכז התקשוב להיכנס להקלטת מפגש הדרכה: http://bit.ly/2F5fezj יש להעתיק את הקישור לשורת הכתובת של הדפדפן ולפתוח את הקובץ ולמלא את השאלון: http://nemala.cet.ac.il/websurveys/96118e12
  5. תרגולים בסביבת ההיבחנות על בית הספר לוודא שהתלמידים שניגשים לבחינה תרגלו - בסביבת ההיבחנות לפחות שלוש פעמים במהלך השנה.
  6. מבחן הדמיה להזכירכם, ההדמיה נועדה לדמות מצב בחינה על כל היבטיו ולזהות מבעוד -מועד בעיות ותקלות אפשריות. בית ספר חייב להשתתף במבחן הדמיה בתחום הדעת שהתלמידים נבחנים בו.
  7. בחינות מתוקשבות עתירות מדיה ובחינות מתוקשבות המותאמות ללקויות למידה
  שימו לב ישנם שני סוגי בחינות מתוקשבות:
  א. בחינות מתוקשבות המותאמות ללקויי למידה המוצגות כשאלון זהה לשאלון הנייר. סמל השאלון זהה לגרסת הנייר.
  ב. בחינות מתוקשבות עתירות מדיה המכילות סרטונים, סימולציות, מפות וכדומה,המיועדות לתלמידים שלמדו ונערכו לבחינה עתירת מדיה וסמל שאלון נפרד כמצוין לעיל.
  8. בהתאם להנחיות אגף הבחינות כל הבחינות המתוקשבות מותאמות ללקויות למידה ומאפשרות: השמעת שאלות, הקראת תשובות (הקלטה) והגדלת פונטים. על המורה לרשום את התלמיד בהתאם להנחיות הרישום ובהתאם לאישור להתאמות לימודיות (אם התלמיד זכאי לכך). בחינה מותאמת יש להקפיד להוסיף מדבקת מותאם ליד שם התלמיד בדו"ח הבחינה  – 9502  הנשלח לתחנת הקליטה.
  שימו לב: נבחנים הזכאים להקראה בבחינת הבגרות בעברית לדוברי עברית לא יוכלו לגשת לבחינה המתוקשבת עתירת המדיה. יוכלו לגשת לבחינה נבחנים הזכאים לשאלון מותאם, הכתבה ושעתוק.
  9. צפיית מורים בבחינה מומלץ להתקין – iTest בחדר נפרד על מנת שמורים יוכלו לצפות בבחינה במהלכה יש להירשם לבחינה עם מספר ת"ז של המורה, אבל אין לשלוח אותה.


 • ביום הבחינה 
  • מתאם המחשוב / רכז התקשוב חייב להיות נוכח בבית הספר כל  זמן הבחינה ועד אישור על  קבלת קבצי התשובות.
  • מחברות בחינה כל תלמיד יקבל מחברת ללא מדבקה שתשמש כטיוטה בלבד. התלמיד ירשום את שמו (טוהר בחינות).
  • לאחר הבחינה המחברות ייאספו, יישארו בבית הספר, ולא יישלחו לתחנת הקליטה.
  • שאלוני בגרות מודפסים יישלחו אליכם לגיבוי במקרה של תקלה ברשת החשמל. אנא ודאו  שכמותם מספקת וצלמו עותקים אם יש צורך בכך.
  • לפני הבחינה על המורה לקבוע את מקום הישיבה של כל תלמיד בצמוד לשולחן המחשב, בתיאום עם המשגיח.
  • אין לעבור באמצע הבחינה מעמדה לעמדה, אלא אם כן אירעה תקלה טכנית בעמדה. במקרה כזה, מתאם המחשוב יעביר את התלמיד לעמדה אחרת, על פי נוהל ההעברה.
  •  במקרה שתלמיד אינו יכול, מסיבה כלשהי, להשלים את ההיבחנות בבחינה המתוקשבת יש לפנות אל מטה הבחינות ולבקש ממנו הנחיות כיצד לפעול. לא ניתן לעבור לבחינה בגרסת נייר לאחר שהתלמיד החל את הבחינה בגרסה המתוקשבת, פרט למקרים חריגים הקשורים לתקלה טכנית וזאת באישור המטה במהלך הבחינה.

 • בכל תקלה הקשורה לנושאים טכניים יש ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של מט"ח בטלפון
  6200622-03

  בכל מקרה חריג המתעורר במהלך הבחינה חובה ליצור קשר מידי עם מטה הבחינות ולקבל הנחיות.

 

 • בסיום הבחינה
  • לאחר הבחינה יש לוודא שמתאם המחשוב העלה את קבצי התשובות לשרת הבחינות הארצי וקיבל אישור קבלה.יש לשלוח את דו"ח הבחינה )טופס  9502)
  • במקרה שתלמיד עבר לבחינה בגרסת נייר יש להגיש את המחברת עם מדבקה לתחנת הקליטה, ולציין זאת במפורש בדו"ח הבחינה )טופס 9502 )
  • הנחיות לטיפול הבחינות בעברית לדוברי עברית יימסרו לבתי הספר בנפרד.

  קישור לאתר הבחינות המתוקשבות של מטח

   נוהל הבחינה המתוקשבת מועד קיץ תשע"ט

תלמידים הזכאים לבחינה מותאמת

 • בחינה בעל פה: תלמיד המעוניין לבצע בחינה בעל פה על סמך התאמה שנתנה לו, יש לאפשר לו להיבחן בעל פה. במקרה זה התלמיד יקבל שאלון בגרסת נייר ויענה בהתאם לדרישות של בחינה בעל פה.
 • אפשרות להגדלת שאלון הבחינה והגדלת המפות קיימת לכל התלמידים בבחינה המתוקשבת ובכללם תלמידים לקויי ראיה

 • תלמידים הזכאים להקראת שאלון ו/או הקלטת תשובות יכולים לעשות זאת במסגרת הבחינה המתוקשבת בתנאים הבאים:

~ על המורה לרשום את התלמידים לבחינה ללקויי למידה (במחשב, במערכת הבחינות)
~ על המורים והתלמידים לבדוק את המערכת לפני הבחינה
~ על התלמיד לבדוק בתחילת הבחינה את מערכת ההקלטה והשמע
~ להקראת שאלון - יש להצטייד באוזניות
~ הקלטת תשובות: תלמידים המקליטים תשובותיהם ישבו בחדר נפרד, כל תלמיד בחדר מחשב + משגיח .
~

על התלמידים להקריא את תשובותיהם בקול רם על מנת שהבודק יוכל לבצע את תהליך ההערכה כראוי. המשגיח צריך לוודא כי אכן ההקלטה בוצעה ונשמעת כראוי.

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  14/02/2020