education - חינוך הפיקוח על הוראת ספרות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית
 

יחידת ההשכלה הכללית שתילמד בכיתה י'  עשויה להוות שער חוויתי ומשמעותי ללימודי הספרות, ותרחיב את אופקיהם של התלמידים.   היחידה כוללת את  אחד הנושאים  לבחירה, מתוך היחידה החמישית בלימודי ההתמחות המפורטים בתכנית הלימודים בספרות לביה"ס העל-יסודי הממלכתי והכללי (חטיבה עליונה).   בחירת הנושאים הנלמדים תהיה בהתאם להעדפות  המורה ובהתאם להרכב אוכלוסיית התלמידים.  תהליכי ההוראה-למידה ילוו בחלופות בהערכה בית ספרית מגוונות.

 

 למסמך התכנית

 

יחידה מומלצת להוראה במסגרת יחידת 'השכלה כללית': 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/08/2018