education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכניות לימודים
 

"מעשה הפרשנות של היצירה הספרותית נע בין שני קטבים: קשב רב לטקסט על כל מה שנכתב בשורותיו וביניהן וקשב של הקורא לעצמו, לעולמו הפנימי ולהיכרותו המצטברת עם יצירות אחרות. הפסיחה בין קטבים אלה פורשת כר נרחב לשיח תרבותי בין כל קורא לבין היצירה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/04/2016