חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  פורסם קול קורא לגופים להצעת פעילויות לתש"פ
  
  פורסם קול קורא ליוזמו"פ תש"פ
  
  חומרי למידה ויחידות מתוקשבות באתר מורי המקצוע
  
  השתלמויות תשע"ט (מידע מתעדכן)
  
  ספרי לימוד מאושרים לשימוש בתשע"ח
  
  חוזר מפמ"ר - היערכות לתשע"ט
  
  אודות סבסוד פעילות למידה חווייתית תשע"ט
 

תוכנית הלימודים     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss