חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  חדש! לכיתות ט' - הספר 'להית אדם - ערכי חיים על פרשת דרכים'
  
   היערכות לתש"פ
  
  חומרי למידה ויחידות מתוקשבות באתר מורי המקצוע
  
  ספרי לימוד מאושרים לשימוש בתשע"ח
  
  אודות סבסוד פעילות למידה חווייתית תשע"ט
  
  חוזר מנכ"ל תשע"ז - תרבות יהודית-ישראלית
  
 

תוכנית הלימודים     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss