חינוך - education תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 

 
  חוזר מפמ"ר - היערכות לתשע"ט
  
  מסלולים ומלגות להכשרת מורים/ לימודים לתואר שני 
  
  חומרי למידה ויחידות מתוקשבות באתר מורי המקצוע
  
  השתלמויות מתוכננות לתשע"ט (מידע מתעדכן)
  
  ספרי לימוד מאושרים לשימוש בתשע"ח
  
  אודות סבסוד פעילות למידה חווייתית תשע"ט
  
  חוזר מנכ"ל תשע"ז - תרבות יהודית-ישראלית
 

תוכנית הלימודים     פיתוח מקצועי     חומרי למידה
סרטון

עדכוני rss