education - חינוך מינהל עו''ה הכשרת עו''ה תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך
   

 
 
 
 
 

 
 

מתראיינים ליום המורה

 

 
 
 
  • הזמנה לכנס שנתון ג - סיום מחזור י"ז: משיחים חינוך ומחנכים לשיח וחוברת הכנס, המכללה האקדמית הרצוג, קמפוס אלון שבות, יום ה' כ"ט באייר, תשע"ז; 25.5.17

  • הזמנה לכנס שנתון א' בשיתוף  אגף של"ח וידיעת הארץ ועירית חולון : דברים שלומדים מכאן לא לומדים משם, מטעם מכללת תלפיות במדיטק חולון, יום ד'', י"ז באדר, תשע"ז; 15.3.17

    לחוברת הכנס  

 

 

 

 

 

 

פורום הסטודנטים הבין מכללתי מזמין לפתיחת הקורס "מסיירים בראש גדול" - שני ימי לימוד וסיור בימים א' וב', 18/19.12.16

 

 

 

 

 

אירועים שהיו בשנה"ל תשע"ה:

 

 
 
שלובים - הרשת החברתית

תמונות וסרטונים

מאמרים ומחקרים על תכנית רגב
 

    תאריך עדכון אחרון:  28/07/2017    

עדכוני rss