education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
סדר, נוהל ואורחות חיים בבית הספר
אמצעי משמעת
 

האם מותר לתלמידים להשתמש במצביעי לייזר (Laser Pointers) במסגרת מוסדות החינוך?

מהם אמצעי המשמעת שבית הספר אינו רשאי לנקוט בהם בעת הפרת משמעת?

מהו נוהל השימוש בטלפונים סלולריים במוסדות החינוך?

האם מורה רשאי להחרים רכוש של תלמיד?


האם ניתן למנוע כניסתם של תלמידים מאחרים לביה"ס?


האם ניתן למנוע יציאתם של תלמידים לשירותים במהלך השיעור?

האם ביה"ס רשאי להעניש תלמיד בשל התנהגות לא נאותה מחוץ לביה"ס?

האם ביה"ס רשאי למנוע הפסקות מתלמיד?


האם ביה"ס רשאי להעניש תלמיד בשל מחדל של הוריו?


האם ניתן לשלב תלמידים במשימות ניקיון וטיפוח ביה"ס?


האם ניתן למנוע מתלמיד לגשת לבחינות הבגרות?

האם ביה"ס רשאי למנוע קבלת תעודה מתלמיד?


האם בי"ס רשאי לבטל מסיבת סיום או כל אירוע אחר עקב התנהגות בלתי הולמת כלפי צוות ביה"ס?

כיצד מתבצע הליך הרחקת תלמיד לצמיתות מביה"ס?

האם ניתנת הזדמנות לתלמיד שהוחלט להרחיקו ולהוריו להשמיע טענותיהם?

האם ניתן לערער על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות?

מהו הרכב ועדת השימוע?

כיצד נקבעת ההחלטה בוועדת השימוע?

האם ניתן לערער על החלטת ועדת השימוע?

מהו מועד הרחקת תלמיד לצמיתות?

האם ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר?

האם ניתן לערער על הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר?

________________________________________________________

האם מותר לתלמידים להשתמש במצביעי לייזר (Laser Pointers) במסגרת מוסדות החינוך?

אלומת אור הלייזר הפוגעת בעין האדם עלולה ליצור ריכוז אנרגיה גבוה מאוד, ועצבי הראיה באזור נקודת המוקד עלולים להיפגע ללא תקנה, תוך פגיעה קשה בראייה. לפיכך השימוש במצביעי לייזר ע"י התלמידים בבית הספר, בגני הילדים, במתנ"סים, באולמות ספורט ובשאר מוסדות החינוך אסורה בהחלט.

חוזר מנכ"ל נ"ט 4(א)

________________________________________________________

מהם אמצעי המשמעת שבית הספר אינו רשאי לנקוט בהם בעת הפרת משמעת?

 1. ענישה גופנית.
 2. ענישה משפילה (הלבנת פנים ברבים, פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה.
 3. העברת התלמיד באופן זמני לכיתה נמוכה יותר.
 4. הפחתת ציון בלימודים בשל התנהגות לא נאותה.
 5. תגובה היכולה לסכן את התלמיד או לפגוע בשלומו או בבריאותו.

חוזר מנכ"ל ע' 1(א)

________________________________________________________

מהו נוהל השימוש בטלפונים סלולריים במוסדות החינוך?

כל שימוש בטלפון ניד בזמן השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום אופן על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר יעשה בהתאם להוראות הצוות.

צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לביה"ס או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות.

 

במידה והתלמיד השתמש במכשיר נייד בניגוד להוראות, ניתן לנקוט באחד מהאמצעים הבאים:

 1. שיחת בירור עם התלמיד
 2. הפקדת המכשיר במזכירות ביה"ס או בחדר המנהל, במקום קבוע, נעול ובטוח, והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או לידי הוריו.
 3. יידוע/ הזמנת ההורים.
 4. במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור ניתן להעניש בהתאם להחלטות בית הספר בנוגע להפרות משמעת, לרבות כתיבת עבודה בנושא.

חוזר מנכ"ל ע' 1(א)

________________________________________________________   

האם מורה רשאי להחרים רכוש של תלמיד? 

עפ"י הנחיות משרדנו, צריך להיות קשר בין הענישה למהות הפרת המשמעת. אם השימוש בחפץ מסוים גורם להפרעה או מסכן את הסביבה, רשאי המורה לבקש מהתלמיד העברת החפץ לרשותו, למשך השיעור או למשך כל היום.

 

במקרה שתלמיד נתפס משתמש בטלפון סלולרי בזמן שיעור, ניתן להחרים את המכשיר. המכשיר יופקד במזכירות ביה"ס או בחדר המנהל, במקום קבוע, נעול ובטוח, ובסוף יום הלימודים יוחזר לידי התלמיד או לידי הוריו.

 

חוזר מנכ"ל ע', 1(א)

הנחיות המנהל הפדגוגי, ינואר 2004

________________________________________________________

האם ניתן למנוע כניסתם של תלמידים מאחרים לביה"ס? 

בשום אופן אין למנוע כניסתם של תלמידים מאחרים לביה"ס.

על ביה"ס לקבוע נהלים בנושא, ולנקוט באמצעי ענישה בתחום ביה"ס.

 

הנחיות המינהל הפדגוגי, ינואר 2005

________________________________________________________    

האם ניתן למנוע יציאתם של תלמידים לשירותים  במהלך השיעור? 

אין למנוע יציאתם של תלמידים לשירותים. מניעת יציאה לשירותים עלולה לגרום לנזק בריאותי.

יציאות תכופות של תלמיד לשירותים מחייבות הפניית תשומת ליבם של ההורים לתופעה כדי להפנותו לבירור רפואי.

על ביה"ס לקבוע נהלים מוסכמים ליציאה לשירותים, על מנת להפחית כמה שיותר את ההפרעה למהלך השיעור.

 

חוזר מנכ"ל ס"ג 4(א)

 

________________________________________________________     

האם ביה"ס רשאי להעניש תלמיד בשל התנהגות לא נאותה מחוץ לביה"ס? 

השתתפות בפעילויות חוץ בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של ביה"ס. כללי ההתנהגות בכל הפעילויות מחייבים, ויש להקפיד עליהם הקפדה יתירה. במקרה ותלמיד מפגין התנהגות לא נאותה בפעילות מחוץ לביה"ס, ניתן לנקוט באחת מהפעולות הבאות:

 1. שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל פה
 2. יידוע ההורים ואזהרה בכתב
 3. דרישה להתנצלות ולעשייה מתקנת
 4. הזמנת ההורים לשיחה
 5. דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא
 6. בעל יסודי: הורדת ציון במקצוע שהיה אמור להילמד בשעת הפעילות.
 7. בעל יסודי: דרישה לפעילות למען הקהילה.

במקרים חוזרים: הורדת ציון/הערה בסעיף "התנהגות" או "נוכחות", בהתאם למצב.

 

במקרים של התנהגות לא נאותה בטיולים:

 1. התניית ההשתתפות בסיור/טיול עתידי בליווי מבוגר (יש להודיע על כך להורים עשרה ימים מראש לפחות).
 2. מניעת השתתפות בפעילות עתידית (וקביעת פעילות חלופית לתלמיד).
  על בתי ספר על יסודיים לנהוג בנושא זה על פי הנחיות בחוזר מנכ"ל ס"ה 9, "טיולים ופעילות חוץ בית ספריות".

חוזר מנכ"ל ע' 1(א)

 

________________________________________________________

האם ביה"ס רשאי למנוע הפסקות מתלמיד? 

ניתן למנוע הפסקה מתלמיד במקרה של אי ציות להוראות צוות ביה"ס.

 

חוזר מנכ"ל ע' 1(א)

________________________________________________________    

האם ביה"ס רשאי להעניש תלמיד בשל מחדל של הוריו? 

לא. חל איסור על הענשת תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.

 

חוזר מנכ"ל ע' 1(א)

________________________________________________________   

האם ניתן לשלב תלמידים במשימות ניקיון וטיפוח ביה"ס? 

ערכי ניקיון ואסתטיקה הם חלק מן הערכים שיש לחנך עליהם, ולכן יש מקום לשלבם בהוראה ובשאר ההליכים החינוכיים של ביה"ס.

ההתארגנות של ביה"ס בהקשר זה, כמו בהקשרים אחרים, תלויה בתקנון של ביה"ס ומעוגנת בהשקפת עולמו החינוכית. בית הספר יוכל לקבוע בתקנון תורנויות שונות של תלמידים במסגרות כיתתיות, שכבתיות או בית ספריות. בכל מקרה חייבת להיות מעורבות ופיקוח של מבוגרים על עבודת התלמידים.

 

לעתים רחוקות ניתן אף לשחרר תלמידים משיעורים, כדי שיקיימו תורנויות בית ספריות

 

ניתן להשתמש בפעילות זו כ"עשייה מתקנת" של התלמיד, במידה והעבירה שביצע רלוונטית (למשל, חוסר שמירה על רכוש או על חזות ביה"ס).

 

חוזר מנכ"ל ע' 1(א)

חוזר מנכ"ל נ"ח 10(א)

________________________________________________________    

האם ניתן למנוע מתלמיד לגשת לבחינות הבגרות? 

עפ"י תקנות זכויות התלמיד, תלמיד יהיה זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית במסגרת מוסד החינוך שבו הוא לומד במקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבה בחר, אם:

 1. מקצוע הבחינה נלמד במוסד החינוך שבו הוא לומד לפי תכנית הלימודים שקבע משרד החינוך למקצוע הבחינה ולרמת הבחינה;
 2. התלמיד בחר ולמד את מקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבהם בחר להיבחן, ותכנית הלימודים במקצוע הבחינה של הכיתה שבה למד, תואמת את דרישות תכנית הלימודים שקבע משרד החינוך, לצורך בחינת הבגרות במקצוע שבו בחר להיבחן.

אם החליט הצוות המקצועי במוסד החינוך, הכולל את מנהל המוסד, היועץ החינוכי, מחנך הכיתה, המורה המקצועי המלמד את התלמיד את מקצוע הבחינה ורכז השכבה אם קיים כזה, לא לאשר לתלמיד להיבחן בבחינת הבגרות חייב הוא לפרט נימוקיו בכתב.

 

התלמיד יהיה רשאי לערור בפני המפקח הכולל על החלטת הצוות המקצועי שלא לאפשר לו להיבחן במקצוע הבחינה שבו בחר.

 החלטת המפקח הכולל היא סופית.

 

על אף האמור לעיל רשאי מנהל מוסד חינוך, במקרים חריגים ובהסכמת רוב חברי הצוות המקצועי, להתיר את השתתפות התלמיד בבחינות הבגרות גם אם לא נתקיימו התנאים לכך, כולם או מקצתם.

 

תקנות חוק זכויות התלמיד, תשס"ב

________________________________________________________    

האם ביה"ס רשאי למנוע קבלת תעודה מתלמיד? 

התעודות לסוגיהן מהוות חלק בלתי נפרד מהחינוך והלימודים הניתנים לילד, והעיכוב במסירתם מהווה פעולה הנוגדת את חוק לימוד חובה.

כמו כן, אי מסירת התעודה עלול לגרום במקרים רבים נזק לילד.

עיכוב התעודות עשוי למנוע מהתלמיד, מהוריו ומהמוסדות המכוונים, קביעת דרכי טיפול לקידומו או מקום המשך לימודיו.

 

חוזר מנכ"ל כ"ח 5

________________________________________________________   

האם בי"ס רשאי לבטל מסיבת סיום או כל אירוע אחר עקב התנהגות בלתי הולמת כלפי צוות ביה"ס? 

הנהלת ביה"ס רשאית לבטל מסיבת סיום או אירוע חברתי אחר בעקבות התנהגות בלתי הולמת של התלמידים כלפי הצוות.

המסיבות והאירועים החברתיים כרוכים בהתערבות ארגונית וחינוכית של הצוות, ועל אחריותם.

הצוות רשאי לסרב ולספק התערבות זו בגין התנהגות לא הולמת כלפיו מצד התלמידים.

 

[הנחיות המינהל הפדגוגי, יוני 2003]

________________________________________________________       

כיצד מתבצע הליך הרחקת תלמיד לצמיתות מביה"ס?

הליך ההרחקה של תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך יתקיים בשלושה שלבים עיקריים: בשלב הראשון יתקיים דיון פנימי במוסד החינוכי שהוא רשום בו. בשלב השני ייתן המוסד החינוכי זכות טיעון להורי התלמיד לפני ההחלטה הסופית. בשלב השלישי תינתן ההחלטה הסופית, ואם ההחלטה היא להרחיק את התלמיד יוכלו ההורים להגיש ערר לוועדת שימוע במחוז. השאלה אם להרחיק תלמיד לצמיתות תידון תחילה במוסד החינוך שבו הוא רשום ולומד, בהתאם לשלושת השלבים.


חוזר מנכ"ל תשע"ב 6 (א)

________________________________________________________

האם ניתנת הזדמנות לתלמיד שהוחלט להרחיקו ולהוריו להשמיע טענותיהם?

מצא מנהל המוסד החינוכי, לאחר הדיון הפנימי, שיש לשקול את הרחקתו לצמיתות של התלמיד, תינתן להורי התלמיד ולתלמיד זכות טיעון.
מנהל מוסד החינוך ישלח מכתב זימון לדיון.
הדיון יתקיים במוסד החינוכי בפני ועדה המורכבת מהחברים האלה:

 • המפקח על המוסד החינוכי
 • מנהל המוסד החינוכי
 • היועץ החינוכי ו/או פסיכולוג המוסד החינוכי, לפי העניין
 • מחנך הכיתה
 • רכז השכבה, אם קיים בעל תפקיד כזה באותו מוסד
 • בעלי תפקיד אחרים הנוגעים בדבר, לפי שיקול דעתו של מנהל מוסד החינוך.

יש לנהל פרוטוקול אשר ישקף את כל הדיון שהתנהל בנוכחות ההורים ו/או התלמיד. פרוטוקול זה יימסר להורים.


חוזר מנכ"ל תשע"ב 6 (א)

________________________________________________________

האם ניתן לערער על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות?

הורים רשאים לערער על הרחקת ביה"ס להרחיק תלמיד לצמיתות בפני ועדת שימוע בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה.


חוזר מנכ"ל תשע"ב 6 (א)

________________________________________________________

מהו הרכב ועדת השימוע?

אלה חברי הוועדה:

 1. מנהל המחוז או מפקח המחוז או המפקח על החינוך הדתי אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך, והוא יהיה היושב ראש ( במקרה של הרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד דתי יהיה יו"ר ועדת השימוע בערר המפקח על החינוך הממלכתי דתי במחוז)
 2. נציג הארגון שרוב המורים במוסד החינוך משתייכים אליו כפי שיקבע הארגון
 3. נציג ארגון ההורים הארצי מתוך רשימה שיקבע הארגון, אלא אם יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון.
 4. ראש מועצת התלמידים המחוזית או סגנו, אלא אם יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון.

הנציגים האמורים ב-2-4 יחתמו על טופס לשמירת סודיות טרם השתתפותם בדיון, אם הם ישתתפו בו.


חוזר מנכ"ל תשע"ב 6 (א)

________________________________________________________

כיצד נקבעת ההחלטה בוועדת השימוע?

ההחלטה בערר תינתן על ידי יו"ר ועדת השימוע  בערר.
ההחלטה תינתן לאחר שישמע יו"ר ועדת השימוע את הורי התלמיד ו/או את התלמיד  ולאחר שישמע את מפקח המחוז ו/או את המפקח הכולל האחראי על מוסד החינוך ו/או את מנהל מוסד החינוך או מי מטעמם, וכן את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בוועדה.


חוזר מנכ"ל תשע"ב 6 (א)

________________________________________________________

האם ניתן לערער על החלטת ועדת השימוע?

החלטת ועדת השימוע הינה סופית ומחייבת את כל הנוגעים בדבר.


חוזר מנכ"ל תשע"ב 6 (א)

________________________________________________________

מהו מועד הרחקת תלמיד לצמיתות?

תלמיד לא יורחק לצמיתות עד להגשת ערר (דהיינו 14 ימים), ואם הוגש ערר, לא יורחק אלא לאחר קבלת החלטה בערר להרחיקו לצמיתות על ידי ועדת השימוע בראשות מנהל המחוז או המחמ"ד.  
קיבלה רשות החינוך המקומית (או בעלות אחרת) הודעה על החלטתו של מנהל המוסד החינוכי, בהתאם להליך שפורט לעיל, להרחיק תלמיד לצמיתות, תיערך הרשות לשיבוצו של התלמיד במוסד חינוך אחר.  בחלוף 14 ימים, אם לא הוגש ערר או הוגש ערר לאחר קבלת החלטת מנהל המחוז בערר, תודיע רשות החינוך המקומית  להורי התלמיד את פרטי המוסד החינוכי שהוא יועבר אליו. הודעה על כך תינתן גם למנהל המוסד שהתלמיד הורחק ממנו ולמנהל המוסד שהתלמיד מועבר אליו.


חוזר מנכ"ל תשע"ב 6 (א)

________________________________________________________

האם ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר?

במקרה שבו, נוסף על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות יש גם החלטה להרחיקו לאלתר ולא להמתין לתוצאות הערר בפני ועדת השימוע, יש לנהוג כדלהלן:

 1. מנהל המוסד יקבל אישור בכתב של מפקח המחוז – ובאין מפקח מחוז יקבל אישור בכתב של המפקח הכולל – להרחיק את התלמיד לצמיתות לאלתר.
 2. מנהל מוסד החינוך יעביר את האישור להרחקה לאלתר לרשות החינוך המקומית או לבעלות על מוסד החינוך ולמנהל המחוז.
 3. מנהל המוסד יודיע על ההחלטה להרחיק את התלמיד לאלתר לממונה על השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך שהוא נציגו של המנהל הכללי לעניין זה.

יודגש כי אין אישור להרחקת תלמיד לאלתר במקרה של הרחקה בשל הישגים לימודיים.


חוזר מנכ"ל תשע"ב 6 (א)

________________________________________________________

האם ניתן לערער על הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר?

התלמיד או הוריו יהיו רשאים להגיש ערר בכתב למנהל המחוז בתוך 10 ימים  מיום המצאת ההודעה על ההחלטה  להרחיק את התלמיד לאלתר ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר.
מוקדם ככל האפשר, ולכל המאוחר תוך 10 ימים מיום הגשת הערר, יתקיים דיון ותתקבל החלטת מנהל המחוז.


חוזר מנכ"ל תשע"ב 6 (א)

________________________________________________________ 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2013    

עדכוני rss