education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

תולדות חייה של הגב' גאולה כהן חופפים את תולדות המאבק לשחרור ארץ ישראל מעול הכיבוש הבריטי ולהקמת מדינת ישראל ואת תולדות המאבק על עצמאותה ועל זהותה של המדינה.

 

כבר בהיותה בת 18 הצטרפה הגב' כהן לארגון "לוחמי חירות ישראל" שבמסגרתו מילאה תפקידים רבים אך נודעה בעיקר כקריינית הראשית של תחנת השידור המחתרתית. הגב' כהן נעצרה בעת שידור חי, נדונה למאסר של תשע שנים ונכלאה בבית הסוהר לנשים בבית לחם. היא עשתה שני ניסיונות נועזים של בריחה מהכלא, ובניסיונה השני הצליחה לברוח.

 

במהלך חייה הייתה הגב' כהן פעילה ככתבת בכמה עיתונים בארץ, שידרה בתחנות רדיו שונות והייתה חברת המערכת של העיתון "מעריב".

 

הגב' כהן כיהנה בכנסת ברציפות במשך 19 שנים. היא הקימה בכנסת, הרבה לפני  גלי העלייה מברית המועצות, את ועדת העלייה והקליטה, ועמדה בראשה. בפעילותה למען עליית יהודי ברית המועצות בלטה בתביעתה למאבק גלוי ופומבי למענם ובתרומתה למודעות לנושא באמצעות מפגשים עם מנהיגים ועם עורכי עיתונים בארה"ב. הגב' כהן הייתה מעורבת גם במאבק למען העלאתם וקליטתם של עולי אתיופיה, תרמה ל"מבצע שלמה" ופעלה להעלאתם לארץ של הורים ובנים מאתיופיה במסגרת איחוד בני משפחות. בתפקידה כסגנית שר במשרד המדע פעלה למען קליטתם של מדענים עולים.

 

הגב' כהן נטלה חלק פעיל במאבק למען ההתיישבות היהודית בשומרון, ביהודה ובחבל עזה, ויזמה חקיקת כמה חוקים כ"חוק יסוד ירושלים" ו"חוק הגולן".

 

הגב' כהן ייסדה את "המדרשה הלאומית ע"ש אריה בן אליעזר" ללימודי הציונות, היהדות ונושאים לאומיים, ובשנת 1998 יזמה את הקמת "בית מורשת המשורר אורי צבי גרינברג" שאותו היא מנהלת בהתנדבות עד היום. מקום זה, הפועל בירושלים, הפך למרכז תרבות ייחודי שבו נערכים סמינרים והרצאות למורים, לתלמידים, לסטודנטים, לחיילי צה"ל, לעולים חדשים ולכל שוחרי התרבות.

 

מפעל חייה של גאולה כהן - כלוחמת בלח"י, כסופרת, כעיתונאית, כחברת כנסת, כיוזמת וכמובילה של מפעלים תרבותיים וחינוכיים וכפעילה במאבקים למען קליטת עלייה מברית המועצות ומאתיופיה - הוא התגייסות מוחלטת ונדירה לשירות העם והמדינה. דמותה הייחודית, דבקותה בעקרונותיה ונכונותה לשלם על כך מחיר הם מקור השראה לציבור רחב ומקור להערכה גם של מי שחולקים על עמדותיה ועל דרכה.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את הגב' גאולה כהן ראויה לקבל את פרס ישראל לשנת התשס"ג בתחום של מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

 

 

 

השופטים:

מר מרדכי בן-פורת, יו"ר

מר ארנון מנטבר

השופטת (בדימוס) שרה פריש

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012