האגף לחינוך קדם יסודיחינוך - education Get Adobe Flash player

עדכוני rss

 
 
 
 
 

 סיפור משפחתי- דגמי משפחה בחברה משתנה
  
 30 שניות מחשבה לפני פרסום והפצה- עלון לגלישה בטוחה ברשת האינטרנט
  
 רישום לגני ילדים לשנת תשע"ז
  
 אקדמיה ברשת - מפגשים מקוונים לגננות
  
 צילומים מגני ילדים
  
 פיתוח מקצועי של גננות בתשע"ו
  
 רפורמת הסייעת השניה
  
 אקלים חינוכי בטוח ומניעת אלימות והתנהגויות לא מותאמות בגן, חוזר מנכ"ל
  
 סביבות חקר עצמאי של ילדי גן בגני ילדים
  
 

 

גן ירוק - ירוק מתמיד - בשביל הפרחים ועוד.... רפורמת הסייעת השניה 10 עלונים מקוונים לגננת אחרון על חצר הגן
 
  תאריך עדכון אחרון:  18/12/2015