education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIS בגני ילדים
 

מחקר טאליס בגני הילדים  (TALIS Starting Strong Survey)

מחקר טאליס בגני הילדים הינו מחקר בין-לאומי חדש שנערך לראשונה בשנת 2018. המחקר נערך מטעם ארגון ה-OECD ומתמקד בצוותי החינוך בגני הילדים (גנים לילדים בגילאי 3-6). המחקר יאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית בשלב החינוך הקדם-יסודי, על ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בגנים, על המוטיבציה והאטרקטיביות של המקצוע, על התפיסות בנוגע להליך החינוכי בגן ועל איכות הטיפול והלמידה במסגרות חינוך אלו ועוד.

בתשע"ח נערך מחקר טאליס בגני הילדים 2018. במחקר זה השתתפו כ-420 גני ילדים. הצוות החינוכי בכל גן שנדגם השיב על שאלונים מודפסים. נתוני המחקר יתפרסמו באוקטובר 2019.

קישורים:

קישור לאתר מחקר טאליס בגני הילדים

 ברושור

מסגרת מושגית

 מסגרת מושגית

שאלונים לדוגמה

 שאלון לגננת - תרגום לעברית 

 שאלון לצוות הגן - תרגום לעברית  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/10/2019    

עדכוני rss