education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIS בגני ילדים
 

מחקר טאליס בגני הילדים  (TALIS Starting Strong Survey)

מחקר טאליס בגני הילדים הינו מחקר בין-לאומי חדש שנערך לראשונה בשנת 2018. המחקר נערך מטעם ארגון ה-OECD ומתמקד בצוותי החינוך בגני הילדים (גנים לילדים בגילאי 3-6). המחקר יאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית בשלב החינוך הקדם-יסודי, על ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בגנים, על המוטיבציה והאטרקטיביות של המקצוע, על התפיסות בנוגע להליך החינוכי בגן ועל איכות הטיפול והלמידה במסגרות חינוך אלו ועוד.

בתשע"ח נערך מחקר טאליס בגני הילדים 2018. במחקר זה השתתפו כ-420 גני ילדים. הצוות החינוכי בכל גן שנדגם השיב על שאלונים מודפסים. נתוני המחקר יתפרסמו באוקטובר 2019.

קישורים:

אתר המחקר הבינלאומי

ברושור

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2018    

עדכוני rss