education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
משוב ארצי מדגמי
 

המשוב הארצי המדגמי הוא מחקר המתבצע על-ידי ראמ"ה. מטרתו להעמיק בכל פעם בתחום דעת מסוים במערכת החינוך ולספק מידע מקיף אודותיו ברמה המערכתית. המידע מתייחס לתוצאות הלמידה (כפי שיבואו לידי ביטוי בהישגים, ערכים וכד') ולהקשר הפדגוגי שבו מתנהל תחום הדעת בבתי-הספר בארץ. 

כל תחום דעת מתוכנן להיבדק במחזוריות של אחת לכמה שנים כדי לעקוב אחר המגמות המסתמנות בו לאורך זמן. מערך המחקר הוא כזה שמאפשר לכסות באופן רחב ומעמיק את תחום הדעת על היבטיו השונים, עם מינימום עומס על התלמיד היחיד ועל המערכת בכללותה. הדבר מאפשר זיהוי מדוקדק יחסית של נקודות החוזק והנקודות לשיפור ברמה המערכתית וקבלת החלטות מושכלות יותר לגבי פעולות ההתערבות המתאימות לשם שיפור.

לפירוט נוסף בנושא משוב ארצי מדגמי - לחץ כאן  

משוב ארצי בגאוגרפיה

משוב ארצי בגאוגרפיה - לפירוט לחץ כאן

 

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019    

עדכוני rss