education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמרים ומצגות מכנסים 
 
 

הכנס השנתי של ראמ"ה 2018 / 19.6.2018

תובנות מנתוני מחקרים ארציים ובין-לאומיים - ראמ"ה / 13/3/2018 

לימודי המדעים בישראל: הישגי תלמידים ועמדותיהם כלפי המקצוע - בראי המחקרי הבינלאומיים PISA ו-TIMSS / ד"ר יוסי מחלוף, 20.2.2018

בסימן שאלה - על תובנות והזדמנויות להוראה בראי המחקרים הבינלאומיים PISA ו-TIMSS / ד"ר יוסי מחלוף, 23.1.2018

הכנס השנתי של ראמ"ה 2017 / 16.5.2017

  תובנות מנתוני מחקרים ארציים ובין-לאומיים - ראמ"ה / 23.3.2017 

  הכנס השנתי של ראמ"ה 2016 / 18.4.2016

  Publications in English

  קישור

   

   

   
   
      תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

  עדכוני rss