שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
קול קורא בנושא: טיפול בפגיעות מיניות בשירותים הפסיכולוגיים ברשויות לשנת תשע"ט
תשרי תשע"ט, אוקטובר 2018
 

קול קורא בנושא: טיפול בפגיעות מיניות בשירותים הפסיכולוגיים ברשויות לשנת תשע"ט (תקנה - 20-46-03-09)
תקציב פגיעות מיניות לרשויות יועברו באמצעות פניה של הרשויות המקומיות לקול קורא  (9735).
הגשת הבקשה תיעשה דרך פורטל המרכבה עד לתאריך 16.10.2018;
על הרשויות לעמוד בקריטריונים המפורסמים במסמך הרצ"ב.
יש לצרף לבקשה את כל מסמכי החובה בצירוף מכתב בקשה המפרט את סכום הבקשה + פירוט שעות טיפול צפוי עד לסוף שנת תשע"ט (נספח 1 לשפ"חים חדשים, נספח 2א בחתימת הגזבר ונספח 8 לכל השפ"חים).
העתק של מכתב הבקשה + נספח 2א' + נספח 8 יש לשלוח למייל irishelman@gmail.com
במידה והבקשה לא תוגש עפ"י המבוקש באופן מלא, ועד למועד המצוין, הבקשה תידחה.

 

ניתן לפנות בכל שאלה לבלה שבתאי בטל: 02-5604139
או במייל bellash@education.gov.il
 
קריטריונים לתקצוב - טיפול בפגיעות מיניות בשירותים הפסיכולוגיים ברשויות לשנת תשע"ט

 


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2018