education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.26 השתלמות עובדי הוראה
 
1.26.0 הנחיות להפעלת השתלמויות לעובדי הוראה (1)
 

להלן הנחיות שהוצאו על ידי המינהל להכשרה ולהשתלמות עובדי הוראה לתכנון

השתלמויות לעובדי הוראה:

 

א.את ההשתלמויות יש לתכנן -

   לימי החופשה במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ;

   לשעות אחר הצהריים והערב (מהשעה 15 ואילך);

   ל"ימים חופשיים" של עובדי הוראה.

 

ב.עובדי הוראה לא ישתתפו בהשתלמויות בשעות עבודה שלהם- למעט קורסים מרוכזים

   של בית הספר לעובדי הוראה בכירים והשתלמויות במרכז ההשתלמות בשלומי ובבית

   יציב, וגם זאת לאחר קבלת אישור ממנהל בית הספר ומהמפקח הכולל.

 

ג.מומלץ כי היחידות והמפמ"רים יקבעו ויפרסמו את תוכנית ימי ההשתלמות הקבועים,

  ויאפשרו לעובדי ההוראה לתכנן את שיבוצם בעבודה בהתאם.

 

תחולה 1.12.99.

 

 
אסמכתא : 1. חוזר מנכ"ל תשס 4(א), עמ' 35, סעיף 8.2-1.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss