education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אתרי התמחות וכניסה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות
 

לפניכם קישורים לאתרי התמחות בהוראה במכללות ובאוניברסיטאות.

אתרים אלה מכילים בין השאר דפי מידע, הסברים וקישורים על שנת ההתמחות והכניסה להוראה כמו  גם מידע רלוונטי נוסף.

 

 

שם האתר

מידע כללי

1

 מכללת בית ברל

אתר היחידה "פורשים כנף להוראה"  מציג את היחידה העל- מכללתית המיועדת לקידום מתמחים ומורים, גננות ואנשי חינוך נוספים מתחיליםהמלמדים בשלוש השנים הראשונות במערכת החינוך, ולהכשרת חונכים ומלווים.
ביחידת "פורשים כנף להוראה"  פועלים  מדריכים מהפקולטה לחינוך הכוללת גם את המכון להכשרת מורים ערביים ומהפקולטה לאמנות - המדרשה. באתר יש הצעות עבודה לסטודנטים ולבוגרים והפניות לאתרים ומקורות מידע. היחידה מציעה בנוסף ליעץ אישי גם  השתתפות בסדנאות פנים אל פנים, בסדנאות היברידיות ובמודל חממה בית ספרית או יישובית.
כמו כן לעזרת המורים והגננות קבוצת יעץ סגורה בפייסבוק בה הם יכולים לקבל מענה רציף  מעמיתים ומומחים.

2

אורט בראודה

במכללת אורט בראודה מתקיימת סדנת התמחות בהוראה.

3

מכללת לוינסקי לחינוך

באתר מידע כללי למתמחה הכולל הסברים על מטרת הסטאז' דרישות משרד החינוך ועוד. כמו כן קישורים לנהלי משרד החינוך, קישורים למסגרות הוראה לפי תחומים. הערכה מסכמת, הצעות עבודה וסיפורי מתמחים.

4

מכללת אמונה

מידע אודות שנת ההתמחות: נהלים, טפסים וקישורים רלוונטיים.

5

אוניברסיטת חיפה

 

 דף בו מידע והסברים על שנת הסטאז'.

6

מכללת אלקאסמי

 

באתר ישנו רציונאל אודות יחידת הסטאז' ופירוט אנשי הסגל.

7

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

אתר מפורט מלווה במצגות, קבצים וקישורים בנושאים השונים. באתר מידע על שנת ההתמחות, שכר המתמחה, ליווי החונך, השתתפות בסדנאות, הערכת המתמחה, קבלת רישיון לעיסוק בהוראה, הלוואות מותנות, זכויות המורה המתחיל והצעות עבודה.ומידע אודות ההתפתחות המקצועית של המורה והגננת בשנה לאחר ההתמחות

8

המכללה האקדמית לחינוך אורנים

באתר הסבר כללי וקישורים על תקופת הסטאז' מלווה בסילבוס, רשימת סדנאות, מידע לחונכים, קישורים הנוגעים למשאבים, שאלות ותשובות ופורום.  המכללה גם מציעה קורס פיתוח מקצועי למורים מתחילים וגם לגננות מתחילות

9

הקמפוס האקדמי אחווה

האתר מציג רציונל ומטרות שנת הסטאז'. מלווה בקבצים: סילבוס, שאלות נפוצות, מצגת, תיק למתמחה, מסגרות מאושרות להתמחות, וטפסים. למכללה גם תכנית להכשרת חונכים לסטאז' גם בשפה האנגלית.

10

המכללת האקדמית לחינוך ע"ש גורדון

באתר הסבר על שנת הסטאז', מידע על נהלים ומסגרות עבודה, נוהל הרשמה וסיפורי מתמחים.

במכללה יש גם קורסים לפיתוח מקצועי של מורים וגננות בשנה הראשונה לאחר הסטאז'.

11

מכללת אוהלו

דף מידע מפורט בנושאים: מטרות, חובת המתמחה, מקומות עבודה, ליווי חינוך, השתתפות בסדנה, הערכת מתמחה,קבלת רישיון לעיסוק בהוראה, זכויות המתמחה וקישור לחוברת מידע לעובד ההוראה "אופק חדש "מפנה בחינוך בישראל".

12

האוניברסיטה הפתוחה

באתר הסבר כללי על שנת הסטאז'  ומבנה תהליך ההתמחות. האוניברסיטה הפתוחה מציעה גם תכנית להכשרת מורים חונכים.

13

המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

באתר הסבר מפורט ונרחב על שנת הסטאז' כולל טבלאות היקף משרה, מידע על הגורם המשלם, שכר המתמחה, ותק ועוד. כמו כן הסבר מפורט על התהליך המסודר לפי חודשי השנה כמו גם טלפונים של המפקחים. עוד במכללה תכנית לפיתוח מקצועי של מורים בשנת עבודתם הראשונה וכך גם לגננות.

14

אוניברסיטת תל-אביב  

קישור לפיתוח מקצועי  לעובדי הוראה חדשים   

15

סמינר הקיבוצים 

באתר הסבר על שנת הסטאז' והמידע הרלוונטי למתמחים.

16

אוניברסיטת בר-אילן

באתר הסבר כללי על שנת הסטאז' ומספר קישורים רלוונטיים לקבלת מידע נוסף.

17

המכללה האקדמית חמדת הדרום

באתר הסבר כללי על שנת הסטאז' מטרתה, מסגרת ההתמחות, המורה המלווה, זכויות המתמחה ועוד. במכללה גם תוכנית להכשרת חונכים. וכן תוכנית למורים מלווים למורה המתחיל לאחר שנת הסטאז'.

18

האוניברסיטה העברית

דף עם הסבר קצר על שנת הסטאז' ופיתוח מקצועי לאחר הסטאז

19

מכללת אפרתה

אתר היחידה, בו מופיע הסבר אודות שנת ההתמחות וקורסים למורים חדשים וגננות חדשות.

20

גבעת וושינגטון

באתר  נמצא כל המידע הרלוונטי לשנת ההתמחות. הוא כולל טפסים וקישורים ודרכו ניתן לשלוח את הטופס המקוון.

באתר מתפרסמים האירועים שיש במכללה הקשורים בשנת ההתמחות.

21

אוניברסיטת בן גוריון

הסבר כללי על שנת הסטאז ועל ליווי מורים בשנה א' לאחר ההתמחות

22

הטכניון

באתר מפורט אודות סדנאות למתמחים

23

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל

באתר מופיע כל המידע הדרוש בנושא ההתמחות בהוראה

24

אקדמיה למוזיקה ולמחול

באתר מופיע כל המידע הדרוש אודות שנת ההתמחות

25

אורות ישראל קמפוס אלקנה

באתר זה תמצאו מידע אודות ההתמחות ושלב הכניסה להוראה בצרוף הפנייה לאתרים חיוניים.

26

מכללת קיי

באתר אינפורמציה עדכנית בנושא הסטאז'

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2017