חינוך - education מנהל חברה ונוער חינוך - education

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 כן מדברים בארוחת ערב - הרצאות במסגרת אקדמיה ברשת להורים
  
 נאמני זכויות בלמידה שיתופית
  
 כרזת חוק זכויות התלמיד - תשע"ז
  
 מכתב למנהלים ולמורים לשנת תשע"ז
  
 בשביל הזכויות - דיון בדילמות מוסריות וחברתיות
  
 חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016
  
 لابمة مإشرات ونظام رصد لتنف ذٌ حك الأطفال ف المشاركة
  
 אמצעים ושיטת פיקוח על יישום זכות ילדים לשיתוף ולהשתתפות
  
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/11/2016