מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים education - חינוך
 
 
 
 
 
 

 
 מידע וחומרי למידה לקראת בחירות לרשויות המקומיות
 
 יום זכויות האדם והאזרח תשע"ט
 
 מערכי שיעור, פעילויות וחומרי הוראה, יום הסובלנות 16/11/2018
 
 חומרי הוראה ומערכי שיעור ליום הזיכרון ה-23 ליצחק רבין
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/03/2018    

עדכוני rss