"האלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה, יש
לגנות אותה, להוקיע אותה ולבודד אותה" - אלו
היו דבריו האחרונים של ראש הממשלה יצחק
רבין ז"ל בעצרת תמיכה בתהליך השלום.
שלוש היריות שנורות באותו לילה החרידו
וזעזעו את החברה הישראלית ועררו אותה לחשבון
נפש אישי וציבורי.
בחוברת מוצעות פעילויות אשר תסיייענה לאנשי
החינוך בעבודתם החינוכית. הפעילויות תורמות
להעמקת ההיכרות עם דמותו ופועלו של יצחק
רבין ז"ל ולניהול דיונים אודות הסכנות הנובעות
מרצח מנהיג על רקע אידיאולוגי-פוליטי ודרכים
לגיטימיות לקבלת הכרעות במדינה דמוקרטית.

עמליה לואין, אוריה שוחט עריכה:


ההפעלות שבחוברת ניתנות
להורדה בקובץ וורד

תוכן העניינים

דברי פתיחה
מנכ"לית משרד החינוך התרבות והספורט - רונית תירוש

הפעלה מס' 1 - יצחק רבין - קווים לדמותו
הפעלה מס' 2 - מתי נזכור - יום הזיכרון ליצחק רבין - י"ב בחשוון או 4.11?
הפעלה מס' 3 - שלום חבר
הפעלה מס' 4 - גשר צר מאוד
הפעלה מס' 5 - למה דמוקרטיה?
הפעלה מס' 6 - דמוקרטיה במבחן המציאות
הצעה לחדר מורים
חוברות קודמות של מינהל חברה ונוער לזכר יצחק רבין ז"ל
ממחלוקת לשיח במגוון דרכים לציון השנה ה- 11 הרצח - ערכה דיגיטאלית

הפעילויות מיועדות לגילאי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.