education - חינוך ספרות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתי יחידות לימוד
שירה
 

החל מקיץ התשס"ז ייבחנו התלמידים על פי רשימת השירים המופיעה להלן. במסגרת פרק זה ילמדו התלמידים 27 שירים על פי המפורט:

 

 

שירת ימי הביניים

חמישה שירים - שיר אחד מכל קבוצה:

א

ר' יהודה הלוי

יעירוני בשמך רעיוניי; יחידה שחרי; ישנה בחיק ילדות

ב

ר' יהודה הלוי

יפה נוף; לבי במזרח; הציקתני תשוקתי

ג

ר' שלמה אבן גבירול  

כתב סתיו; ראה שמש

 

 

ר' משה אבן עזרא    

כותנות פסים

ד

ר' שלמה אבן גבירול

כאבי רב

 

 

ר' שמואל הנגיד

הים ביני ובינך; בכור אמי

ה

ר' שמואל הנגיד

התקבצו כי הזמן תמים; מת אב ומת אלול

 

 

ר' שלמה אבן גבירול

כתמר את בקומתך

(כל השירים מתוך: שירמן חיים, השירה העברית בספרד ובפרובנס, מוסד ביאליק, 1960.

הערה: אחדים משירים אלה יוחלפו מידי כמה שנים.)

 

 

שירי חיים נחמן ביאליק

חמישה שירים - אחד מכל קבוצה:

 

א. הקיץ גווע; פעמי אביב

ב. על השחיטה; אם יש את נפשך לדעת

ג. לא זכיתי; זריתי לרוח אנחתי

ד. לבדי; ואם ישאל המלאך

ה. הולכת את מעימי; לנתיבך הנעלם

 

(שירים, מהדורה מדעית, דביר, תשמ"ג-תש"ן; וכן: ח"נ ביאליק, השירים, בעריכת אבנר הולצמן, דביר, 2004; וכן: פרויקט בן יהודה)

הערה: אחדים משירים אלה יוחלפו מידי כמה שנים.

 

 

שירת המאה ה-20


בשירת המאה ה-20 שתי חטיבות:

שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה-20;

שירים מהמחצית השנייה של המאה ה-20.

 

 

 

שירים מהמחצית הראשונה של המאה ה-20

חמישה שירים - שיר אחד משיריו של כל אחד מהמשוררים האלה:

 

אלתרמן נתן

עץ הזית; ירח; (שירים משכבר: כוכבים בחוץ, הקיבוץ המאוחד, ‎1972); דו שיח (עיר היונה, הקיבוץ המאוחד, ‎1978); מטמורפוזות (הטור השביעי, כרך א' - תש"ג-תשי"ד, הקיבוץ המאוחד, 2005)

 

גולדברג לאה

מבית אמי א'; חמסין של ניסן ["אכן אדע, זה יום ללא תמורה"]; האמנם עוד יבואו ימים; סונט ט' ["מחלוני וגם מחלונך"] מתוך "אהבתה של תרזה די מון" (כתבי לאה גולדברג, כרך ב': מוקדם ומאוחר ספריית פועלים, 1978)

 

גרינברג אורי צבי

קדושי דומייה, מחזה שבת קודש בשמיים (רחובות הנהר, שוקן תשל"ח; וכן: כל כתבי אצ"ג, כרך ו': רחובות הנהר, מוסד ביאליק, 2004-1990); שיר נס השיר; שיר אמי והנחל (כל כתבי אצ"ג, כרך ט': ספר העיגול)

 

טשרניחובסקי שאול

ראי אדמה; הוי ארצי מולדתי; סונט י' ["את אינך יודעת"] מתוך המחזור "שירים לאילאיל"; לא רגעי שנת (כל כתבי שאול טשרניחובסקי, עם עובד, 1990; וכן: שירי טשרניחובסקי, דביר, תשכ"ח)

 

רחל

רק על עצמי; פגישה חצי פגישה; זמר נוגה; מנגד (שירת רחל, דבר, 1977; וכן: פרוייקט בן יהודה )

 

 

הערה: ברשימה זו יחולו שינויים מידי כמה שנים.

 

 

 

שירים מהמחצית השנייה של המאה ה-20

 שבעה שירים - שיר אחד משיריו של כל אחד מהמשוררים האלה:

 

ביטון ארז

שיר זהרה אלפסיה; דברי רקע ראשוניים; פיגומים; תקציר שיחה (ציפור בין יבשות, הקיבוץ המאוחד, 1990)

 

גורי חיים

ירושה; אודיסס; מעשה ביונה; שיר 21 ["בקשו רחמים עליה"] מתוך המחזור "יריד המזרח" (השירים, מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד, 1998)

 

זך נתן

אני שומע משהו נופל (שירים שונים, הקיבוץ המאוחד, 1984); שימו לב לסגול הרועד; נגד פרדה; ציפור שנייה (כל החלב והדבש, עם עובד, 1981)

 

זלדה

שני יסודות; ציפור אחוזת קסם; כאשר היית פה; כל שושנה (שירי זלדה, הקיבוץ המאוחד, 1985)

 

עמיחי יהודה

לא כברוש; משלושה או ארבעה בחדר; (שירי יהודה עמיחי, כרך א': שירים, 1962-1948, שוקן, 2004-2002); תיירים (שם, כרך ג': שלווה גדולה: שאלות ותשובות); שיר 10 ["אני זוכר שאלה מספר לימוד החשבון"] מתוך המחזור "טיול ישראלי" (שם, כרך ה' פתוח סגור פתוח)

 

פגיס דן

עדות; כתוב בעיפרון; סכו"ם; דפדוף באלבום (כל השירים, הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק, 1995)

 

רביקוביץ דליה

עומד על הכביש; זיכרונות חמים; גרוויטציה; סינדרלה במטבח (כל השירים עד כה, הקיבוץ המאוחד, 1995)

 

הערה: ברשימה זו יחולו שינויים מידי כמה שנים.

 

 

בחירה פתוחה

חמישה שירים

 

נוסף ל-12 השירים מהמאה ה-20 ילמדו התלמידים חמישה שירים במסגרת הבחירה הפתוחה. שירים אלה יהיו משיריהם של המשוררים הנזכרים לעיל או משיריהם של משוררים אחרים.

 

בנספח תמצאו דוגמאות לקבוצות קטנות של שירים המתלכדות סביב עקרונות מארגנים שונים: תימטיים, פואטיים, תקופתיים וכו'. דוגמאות אלה הן בגדר הצעות והן נועדו לעודד את הוראת השירה סביב עיקרון מלכד המאפשר למידה השוואתית.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/07/2012