education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני בקיאות בעברית לאחיות ונוהלי הרשמה
 

הנחיות לנרשמים למבחן בקיאות בעברית לאחים ואחיות לצורך קבלת הסמכה של משרד הבריאות

 

 1. על המבחן: המבחן בודק ידע בעברית ברמה של כיתה ד' באולפן. לרשות הנבחנים קיים מבחן לדוגמה
  לידיעתך, במהלך המבחן השימוש במילון מכל סוג אסור!
  כדי לעבור את המבחן צריך לקבל ציון של לפחות 65%
 2. מיקום המבחן: המבחן מתקיים בשני מקומות בארץ, בירושלים ובתל אביב -
  בירושלים
  – אולפן מורשה, רחוב שלומציון המלכה 18 ירושלים
  בתל אביב – אולפן "בית ברודצקי", רחוב ברודצקי 36 תל אביב
 3. משך המבחן  3 שעות -  בין השעות 13.00-16.00
 4.  מועדים: המבחן יתקיים בשני מועדים במשך השנה – חורף וקיץ
 5.  המועדים בשנת 2018-2019 (תשע"ט) הם:
  מועד חורף:
  ירושלים - יום  ד' 30/1/2019     תל אביב - יום ב' 28/1/2019      
  מועד קיץ:

  ירושלים - יום ד' 31/7/2019 תל אביב - יום ב', 29.7.2019

 6. הנחיות לנרשמים למבחן בקיאות בעברית לאחים ואחיות לצורך קבלת הסמכה של משרד הבריאות:
  נהלי הרשמה: כדי להירשם יש לשלוח את הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת מגורים למשלוח דואר ודוא"ל  ולציין את מיקום המבחן הרצוי, ירושלים או תל אביב -  לדוא"ל של אלישבע בקשט:  EL.ACHAYOT@GMAIL.COM
  להירשם למבחן עד 10 ימים לפני המועד!
 7. תשלום: יש לשלם  80 ₪ בכל סניף של בנק הדואר על פי הפרטים שלהלן:
  האגף לחינוך מבוגרים, מספר חשבון: 0-25095-6 בנק הדואר סניף ראשי 9001
  קבלה על תשלום ותעודת זהות – יש להביא ביום המבחן ולהציג בפני הבוחן במקום. ללא שני המסמכים האלה לא יתאפשר לכתוב את המבחן!
 8. קבלת תוצאות:
 • אנשים שעברו את המבחן בהצלחה - תעודה תישלח בדואר, תוך שבועיים-שלושה שבועות, לכתובת אותה שלח הנבחן בהרשמה.
  הציונים של הנבחנים שעברו את המבחן יועברו למשרד הבריאות תוך 10 ימים.
 • אנשים שלא עברו את המבחן: מי שקיבל פחות מ-65, יקבל מכתב בדואר לכתובת אותה שלח בהרשמה, תוך שבועיים-שלושה שבועות.

יצירת קשר ומתן מידע נוסף –

אלישבע בקשט 
EL.ACHAYOT@GMAIL.COM  
טלפון  054-6533032

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/09/2018