education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מידעון על המסלולים להשלמת השכלה למבוגרים
 

מסלול השלמת השכלה יסודית למבוגרים

פירוט המקצועות לבחירה בהשכלת יסוד

מסלול השלמת השכלה תיכונית

טבלת זכאות לתעודה במסלולים של השלמת השכלה תיכונית למבוגרים

פירוט מקצועות החובה

פירוט מקצועות הבחירה

מידע לפניות בנושא השלמת השכלה תיכונית

 

 

השכלת יסוד

מסלול ללימודי תעודה

תכנית הלימודים בהשכלת-יסוד מתמקדת בלומדים מבוגרים על מגוון מאפייניהם צורכיהם, כישוריהם וייחודם.

 

סף הכניסה: מבחני מיון בהבנת הנקרא ומתמטיקה שהם ברמת מבחני טרום השכלת-יסוד. תכנון הלימודים לוקח בחשבון את השונות של הלומדים ומכאן הצורך במגוון תכניות לימודים המתייחסות לנקודת ההתחלה לתהליך ההתקדמות ולמטרות הסיום.

 

* סיום מסלול השכלת יסוד למגזר היהודי

 

2 מבחנים ארציים בהבנת הנקרא ובמתמטיקה - בסה"כ כ- 380 שעות.
3 מבחנים פנימיים, כל מקצוע כ- 40 שעות – סה"כ כ- 120 שעות .
היקף שעות כולל  - 500 שעות.

 

הבנת הנקרא: כ- 190 שעות
היקף: בין 8 ש"ש – 25 ש"ש
יעד: מבחן סיום ארצי בהבנת הנקרא.
תכנים: טרום קריאה, קריאה מרפרפת.
לשון: משמעות המילים, סימני פיסוק, מילות קישור, מאזכרים.
אמצעים סגנונים: דימוי, מטפורה האנשה, תקינות לשון סביל.
קריאה מעמיקה: התוכן הגלוי א'. איתור מרכיבי תוכן גלויים בטקסט, רעיונות מרכזיים, רעיונות משניים. איתור מרכיבי תוכן גלויים: דעה, השערה, עובדה.
קריאה מעמיקה: איתור מרכיבי תוכן סמויים.
קריאה מעמיקה: ארגון הטקסט למבנה, הבעה בכתב.

 

מתמטיקה:
היקף: כ- 190 שעות
יעד: מבחן סיום ארצי במתמטיקה
תכנים: שברים פשוטים, שבים עשרוניים, אחוזים, מידות, הנדסה, בעיות מילוליות.

 

* סיום מסלול השכלת יסוד למגזר הדובר ערבית

 

3 מבחנים ארציים בערבית בהבנת הנקרא ובמתמטיקה – סה"כ כ- 420 שעות.
הבחינה בעברית היא ברמת טרום השכלת יסוד – מבחן ארצי.
2 מבחנים פנימיים, כל מקצוע כ- 40 שעות – סה"כ 80 שעות.

 

טבלת זכאות לתעודה במסלול של השלמת השכלה יסודית למבוגרים

מסלול

מקצועות חובה

סך שעות למסלול

לדוברי עברית

לדוברי ערבית

השכלת יסוד

מתמטיקה

הבנת הנקרא

ושלוש בחינות פנימיות של המוסד

מתמטיקה

ערבית

הבנת הנקרא

ושתי בחינות פנימיות של המוסד

500 שעות

 
 

פירוט המקצועות לבחירה

היקף: 3 מקצועות סה"כ כ- 120 שעות.
יעד: מבחנים פנימיים באישור המדריכות, עפ"י פורמט שאושר ע"י המטה.

 

לדוגמה:


תכנית לימודים בתקשורת המונים:

היקף: 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
תכנים: מאפייני תקשורת בין – אישית ותקשורת המונים, תפקידי תקשורת המונים, חופש הביטוי וחופש העיתונות, חדשות ואקטואליה, קשרי גומלין בין התפתחות אמצעי תקשורת לבין שינויים חברתיים ותרבותיים, מסרי שכנוע בפרסומת, חקר השפעת התקשורת, התפתחות תקשורת מחשבים – אינטרנט.
שלבים בהתפתחות הספר, עיתון, קולנוע, רדיו וטלוויזיה.
את התוכנית מלווה מקראה "כשרים, קשרים ותקשורת המונים", בהוצאת האגף.
תכנית הלימודים כוללת אף התייחסות ל-10 שנות לימוד ולבניית רצף בין השכלת-יסוד ו-10 שנ"ל.

 

תכנית לימודים בביולוגיה:

היקף: 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
תכנים: מבוא לביולוגיה, מערכת העיכול, מערכת הדם והלב, מערכת הנשימה, מערכת הרבייה.
את התוכנית מלווה חוברות לימוד בנושא: העיכול, נשימה, אבות המזון והדם.

 

תכנית לימודים במדעי ההתנהגות:

היקף: 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
התוכנית מורכבת משלושה חלקים:
חלק א': האני – 40 שעות
חלק ב': המשפחה – 20 שעות
חלק ג': החברה – 10 שעות

 

האני – זהות ודימוי עצמי, תורשה מול סביבה, למידה, זיכרון ושכחה, הנעה, אנטלגנציה, לחץ, שינוי.
המשפחה – המשפחה כמערכת, תפקידי המשפחה וההורים במשפחה, יחסים במשפחה, תקשורת במשפחה, התפתחות ושינוי במשפחה, מוסד המשפחה, ערכים, נורמות ומנהגים במשפחה, משאבים משפחתיים.
החברה -  קבוצה ויחסים בקבוצה.

 

תכנית לימודים בגיאוגרפיה:

היקף: 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
התכנים: ג"ג כללית – הג"ג מהי, התמצאות במרחב – כיוונים וכיווני ביניים, הכרת המפה – מקרא מפה, קנה מידה, מפה פיזית – מפת תבליט, צורות נוף ג"ג, הכרת האטלס, מפות נושאיות, הגלובוס ומפת כדור הארץ – יבשות, אוקיינוסים.
הרשת הג"ג – קוויי אורך ורוחב, קו המשווה, קו גרינץ', תנועות כדור הארץ והשפעתן – היווצרות יום ולילה ועונות השנה, אקלים ואזורי אקלים – הקשר בין חלוקת  הקרינה לאזורי אקלים.

 

תכנית לימודים באזרחות:

היקף: 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
התכנים: יחסי גומלין בין האזרח למדינה, מגילת העצמאות של ישראל – הבסיס הרעיוני, למדינה יהודית הדמוקרטית.
עקרונות המדינה הדמוקרטית – הכרעת הרוב, שלטון נבחר ופיזור הכוח, זכויות האדם, עקרון השוויון, עקרון חרות, שלטון החוק, מעורבות אזרחית, שלטון מוגבל.
הדמוקרטיה הישראלית -  מוסדות השלטון בישראל, בקורת ופקוח על השלטון, דת ומדינה, המיעוט הלא יהודי, דמוקרטיה ובטחון בישראל.

 

תכנית לימודים במחשבים:

היקף: 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
תכנים: הכרת windows ברמה בסיסית, הכרת מעבד תמלילים.

 

תכנית לימודים בתוע"י:

היקף: כ- 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
תכנים: הלאומיות היהודית: א"י במאה ה- 19 בנין המדינה בדרך, הישוב היהודי בא"י במלחמת העולם השנייה, המאבק להקמת מדינה יהודית, מדינת ישראל, השנים הראשונות.

 

תכנית לימודים בהיסטוריה:

היקף: כ- 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
תכנים: מהפכות ותמורות באירופה, משבר האמנסצפציה, מלחמת העולם הראשונה, שינוי במאזן הכוחות העולמי, השפעת המלחמה, בין שתי מלחמות עולם.

 

תכנית לימודים בתנ"ך:

היקף: כ- 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
תכנים: לבחירה מהנושאים: דמויות בתנ"ך – סיפורי חיים ואירועים, אדם וחוה, קין והבל, האבות והאימהות, נבואה ונביאים, עולם הרעיונות והמחשבות.

 

תכנית לימודים בספרות:

היקף: כ- 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
תכנים: סוגות ביצירה הספרותית: פרוזה, סיפור קצר, סיפור עברי מקורי, סיפור ישראלי, פריזה עכשיו, שירה, שירים לירים, שירה עממית אומנותית, שירה מגוונת, תפילות ושירי קודש, דרמה.

 

תכנית לימודים באנגלית:

היקף: 40 שעות
יעד: מבחן פנימי
תכנים: רכישת מיומנויות יסוד בדיבור, קריאה וכתיבה. כ- 250 מילים, רכישת היכולת לדבר ולהאזין. רכישת מיומנויות יסוד, טכניקות קריאה, יכולת כתיבת טקסט בין 5 – 8 שורות.
דקדוק: שמות עצם, שמות תואר, הוה, עבר, עתיד.

 

מסלול השלמת השכלה תיכונית

קהל היעד הוא מבוגרים בני 18 ומעלה, שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים ומעוניינים ללמוד לשם קבלת תעודת גמר תיכונית.

 

 • הלימודים מורכבים מיחידות לימוד במקצועות רשות ובמקצועות חובה.
 • עמידה בחובות הלימודים מקנה לזכאים תעודה של משרד החינוך, המעידה על השלמת "השכלה תיכונית למבוגרים".
 • הלימודים מתקיימים במרכזים להשכלת מבוגרים ברחבי הארץ.
 • הלומדים במסגרת להשלמת השכלה תיכונית משובצים ברמות הלימוד בהתאם לתוצאות בבחינות התאמה (בחינות מיון).
 1. השלמת השכלה ל- 10 שנות לימוד
  רמת לימוד זו מחייבת השתתפות בלימודים ועמידה בחמישה מקצועות על פי תכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים, ביניהם מקצועות חובה.
  מקצועות החובה לרמת 10 שנות לימוד:
  לדוברי עברית: מתמטיקה והבנת הנקרא.
  לדוברי ערבית: מתמטיקה, עברית וערבית.
  היקף הלימודים: כ- 560 שעות.

 2. השלמת השכלה ל- 11 שנות לימוד
  רמת לימוד זו מחייבת השתתפות בלימודים ועמידה בבחינות הגמר בארבעה מקצועות, שלושה מקצועות חובה ומקצוע רשות אחד. באחת משתי המתכונות:
  מתכונת א': מורכבת מ- 7 יחידות גמר.
  היקף הלימודים: כ- 490 שעות
  מתכונת ב': מורכבת מ- 5 יחידות גמר ויחידת בגרות אחת במקצוע כלשהו.
  היקף הלימודים: כ- 440 שעות
  מקצועות החובה לרמת 11 שנות לימוד:
  לדוברי עברית: מתמטיקה, הבנת הנקרא ואזרחות.
  לדוברי ערבית: מתמטיקה, אזרחות ועברית או מתמטיקה, אזרחות וערבית.
  בחינות הגמר במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.
  בחינות הבגרות הן על פי תכניות הבחינה של אגף הבחינות במשרד החינוך.

 3. השלמת השכלה ל- 12 שנות לימוד (= תג"ת: תעודת גמר תיכונית)
  רמת לימוד זו מחייבת השתתפות בלימודים ועמידה בבחינות בחמישה מקצועות לפחות.
  מתכונת א' – תג"ת מוגבר:
  מתכונת של 7 יחידות גמר ו- 3 יחידות בגרות. בסך הכל 10 יחידות לימוד.
  היקף הלימודים: כ- 760 שעות
  מתכונת ב' – תג"ת: 10 יחידות גמר
  היקף הלימודים: כ- 700 שעות
  בחינות הגמר במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.
  בחינות הבגרות במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תכניות הלימודים של אגף הבחינות במשרד החינוך
  מקצועות החובה לרמת 12 שנות לימוד:
  לדוברי עברית: מתמטיקה, חיבור, אזרחות והבנת הנקרא – ברמת בגרות או ברמת גמר.
  (חיבור – ברמת גמר).
  לדוברי ערבית: מתמטיקה, אזרחות, עברית וערבית – ברמת בגרות או ברמת גמר.

הערה כללית לכול המסלולים לדוברי ערבית: יתוספו עד 300 שעות לימוד השפה העברית מעבר לשעות המוגדרות במסלול.

 

טבלת זכאות לתעודה במסלולים של השלמת השכלה תיכונית למבוגרים

מסלול

יחידות ברמת בגרות

יחידות ברמת גמר

מקצועות חובה

סך שעות למסלול

לדוברי עברית

לדוברי ערבית

יוד

 

יוד

הבנת הנקרא מתמטיקה

 

סה"כ 5 מקצועות לפחות

עברית ערבית מתמטיקה

 

סה"כ 5 מקצועות לפחות

 

 

560 שעות

י"א מסלול א'

1

5

הבנת הנקרא מתמטיקה אזרחות

 

 

סה"כ 4 מקצועות לפחות

עברית או ערבית מתמטיקה אזרחות

 

סה"כ 4 מקצועות לפחות

 

 

440 שעות

י"א מסלול ב'

 

7

הבנת הנקרא מתמטיקה אזרחות

 

 

סה"כ 4 מקצועות לפחות

עברית או ערבית מתמטיקה אזרחות

 

סה"כ 4 מקצועות לפחות

 

 

490 שעות

י"ב

3

7

חיבור - ברמת גמר

הבנת הנקרא

מתמטיקה

אזרחות

 

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

עברית 

ערבית

מתמטיקה

אזרחות

 

 

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

 

 

760 שעות

י"ב תג"ת

-

10

חיבור - ברמת גמר

הבנת הנקרא

מתמטיקה

אזרחות

 

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

עברית 

ערבית

מתמטיקה

אזרחות

 

 

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

 

 

700 שעות

 
 

פירוט מקצועות החובה

תכנית לימודים במתמטיקה

רמה: יוד כיתות
היקף:  1 יח"ל
מספר שעות :  140
יעד: מבחן ארצי
התוכנית אינה מבוססת על ידע קודם במתמטיקה אלא על הצלחה במבחן  מיון בהבנת הנקרא. הלימוד אמור לאפשר גם ללומד המתקשה הזדמנות להשתלב ולהצליח.
נושאי התוכנית: אלגברה  -  סדר פעולות החשבון, שימוש במחשבון, הצבה בתבניות, כינוס איברים וחוק הפילוג, שברים פשוטים ועשרוניים, אחוזים, משוואות בנעלם אחד ושני נעלמים; הנדסה – מושגי יסוד, משולשים, משפט פיתגורס, היקף ושטח במלבן, ריבוע ומשולש, שטחים והיקפים של צורות מורכבות; סטטיסטיקה – ארגון נתונים בטבלאות שכיחויות, דיאגרמת מקלות, היסטוגרם, ממוצע, שכיח; קריאת גרפים מגרף.

 

רמה : י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי
תכנית הלימודים זהה ליוד כיתות אך היקף השעות הוא מחצית השעות הניתנות ליוד כיתות.

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: השלמה ל- 2 יח"ל
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי
תכנית ההשלמה ל- 2 יח"ל גמר (בסך הכול יחידה אחת) מתבססת על שליטה מלאה בתוכנית של 1 יח"ל.
נושאי הלימוד: אלגברה – פונקציה קווית,  משוואות ממעלה שנייה,  פונקציה ריבועית; הנדסה -  תכונות שטחים והיקפים של צורות הנדסיות; טריגונומטריה – משולש ישר זווית (פונקציית הסינוס, פתרון בעיות במשולש ישר זווית, משולש שווה שוקיים ומשולש שווה צלעות, מציאת זוויות במשולשים ישרי זווית ובמשולשים שווי שוקיים.

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: השלמה ל- 3 יח"ל
מספר שעות: 140
יעד: מבחן ארצי
תכנית ההשלמה מ- 1 יח"ל ל- 3 יח"ל גמר (בסך הכול 2 יח"ל) מתבססת על שליטה מלאה בתוכנית של 1 יח"ל וכוללת בחובה גם את הנושאים המופיעים בהשלמה  מ- 1 יח"ל ל- 2 יח"ל.
נושאי התוכנית: אלגברה – פונקציה קווית, משוואות ממעלה שנייה, פונקציה ריבועית, בעיות אלגבראיות, שינוי נושא נוסחה, סדרה חשבונית;  הנדסה – הכרת תכונות וחישוב שטחים והיקפים של צורות הנדסיות; טריגונומטריה -   טריגונומטריה – משולש ישר זווית (פונקציית הסינוס, פתרון בעיות במשולש ישר זווית, משולש שווה שוקיים ומשולש שווה צלעות, מציאת זוויות במשולשים ישרי זווית ובמשולשים שווי שוקיים.

 

תכנית לימודים בהבנת הנקרא ובהבעה

רמה: יוד כיתות
מספר שעות: 120
יעד: מבחן ארצי
בקורס יעסקו בטקסטים מסוגות שונות תוך התמקדות בטקסט מידע עיוני.
נושאי התוכנית בהבנת הנקרא: תעודת הזהות של הטקסט, ניתוח הטקסט לפי מרכיביו, רבדים בלשון, קישוריות וקשרים, סוגי כותרות, מבנה הפסקה, עקרונות ארגון הטקסט ברמת הפסקה וברמת הטקסט כולו.
נושאי התוכנית בהבעה בכתב: כתיבת פסקות , מכתב רשמי, קורות חיים.

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי
בקורס יעסקו בטקסטים מסוגות שונות  תוך התמקדות בטקסט עמדה עיוני.
נושאי התוכנית בהבנת הנקרא: תעודת הזהות של הטקסט, מרכיבי הטקסט (מכל"ת), רמות  לשון, סוגי כותרות, סוגי פסקות, עקרונות ארגון הטקסט ברמת הפסקה וברמת הטקסט כולו.
נושאי התוכנית בהבעה בכתב: כתיבת פסקות לסוגיהן, מכתב רשמי, קורות חיים, סיכום.  

 

תוכנית לימודים בחיבור

רמה: י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70 שעות
יעד: מבחן ארצי
מטרת התוכנית היא להביא את הלומד לכתיבת טקסט עיוני בהיקף של 250 – 350 מילים בעברית תקנית.
הלומד נדרש לגלות הבנה בנושא עליו הוא כותב בין אם בחר בנושא כללי  ובין אם בחר בנושא בעל פן אישי, לבטא גיוון ברעיונותיו ולכתוב על חלקי הנושא השונים: יש לארגן את הטקסט במבנה התואם את הסוגה. החיבור צריך להיות מקושר (ברמת המשפט והפסקה) ותקין מבחינת התחביר, סימני הפיסוק והשימוש בצורות הפועל והשם.

 

תוכנית לימודים בערבית - חובה לדוברי ערבית

רמה: יוד כיתות
מספר שעות: 120
יעד: מבחן ארצי
התוכנית מבוססת על מספר של יצירות קצרות, מתוכן יצירות חובה ויצירות רשות. היא גזורה מספרי הלימוד הקיימים בערבית לכיתות ז' – י'.
כמו כן, ישנה העמקה של הבנת הנקרא והרחבה של נושא הדקדוק.
בפרק הבעה בכתב, התלמידים נדרשים לכתוב מכתב רשמי והבעה יצירתית.

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 2 יחידות לימוד
מספר שעות: 140
יעד: מבחן ארצי
התכנית מבוססת על מספר גדול של יצירות.
בנוסף לספרות, ישנה הרחבה של הנושאים שנלמדו בשלבים הקודמים: הבנת הנקרא, הבעה בכתב ודקדוק.

 

תכנית לימודים בעברית לדוברי ערבית - חובה

רמה: 1 יח"ל ליוד כיתות ול - י"א - י"ב כיתות
מספר שעות:
יוד כיתות- 140
י"א ו- י"ב כיתות – 70 שעות – 370 שעות (בהתאם לרמה ההתחלתית)
יעד: מבחן ארצי ב"הבנת הנקרא" בהיקף של יחידת לימוד אחת (שאלון 773101).
תנאי כניסה לרמה זאת: עמידה של הלומד ברמת לימודי יסוד (שאלון 662150).

תכנים:
מיומנות הבנת הנקרא בהתאם "למרכיבי הטקסט".
טרום קריאה וקריאה מרפרפת, מילות מפתח.

תחום לשון: רכישת כלים לפענוח מילים לא מובנות בטקסט (שימוש בשורש, בתצורה, בתחביר, בהקשר), זיהוי מילים לועזיות ושמות אנשים ומקומות, צירופים כבולים, ראשי תיבות, ניבים, שימוש בסיסי במילון, סימני פיסוק (נקודה, סימן שאלה וקריאה, סוגריים). קשרים (זמן, השוואה, ניגוד, הדגמה, תוספת, סיבה ותוצאה). מאזכרים, התאם, סביל – פעלים בבניינים נפעל, פועל והופעל.

אמצעים סגנוניים: דימוי, מטאפורה, האנשה.

קריאה מעמיקה ותחום התוכן: איתור מרכיבי תוכן גלויים וסמויים בטקסט – רעיון מרכזי ולכידות, דעה השערה, עובדה, מעתקים, קונוטציות של מילים.

הבעה: דרכי מענה לשאלות, הכרת הפורמט של מכתב רשמי, כתיבת מכתב תודה ומכתב תלונה.

 

תכנית לימודים באזרחות – חובה לדוברי עברית ולדוברי ערבית

רמה: י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי – חובה

התוכנית נועדה להקנות ללומדים דוברי עברית ודוברי ערבית ידע והבנה ביסודות המשטר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ההוראה משלבת דוגמאות מהמציאות הפוליטית והחברתית מהארץ ומהעולם כדי להפוך את הלימוד לרלוונטי ללומד המבוגר.
יחידת הלימוד באזרחות היא יחידת חובה לשם קבלת תעודת י"א כיתות ו- י"ב כיתות.
התחולה של שינוי זה היא משנת הלימודים תשע"ב ואילך.

נושאי הלימוד:
מגילת העצמאות – העקרונות עליהם מושתתת מדינת ישראל, מדינה יהודית – מדינת העם היהודי, מהי דמוקרטיה, האזרחות במדינת ישראל, שאלת החוקה וחוקי היסוד, הבחירות לכנסת, הכנסת (הרשות המחוקקת), הממשלה (הרשות המבצעת), הרשות השופטת, השלטון המקומי, נשיא המדינה, ביקורת, בקרה ופיקוח במדינת ישראל, המיעוטים במדינת ישראל.

 

פירוט מקצועות הבחירה

תכנית לימודים בספרות

רמה: יוד כיתות
מספר שעות: כ- 100
יעד: מבחן  ארצי

התוכנית גזורה מתוכנית  הספרות ל- 12 שנות לימוד וכוללת מבחר מצומצם של יצירות מהספרות העברית והכללית. הסוגות הן שירה, סיפור קצר, רומאן ודרמה.
בחירת היצירות נעשתה תוך תשומת לב מיוחדת  לצרכיו של הלומד המבוגר מבחינת הנושאים, רמת הקושי שתובעת קריאת היצירה ומבחינה רגשית.
הלומד אמור להכיר הן את תוכנה של היצירה והן את התרומה של המבנה והלשון הציורית להבנת היצירה.   

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי

הסוגות  הן שירה, סיפור קצר, רומאן  ודרמה.
הדיון הספרותי מתייחס  לתוכן, למסר ולמבנה של כל יצירה,  למאפייני הסוגה, ללשון הציורית ולתרומתה ליצירה ולמשלב הלשוני. כמו כן נידון הקשר בין היוצר והביוגרפיה שלו לבין התקופה ורעיונותיה.
דגש מיוחד ניתן לראיית הספרות כאמנות המרחיבה את דעתו של האדם ועונה על צרכיו הרגשיים. הוראת היצירות משלבת התייחסות לפסיכולוגיה, חברה, תקופה, דת, ערכים ואסתטיקה.

 

תכנית לימודים בספרות ובהבעה לדוברי ערבית

רמה: י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70 שעות
יעד: מבחן ארצי

 1. לעסוק במיומנויות ההבעה בכתב. הלומד אמור לכתוב חיבור קצר (עמוד אחד עד שניים) על נושא אישי או כללי. על הכותב לגלות הבנה של הנושא ולכתוב על פי ההוראות, לארגן את החיבור באופן הגיוני ומתאים לסוגה ולהביע את עצמו בעברית תקנית.

 2. לעסוק בסוגות שונות, בתקופות שונות וביצירות של יוצרים שונים בספרות העברית; להכיר ללומד רבדים ובעיות בחברה הישראלית. התוכנית כוללת מבחר יצירות מן הסוגות שירה, סיפורת (סיפור קצר, קטעים מרומן), דרמה.

 

תכנית לימודים ב"הבנה, לשון ומשמעות המילים"

רמה: י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי
התוכנית גזורה מן התוכנית לבגרות בעברית – שאלון א' (מספר 210)
נושאי הלימוד: מתמקדת בניתוח טקסט מסוגות שונות  ברמה לוקאלית וגלובאלית. הרכיבים הלשוניים נבדקים בהקשר טקסטואלי.
הבנת הנקרא: התייחסות לטקסט מבחינת רעיונו המרכזי ותחום החיים שלו, התוכן הגלוי והסמוי, השוואה בין רעיונות ודעות בטקסט. שימוש בנאמר בטקסט בטבלה ובתרשים זרימה.
משמעות המילים: זיהוי מילים לועזיות בטקסט, הבחנה במשלבים, ניתוח ערך מילוני, זיהוי מעתקים (מטאפורה, דימוי), קונוטאציה של מילה, שדה סמנטי.
שימוש במילות יחס (מבחר מצומצם)
שם המספר
משקלי שמות עצם (מבחר מצומצם)
 תחביר או פועל  (תוכנית מצומצמת)

 

תכנית לימודים במינהל וארגון

רמה: י"א – י"ב
היקף: 2 יח"ל
מספר שעות: 140
יעד: מבחן ארצי
התוכנית עונה על צורך של הלומד המבוגר הבא במגע עם ארגונים רבים כעובד, כאזרח, כלקוח, כעמית וכבעלים. תוכנית הלימודים נועדה לקשר בין הרובד התיאורטי והרובד המעשי.
נושאי הלימוד: קבלת החלטות, המערכת הארגונית, הארגון והסביבה, הנעה = מוטיבציה, מנהיגות וסגנון ניהול  [מיהו מנהיג, מנהיגות מעצבת ומתגמלת, תפקידי המינהל, בעיית הנאמנות הכפולה, דפוסי התנהגות של מנהלים, מונחים: סמכות,
שליטה, השפעה , האצלת סמכויות, ביזור וריכוז] , היחיד והקבוצה, תקשורת, אסרטיביות, לחץ ושחיקה.

 

תכנית לימודים בהתנהגות ארגונית

רמה: יוד - י"א - י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי
התוכנית באה לענות על צורך של האדם המודרני הבא במגע עם ארגונים רבים כעובד, כלקוח, כאזרח, כעמית וכבעלים.  התוכנית מקשרת בין התיאוריה למעשה, כדי שהלומד המבוגר  יפיק תועלת מלימודיו.
נושאי הלימוד: הנעה = מוטיבציה (מהי הנעה, תיאוריות של הנעה, סוגי עידודים), תקשורת, מנהיגות וסגנונות ניהול, השתלבות בעולם העבודה  [איתור עבודה, ראיון אישי, התנהגות אסרטיבית, השתלבות בארגון ובקבוצות העבודה, הכרת התרבות הארגונית], לחץ ושחיקה.

 

תכנית לימודים בתקשורת

רמה: יוד – י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי

מטרת התוכנית היא לפתח אצל הלומדים הבנה, כושר ניתוח, מעורבות והשתתפות אזרחית בחברה ובמדינה, המבוססים על מרכזיותה של תקשורת חופשית.

נושאי הלימוד:
מאפייני תקשורת בין-אישית ותקשורת המונים, תפקידי תקשורת המונים, חופש הביטוי וחופש העיתונות, חדשות ואקטואליה, מפת תקשורת בישראל, התפתחות אמצעי התקשורת, מהפכות בתקשורת ושפעתן על החברה והתרבות, התפתחות תקשורת מחשבים – האינטרנט, מעורבות הורים בצפייה של ילדיהם בטלוויזיה ובשימוש באינטרנט, סוגות (= ז'אנרים) ופורמטים בטלוויזיה – אירוע מדיה, תכניות ראליטי וסרטים דוקומנטריים.

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 2 יח"ל
מספר שעות: 140
יעד: מבחן ארצי

התוכנית נועדה להביא את הלומדים להבנת תפקידיהם של אמצעי התקשורת (חדשות, סיקור סביבה, חופש ביטוי וביקורת הממשל והחברה) בחיי הפרט, הקבוצה והחברה האזרחית במדינה דמוקרטית כדי ליצוא מעורבות והשתתפות אזרחית. במסגרת הלימוד יכירו הלומדים את יחסי הגומלין בין מוסד התקשורת ומוסדות אחרים במדינה ואת מפת התקשורת האופיינית לישראל על דרכי התפתחותה, אופן תפקודה ומערכת האילוצים בה היא פועלת. בשעורים ישולבו היבטים אקטואליים כך שהתכנים התיאורטיים יהיו רלוונטיים ומשמעותיים ללומדים.

נושאי הלימוד:
מאפיינים של תקשורת בין-אישית ותקשורת המונים, תפקידי תקשורת ההמונים, חופש הביטוי – חופש העיתונות, חדשות ואקטואליה, יחסי ממשל – תקשורת ומערכות הפיקוח על מוסד התקשורת, מפת התקשורת בישראל, התפתחות אמצעי התקשורת (ספר, עיתון, קולנוע, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט) והשפעתם החברתית, מהפכות בתקשורת, מסרי שכנוע (תעמולת בחירות, פרסומת, מסעות הסברה), סוגות (= ז'אנרים) ופורמטים – אירוע מדיה, תכניות ריאליטי בטלוויזיה, מעורבות הורים בצפיית ילדים בטלוויזיה ובשימוש באינטרנט.

 

תכנית לימודים במחשבים

רמה: יוד כיתות
מספר שעות: 40
יעד: מבחן ארצי

מטרת הקורס היא להביא את הלומדים לשליטה ולשימוש בעכבר, להכרת המקלדת ומעבד  התמלילים ולשליטה בשילוב מסמכים. הלומד יכתוב במחשב מכתב רשמי, כרזה בשילוב תמונה, מכתב ברכה, קורות חיים  ויארגן מידע בטבלה.

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 1  יח"ל
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי

נושאי הלימוד: שליטה ושימוש בעכבר, הכרת מעבד התמלילים, הכרת מושגים מתחום מעבד התמלילים, החומרה ומערכת ההפעלה, שילוב מסמכים והכרת האינטרנט, סוגי מחשבים ותחזוקה שוטפת, ארגון ועיבוד מידע, הכרת הגיליון האלקטרוני אקסל.  הלומד יחפש מידע, יגלוש באתרים, ישמור וידפיס חומרים מהאינטרנט, ישלח הודעה למעסיק בדואר אלקטרוני בצרוף קורות חיים, יכיר קבוצות דיון ושיחה במחשב.

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 2 יח"ל
מספר שעות: 140
יעד: מבחן ארצי

נושאי הלימוד: שליטה ושימוש בעכבר, הכרת מעבד התמלילים, הכרת מושגים מתחום מעבד התמלילים, החומרה ומערכת ההפעלה, שילוב מסמכים, סוגי מחשבים ותחזוקה שוטפת, הכרת "חלונות" וסביבת עבודה, הכרת האינטרנט, הכנת מצבת, ארגון ועיבוד מידע, הכרת הגיליון האלקטרוני. הלומד ישלוט בשימוש באינטרנט ובדואר האלקטרוני, בהכנת מצגת ובארגון נתונים בגיליון אלקטרוני.

 

תכנית לימודים באנגלית

רמה: יוד – י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל
מספר שעות: 70 - 100
יעד: מבחן ארצי
מטרת הקורס היא לקדם את הלומדים במיומנויות הדיבור ובהבנת הנשמע והנקרא באנגלית  ולהביאם לרמת כתיבה בסיסית ושליטה באוצר מילים בסיסי כמפורט בתוכנית הלימודים.   בקורס יעסקו בטקסטים בני 5 – 8 שורות המתאימים ללומד המבוגר מבחינת התוכן. חשיבות רבה ניתנת לעידוד הלומדים ולהפגת מתח תוך שימוש  באמצעים אור-קוליים ובתוכנות מחשב  מתאימות .

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 2 יח"ל
מספר שעות: 70 – 80  שעות
יעד: מבחן ארצי
מטרת הקורס היא לקדם את הלומדים במיומנויות הדיבור והבנת הנשמע והנקרא באנגלית ולהביאם לשליטה באוצר מילים שלמעלה מ- 500 מילים. הלומד אמור להגיע לרמת כתיבה של מילוי טופס, כתיבת פתק ומתן תשובות על שאלות.  בקורס יעסקו בטקסטים בני 12 – 14 שורות, ישתמשו בעיתון באנגלית המתאים לרמה זו ויעזרו במילון אנגלי – שפת אם – אנגלי.

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 3 יח"ל
מספר שעות: 70 – 80 שעות
יעד: מבחן ארצי
מטרת הקורס היא לשפר את מיומנויות הדיבור והבנת הנשמע וכן את הבנת הנקרא בטקסט בן כ- 20 שורות. הלומדים אמורים לרכוש שליטה באוצר מילים בן 750 – 1000 מילים ולעמוד במטלות הכתיבה של מילוי טופס, כתיבת פתק, מתן תשובות על שאלות ועיבוד טקסט נתון לסוגה אחרת.  בקורס ישתמשו בעיתון באנגלית המתאים לרמה זו ובמילון אנגלי – שפת אם, כולל במילון אלקטרוני. מושגים בדקדוק ילמדו כאמצעי להבנת הנקרא והנשמע.

 

תכנית לימודים במדעי ההתנהגות

רמה: י"א – י"ב
היקף: 2 יח"ל
מספר שעות: 140 שעות
יעד: מבחן ארצי
מטרת התוכנית היא הרחבת הידע בתחומים שונים הקשורים להתנהגות הפרט במעגלי ההתייחסות השונים לעצמו, למשפחתו ולחברה בה הוא חי ועמה הוא מתמודד.
בקורס שתי יחידות נפרדות: ניתנת אפשרות ללמוד ולהיבחן בהיקף של יחידה אחת (יחידה 1 או יחידה 2 עפ"י בחירה) או בהיקף של שתי יחידות (יחידות 1 ו- 2 משולבות).
נושאי הלימוד של יחידה מס' 1: מבוא על מדעי ההתנהגות, המוח ומערכת העצבים, פסיכולוגיה כללית, תהליכי התפתחות, היחיד, סמים ואלכוהול, המשפחה, התרחבות המשפחה, המשפחה הרב דורית.
נושאי הלימוד של יחידה מס' 2: הקבוצה, מנהיגות, סטריאוטיפים, עמדות, ארגונים, השונה, החברה במדינת ישראל.

 

תכנית לימודים בגיאוגרפיה

רמה: יוד כיתות
מספר שעות: 100 שעות
יעד: מבחן ארצי

נושאי הלימוד: גיאוגרפיה כמקצוע רב תחומי, מבנה האטלס, מפה פיזית, קווי אורך ורוחב, אזורי אקלים, בעיות נבחרות במזרח התיכון – חשיבות גיאופוליטית, מים, אקלים, אוכלוסייה, הנפט, ארץ ישראל – מיקום, אקלים, חלוקה אורכית, מים, אוכלוסייה או צורות ישוב או תעשייה.

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 1 יח"ל (יחידת חבל שלא נלמד = UNSEEN)
מספר שעות: 70
יעד: מבחן ארצי

 

רמה: י"א – י"ב
היקף: 2 יח"ל
מספר שעות: 140 שעות
יעד: מבחן ארצי

נושאי הלימוד: גיאוגרפיה כללית – הכרת מאפייני המקצוע, גיאוגרפיה של המזרח התיכון – נושאים כלליים ומדינות האזור, ארץ ישראל – גיאוגרפיה חבלית וגיאוגרפיה נושאית, שילוב טיול במסגרת הלימודים.

 

רמה: 3 יח"ל
רמה זו בנויה מנושאי הלימוד של 2 יח"ל ובנוסף לכך יחידה הכוללת חבל ארץ שלא נלמד (UNSEEN).

 

להלן מידע לפניות בנושא השלמת השכלה תיכונית

בכל הנושאים הנוגעים להשלמת השכלה תיכונית ניתן לפנות אל הנציגים של האגף לחינוך מבוגרים במחוזות.

 

מחוז צפון: משרד החינוך
גב' סמדר רטנובסקי / גב' לאה רוז
קריית הממשלה בניין ב' רח' פלי"ם 15 חיפה
:    טל':  8632709- 04 דוא"ל

learoz@education.gov.il

smadar@education.gov.il

 

מחוז מרכז: משרד החינוך 

גב' שרון גרמיזו/ גב'  אושרית ביבי 
רח' השלושה 2 תל- אביב
טל': 6896024 -03
דוא"ל:

oshritbi@education.gov.il

sharongar@education.gov.il

 

מחוז ירושלים: משרד החינוך
גב' רבקה מלגרום
רח' כנפי נשרים 22 ירושלים
טל': 02-5601331
דוא"ל:
דוא"ל: rivkami@education.gov.il

 

מחוז הדרום: משרד החינוך
גב' מוניקה פייביש
רח' התקווה 4 קריית הממשלה באר שבע
טל' 6263317- 08

דוא"ל: monicafa@education.gov.il

 

מידע נוסף על האגף לחינוך מבוגרים ניתן לקבל באתר המשרד. להלן הכתובת:

 

www.education.gov.il/ae

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/11/2017