education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אודותינו
 

מטרת העל באגף לחינוך מבוגרים היא צמצום פערי ההשכלה באוכלוסיית המבוגרים בישראל. האגף מנסה לתת עדיפות לקידום אוכלוסיות הזקוקות לטיפוח וחיזוק מיוחדים: עולים, מעוטי השכלה, מובטלים, חיילים, אסירים.

לשם כך מופעלים מסלולי השכלה ברמות שונות ללומדים מבוגרים. האגף פועל באסטרטגיות של יצירת שותפויות והתמקצעות תוך העצמת תחושת השייכות לחינוך מבוגרים.  

פעולות השכלה נעשות בשיתוף אירגונים ציבוריים, ממלכתיים ופרטיים: משרד העבודה, משרד הקליטה, הסוכנות היהודית, ג'וינט, pact, שב"ס, צה"ל, המתנ"סים, רשויות מקומיות, ארגוני נשים ועוד.

מסגרות השכלה מתקיימת במתנ"סים, מרכזים קהילתיים, מרכזי חינוך מבוגרים, ופריסה ארצית: ירושלים, תל אביב והמרכז, חיפה והצפון והדרום. הפעילויות מתפרסות על פני כל המגזרים בחברה הישראלית: היהודי, והמגזר דובר ערבית.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/02/2010