education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מסלול השלמת השכלה תיכונית
 

קהל היעד הוא מבוגרים בני 18 ומעלה, שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים ומעוניינים ללמוד לשם קבלת תעודת גמר תיכונית.

  • הלימודים מורכבים מיחידות לימוד במקצועות רשות ובמקצועות חובה.
  • עמידה בחובות הלימודים מקנה לזכאים תעודה של משרד החינוך, המעידה על השלמת "השכלה תיכונית למבוגרים".
  • הלימודים מתקיימים במרכזים להשכלת מבוגרים ברחבי הארץ.
  • הלומדים במסגרת להשלמת השכלה תיכונית משובצים ברמות הלימוד בהתאם לתוצאות בבחינות התאמה (בחינות מיון).

 

השלמת השכלה ל- 10 שנות לימוד

רמת לימוד זו מחייבת השתתפות בלימודים ועמידה בחמישה מקצועות על פי תוכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים, ביניהם מקצועות חובה.
מקצועות החובה לרמת 10 שנות לימוד:
לדוברי עברית: מתמטיקה והבנת הנקרא.
לדוברי ערבית: מתמטיקה, עברית וערבית.
היקף הלימודים: כ- 560 שעות.

 

השלמת השכלה ל- 11 שנות לימוד

רמת לימוד זו מחייבת השתתפות בלימודים ועמידה בבחינות הגמר בארבעה מקצועות, שלושה מקצועות חובה ומקצוע רשות אחד. באחת משתי המתכונות:
מתכונת א': מורכבת מ- 7 יחידות גמר.
היקף הלימודים: כ- 490 שעות
מתכונת ב': מורכבת מ- 5 יחידות גמר ויחידת בגרות אחת במקצוע כלשהו.
היקף הלימודים: כ- 440 שעות
מקצועות החובה לרמת 11 שנות לימוד:
לדוברי עברית: מתמטיקה, הבנת הנקרא ואזרחות.
לדוברי ערבית: מתמטיקה, אזרחות ועברית או מתמטיקה, אזרחות וערבית
בחינות הגמר במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.
בחינות הבגרות הן על פי תכניות הבחינה של אגף הבחינות במשרד החינוך.

 

השלמת השכלה ל- 12 שנות לימוד (= תג"ת: תעודת גמר תיכונית)

רמת לימוד זו מחייבת השתתפות בלימודים ועמידה בבחינות בחמישה מקצועות לפחות.
מתכונת א' - תג"ת מוגבר:
מתכונת של 7 יחידות גמר ו- 3 יחידות בגרות. בסך הכל 10 יחידות לימוד.
היקף הלימודים: כ- 760 שעות
מתכונת ב' - תג"ת: 10 יחידות גמר:
היקף הלימודים: כ- 700 שעות
בחינות הגמר במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תוכניות הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים.
בחינות הבגרות במקצועות החובה ובמקצועות הרשות הן על פי תוכניות הלימודים של אגף הבחינות במשרד החינוך.
מקצועות החובה לרמת 12 שנות לימוד:
לדוברי עברית: מתמטיקה, חיבור, אזרחות והבנת הנקרא – ברמת בגרות או ברמת גמר.
(חיבור – ברמת גמר).
לדוברי ערבית: מתמטיקה, אזרחות, עברית וערבית – ברמת בגרות או ברמת גמר.

הערה כללית לכול המסלולים לדוברי ערבית: יתוספו עד 300 שעות לימוד השפה העברית מעבר לשעות המוגדרות במסלול.

 

טבלת זכאות לתעודה במסלולים של השלמת השכלה תיכונית למבוגרים

 

מסלול

יחידות ברמת בגרות

יחידות ברמת גמר

מקצועות חובה

סך שעות למסלול

לדוברי עברית

לדוברי ערבית

יוד

 

יוד

הבנת הנקרא מתמטיקה

 

סה"כ 5 מקצועות לפחות

עברית ערבית מתמטיקה

 

סה"כ 5 מקצועות לפחות

 

 

560 שעות

י"א מסלול א'

1

5

הבנת הנקרא מתמטיקה אזרחות

 

 

סה"כ 4 מקצועות לפחות

עברית או ערבית מתמטיקה אזרחות

 

סה"כ 4 מקצועות לפחות

 

 

440 שעות

י"א מסלול ב'

 

7

הבנת הנקרא מתמטיקה אזרחות

 

 

סה"כ 4 מקצועות לפחות

עברית או ערבית מתמטיקה אזרחות

 

סה"כ 4 מקצועות לפחות

 

 

490 שעות

י"ב

3

7

חיבור - ברמת גמר

הבנת הנקרא

מתמטיקה

אזרחות

 

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

עברית 

ערבית

מתמטיקה

אזרחות

 

 

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

 

 

760 שעות

י"ב תג"ת

-

10

חיבור - ברמת גמר

הבנת הנקרא

מתמטיקה

אזרחות

 

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

עברית 

ערבית

מתמטיקה

אזרחות

 

 

סה"כ:

5 מקצועות לפחות

 

 

700 שעות

 

 

מידע לפניות בנושא השלמת השכלה תיכונית

 

בכל הנושאים הנוגעים להשלמת השכלה תיכונית ניתן לפנות אל הנציגים של האגף לחינוך מבוגרים במחוזות.

 

מחוז צפון: משרד החינוך

גב' סמדר רטנובסקי / גב' לאה רוז

קריית הממשלה בניין ב' רח' פלי"ם 15 חיפה

טל':  8632709- 04 סמדר

04-8632716 לאה

דוא"ל: smadar@education.gov.il

          learoz@education.gov.il

 

 

מחוז מרכז: משרד החינוך

גב' שרון גרמיזו / גב' אושרית ביבי

רח' השלושה 2 תל- אביב

טל': 6896024 -03

דוא"ל: sharongar@education.gov.il

          oshritbi@education.gov.il

 

 

מחוז ירושלים: משרד החינוך

גב'  יסמין גדעוני

רח' כנפי נשרים 22 ירושלים

טל': 073-3934153

דוא"ל: yasmingi@education.gov.il

 

מחוז הדרום: משרד החינוך

גב' מוניקה פייביש

רח' התקווה 4 קריית הממשלה באר שבע

טל' 6263317- 08

דוא"ל: monicafa@education.gov.il

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/11/2019