education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מכינות קדם אקדמאיות
 

המכינות הקדם אקדמיות

המכינות הקדם אקדמיות הוקמו מתוך כוונה לסייע לאוכלוסיות חלשות ופריפריאליות להשתלב באופן מיטבי בחיי החברה והכלכלה בארץ. מטרתן העיקרית היא לאפשר לצעירים שאינם בעלי תעודת בגרות מלאה או שקיבלו ציונים נמוכים מדי, לשפר את הישגיהם ולהתקבל ללימודים אקדמיים.  בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לכל חלקי האוכלוסייה, מאפשרות המכינות לצעירים בעלי רקע כלכלי חברתי קשה להשתלב בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. כתוצאה מכך הן מסייעות בצמצום הפערים החברתיים בחברה הישראלית.


לפעילותן של המכינות הקדם אקדמיות תפקיד חשוב נוסף, והוא שילוב אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים בשוק העבודה הישראלי. שיעור ההשתתפות של אוכלוסיות אלו (חרדים, ערבים ויוצאי אתיופיה) בשוק העבודה הוא נמוך מאוד, והמכינות מהוות אופציה יחידה וקריטית להנגשתן של אוכלוסיות אלו למערך ההשכלה הגבוהה ולשילובן בשוק העבודה והחברה בישראל.


למכינות הקדם אקדמיות מטרה נוספת - סיוע בהדרכה ובהכוונה של הסטודנטים בראשית דרכם האקדמית. המכינה "מכינה" את בוגריה להתקבל למסלול אקדמי בכך שהיא מעמידה לרשותם סיוע בתגבור לימודי, ליווי אישי ומעקב לשם מניעת נשירה.


 

 

 

רשימת מכינות קדם אקדמיות מאושרות 

 

המוסד

כתובת

אוניברסיטת בן גוריון בנגב-

מרכז לימודים קדם אקדמיים

רח' הנרייטה סאלד 1, בית הייס, ת.ד. 653, באר-שבע 84105

אונירסיטת בר אילן- מכינה קדם אקדמית

רמת גן, 52900

 

אוניברסיטת חיפה-

מכינה קדם אקדמית

מגדל אשכול, קומה 3 שד' אבא חושי 199, חיפה

 

אוניברסיטה עברית- מכינה קדם אקדמית

בניין רוסו, הר הצופים, ירושלים 91905

 

אוניברסיטה עברית - מכינת הבוגרים-

מכינה קדם אקדמית

דיקנט הסטודנטים, קמפוס הר הצופים,

בניין פרנק סינטרה, ירושלים 91905

האוניברסיטה העברית-מרכז למידה

לעיוור -מכינה קדם אקדמית

בנין מדעי הרוח, הר הצופים,

ת.ד. 24051, ירושלים  91240

אוניברסיטת תל אביב - מכינה קדם אקדמית

קרית האוניברסיטה, רמת אביב,

תל אביב 69978

אוהלו בקצרין- מכללה לחינוך

ולספורט- מכינה קדם אקדמית

ת.ד. 222, קצרין  12900

אורלי פקס 046825096

אורט בראודה- המכללה האקדמית

להנדסה- מכינה קדם אקדמית

ת.ד. 78, כרמיאל 21982

אחווה מכללה לחינוך- מכינה קדם אקדמית

ד.נ. שקמים, 79800

 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב-

קמפוס אילת-מכינה קדם אקדמית

ת.ד. 653, באר שבע 85104

 

אמונה – מכינה לאקדמיה

דרך בית לחם 104, ת.ד. 10290

ירושלים, 91102

אפקה המכללה האקדמית להנדסה-

תל אביב-מכינה קדם אקדמית

רח' בני אפרים 218, תל-אביב 69107

 

מכללה להנדסה "סמי שמעון"-

קמפוס אשדוד-מכינה קדם אקדמית

רח' ז'בוטינסקי 84, ת.ד. 8412,

מיקוד-77245, אשדוד

אשקלון מכללה אקדמית- מכינה קדם אקדמית

רח' יצחק בן צבי 12, ת.ד. 9071,

אשקלון, 78211

המכללה האקדמית גורדון- מכינה קדם אקדמית

רח' טשרניחובסקי 73, חיפה 35705

אירנה

המכללה האקדמית גליל מערבי- מכינה קדם אקדמית

ת.ד. 2125, עכו  24121

 

דוד ילין-מכללה אקדמית לחינוך- מכינה קדם אקדמית

רח' מעגל בית המדרש 7, ת.ד. 3578

בית הכרם, ירושלים 91035

הדסה מכללה אקדמית- מכינה קדם אקדמית

רח' הנביאים 37, ת.ד. 1114

ירושלים, 91010

המכללה האקדמית להנדסה עזריאלי

מכינה קדם אקדמית

רח' שרייבום 26, רמת בית הכרם

ת.ד. 3566, ירושלים  91035

מכללה אקדמית להנדסה ע"ש

סמי שמעון -  מכינה קדם אקדמית

רח' ביאליק פינת בזל, ת.ד. 950 באר-שבע 84100

וינגייט-המכללה לחינוך גופני

ולספורט ע"ש זינמן -מכינה קד"א

מכון וינגייט 42902

 

חולון-מכון טכנולוגי חולון-

H I T -  מכינה קדם אקדמית

רח' גולומב 52, ת.ד. 305, חולון 58102

 

חרדית-המכללה החרדית ירושלים-

מכללה קדם אקדמית-שלוחה של בר אילן

רח' המ"ג 5, רוממה, ירושלים 94428

 

טכניון - מכינה קדם אקדמית

קרית הטכניון, חיפה 32000

אוניברסיטת אריאל בשומרון- המרכז ללימודים קדם אקדמיים

קרית המדע בנין 7, ת.ד. 3, אריאל 44837

לוינסקי- מכללה אקדמית לחינוך-

מכינה קדם אקדמית

רח' שושנה פרסיץ 15, קרית החינוך

ת.ד. 48130, תל-אביב 61481

מכון לב- בי"ס גבוה לטכנולוגיה-

ירושלים-מכינה קדם אקדמית

רח' הוועד הלאומי 21, ת.ד. 16031,

ירושלים 91160

נתניה המכללה האקדמית- מכינה קדם אקדמית

רח' האוניברסיטה 1, נאות גנים

נתניה 42365

ספיר מכללה אקדמית -מכינה קדם אקדמית

ד.נ. חוף אשקלון 79165 

 

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן-

מכינה קדם אקדמית

המרכז האיזורי צמח, עמק הירדן 15132

 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש

מקס שטרן-מכינה קדם אקדמית

המרכז ללימודים אקדמיים , ד.נ. יזרעאל 19300

צפת-מכללה אקדמית- מכינה קדם אקדמית

רח' ירושלים 53, ת.ד. 160 צפת  13206

קיי מכללה לחינוך- באר שבע-

מכינה קדם אקדמית

רח' יהודה הלוי 33, ת.ד. 13001

באר שבע  84536

קרית אונו - הקריה האקדמית-

מכינה קדם אקדמית

רח' צה"ל 104, ת.ד. 759, קרית אונו 55000

רח' יהדות קנדה 29, אור יהודה 60305

 

רופין מרכז אקדמי- מכינה קדם אקדמית

עמק חפר  40250 תרצה

תל-חי מכללה אקדמית-

מכינה קדם אקדמית

ד.נ. גליל עליון 12210

 

מכללה אקדמית סכנין להכשרת עו"ה

 

ת.ד 100, סכנין 30810

 

המכינה הקדם אקדמית, מכללת  אלקאסמי

באקה אל גרביה

 

 המכינה הקדם אקדמית, המכללה למינהל ראשון לציון

שד' יצחק רבין 7 ראשון לציון

המכינה הקדם אקדמית מכללת בצלאל

רח' זכרון יעקב 5, רוממה ירושלים

המכינה הקדם אקדמית, מרכז אקדמי  כרמל

שער פלמר 4 חיפה

המכינה הקדם אקדמית, מכללה אקדמית תל אביב יפו   

רבנו ירוחם 2, תל אביב יפו

 

המכינה הקדם אקדמית, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

 רח' היוצרים 2, אור   יהודה

המכינה הקדם אקדמית שערי משפט

רח' מרגוע 5, הוד השרון 4510201

המכינה הקדם אקדמית, מכללת קריית אונו (קמפוס חרדי) ירושלים

רח' צה"ל 104
קרית אונו

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

רח' בן גוריון  26 רמת –גן ת.ד. 852 בני ברק

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/11/2017