education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קבצי קול של שאלוני בגרות בשפה האנגלית
מועד קיץ 2015
 
האגף לחינוך מבוגרים מעמיד לרשות המורים לאנגלית במכינות הקדם אקדמיות במכללות, המגישים תלמידים לבחינות הבגרות הארציות, קבצי קול של שאלוני הבגרות.

להלן הקישור אל:

  • קבצי קול של פרקי הבנת הנשמע של שאלונים A  (המיועדים לתלמידים הניגשים לבחינות ברמה של 3 יח"ל) ו –E (המיועדים לתלמידים הניגשים לבחינות ברמה של 4 ו-5 יח"ל). הקבצים מיועדים לכלל הנבחנים.
  • קבצי קול של פרקי הבנת הנקרא בכל השאלונים (A,B,C,D,E,F, ו-G). קבצים אלה מיועדים לתלמידים לקויי למידה בעלי התאמה של הקראת שאלון.


להלן מספרי השאלונים והתוכן שלהם:

מועד קיץ 2015

שאלון

סמל שאלון

רמה

תוכן

קבצי קול - מועד א'

מועד ב'

A

16102

3 יח"ל

הבנת הנקרא

הבנת הנשמע

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

קובץ 12

קובץ 13

קובץ 14

קובץ 15

קובץ 16

קובץ 17

קובץ 18

קובץ 19

קובץ 20

קובץ 21

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

קובץ 12

קובץ 13

קובץ 14

קובץ 15

קובץ 16

קובץ 17

קובץ 18

קובץ 19

קובץ 20

קובץ 21

קובץ 22

 

B

16103

3 יח"ל

הבנת הנקרא

כתיבת מכתב

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

 

C

16104

3+4 יח"ל

הבנת הנקרא

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

קובץ 12

 

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

 

D

16115

3+4 יח"ל

הבנת הנקרא

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

קובץ 12

קובץ 13

קובץ 14

 

 

E

16106

4+5 יח"ל

הבנת הנקרא

הבנת הנשמע

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

קובץ 12

קובץ 13

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

קובץ 12

קובץ 13

 

F

16117

4+5 יח"ל

הבנת הנקרא

הבנת הנשמע

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

קובץ 12

קובץ 13

קובץ 14

קובץ 15

קובץ 16

 

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

קובץ 12

קובץ 13

קובץ 14

קובץ 15

קובץ 16

 

G

106108

5 יח"ל

הבנת הנקרא

כתיבת חיבור

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

קובץ 6

קובץ 7

קובץ 8

קובץ 9

קובץ 10

קובץ 11

 

 

לשאלות ניתן לפנות אל הגב' לילי בר עם קזדו, מדריכה ארצית להוראת אנגלית במכינות קד"א.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2016