education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מגילת יסוד (הצעה)
 
  • אנו מאמינים בחשיבותם ובמרכזיותם של ההורים להתפתחותו התקינה והכוללת של הפרט ולשלומה ולבריאותה של החברה.

  • אנו מאמינים בחשיבותם של  הורים כמנהיגים משפיעים ומעצבים של היחיד, המשפחה והקהילה.

  • אנו מאמינים כי להורים כמנהיגים, יש היכולת ליצור איכות חיים מיטיבה ומצמיחה ליחיד ולחברה, ועליהם האחריות לעשות כן.

  • אנו מאמינים כי לחברה, באמצעות כל מערכותיה, היכולת, ועליה החובה לעצב סביבה תומכת ומחזקת להורים.

לכן אנו רואים חשיבות עליונה בהעצמת ההורים.

לשם כך, אנו מכריזים על הקמת

מועצה ציבורית להורים בישראל

 

המועצה היא גוף וולונטרי ציבורי ארצי, המורכב מנציגי הורים ארגונים, מוסדות ואנשי מקצוע וקהילה הפועלים בתחום ההורות והמשפחה.
יעוד המועצה לפעול למען העצמת ההורים בישראל.

 

מטרות המועצה

א. להעלות את נושא ההורות על סדר היום הלאומי, הציבורי והחינוכי.

 

ב. להעמיק את המודעות בציבור הישראלי לחשיבותם ולתפקידם של ההורים.

 

ג. לפעול לפיתוח מדיניות שתקדם את מעמד ההורים בישראל.

 

ד. לפתח מודעות לחשיבות ולאפשרות של למידת תפקידים הוריים ורכישת מיומנויות למנהיגות הורית.

 

 

תפקידי המועצה

א. לגייס אנשי ציבור, נציגי מוסדות וארגונים שונים שיש להם עניין ויכולת לתרום בנושא העצמת ההורים בישראל.

 

ב. לשמש גוף מתאם ומקדם שיתוף בין כל הגורמים הפועלים בנושאי העצמת הורים ומשפחה.

 

ג. לפתח תשתיות חקיקתיות, ארגוניות ותקציביות לקידום מעמד ההורים בישראל.

 

ד. לקדם את החשיבה והידע בנושאי הורות ומשפחה מהיבטים רב תרבותיים.

 

ה. לאסוף, לארגן ולהפיץ מידע בנושא הורות ומשפחה.

 

 

 טופס הצטרפות להורדה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/02/2008