education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
לקראת פרידה
 

שותפי עשייה ועמיתיי לדרך,

 

בסוף חודש אוגוסט 2018  אפרוש מתפקידי כמנהלת האגף ואצא לדרך חדשה .

אני מודה על הזכות שהייתה לי להוביל את אחד מהנושאים המרכזים והחשובים בחברה הישראלית ולעמוד בראש מערכת מקצועית , מתחדשת, רלבנטית ומסורה.
מאז נחשפתי ,לראשונה ,לתחום חינוך ולמידת מבוגרים נכבשתי בקסמו, ומאז - חינוך ולמידת מבוגרים הם תפיסת עולמי ודרך חיים עבורי.

כל המחקרים והנתונים מלמדים כי ההשכלה היא המפתח להתקדמות מקצועית, ולהתפתחות כלכלית של הפרט והחברה. כמו כן ,יש קשר מוכח בין רמת ההשכלה של ההורים להצלחת הילדים במערכת החינוך .

בשנות עבודתי במשרד ועם שותפי עשייה מגוונים זכיתי להכיר אנשי חינוך וחברה בעלי  חזון , שתורמים מזמנם ומרצם לקידום החינוך והחברה.
אני גאה שהייתי חלק ממערכת חינוך דינמית מתקדמת  ומשמעותית .
מודה לכם על החברות ,השותפות. והתמיכה בקידום הרעיון  של למידה והשכלה כפתרון לצמצום אי השוויון באמצעות הסרת החסמים של  השלמת השכלה ,לימודי שפה ובניית רצפי למידה.
אני בטוחה שהעשייה תימשך  כי לא ניתן להפסיק את המנגינה הזו! אני תקווה כי ותימצא הדרך ברמה לאומית לתת מענה לנושא חשוב זה שהוא אחד מפתרונות היסוד של חברתנו.
 
רק השקעה שיטתית בלמידה מתמשכת, לאורך החיים, למידה שאינה מסתיימת בבית הספר או באוניברסיטה, זו שמקנה לאדם כלים להמשיך ולהיות רלבנטי , מעודכן ומסוגל להתמודד עם השינויים התכופים בתפקידיו השונים,

רק למידה כזו תקדם הסתגלות לסביבה המשתנה, תסייע בהקטנת פערים כלכליים, תקנה יכולת הישרדות בעידן הגלובלי, תתרום להשגת יעדי המערכת הפורמאלית ותשמר את יתרונו היחסי של ההון האנושי והחברתי המצוי בישראל.

המשיכו את העשייה  החינוכית והחברתית  המרשימה  והחשובה שאתם עושים,
ראו רק ברכה בעשייתכם בחייכם האישים והמקצועיים,
תודה על שנים נפלאות ממלאות מעצימות ומעשירות!


בהערכה
מגי קורן

מנהלת האגף

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2018