education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
לחיות וללמוד לצורך עתיד בר קיימא – כוחה של למידת מבוגרים - LIVING AND LEARNING FOR A VIABLE FUTURE- THE POWER OF ADULT  LEARNING
 

הכנס הבינלאומי החשוב ביותר בתחום חינוך מבוגרים -

CONFERENCE  INTERNATIONALE  POUR L'EDUCATION DES  ADULTES

מתקיים אחת לעשר שנים החל משנת 1946 בחסות אונס"קו. לכנס מוזמנים שרי חינוך וקובעי מדיניות מן העולם כולו, וכן מנהלי ארגונים מן המגזר השלישי, גופים ציבוריים ואף לומדים. עד כה התקיימו חמישה מפגשים:

בהלסינגור, דנמרק (1946), מונטריאול, קנדה (1960) טוקיו, יפן (1972) פריז, צרפת(1985) ובהמבורג, גרמניה (1997).

הכנס השישי  התקיים השנה בברזיל בדצמבר 2009. נושא הכנס של  קונפיטאה –

"LIVING AND LEARNING FOR A VIABLE FUTURE- THE POWER OF ADULT  LEARNING"

 הכנס התמקד במדיניות, מבנה ותקצוב,שילוב מעורבות ואוריינות.

מטרתו של הכנס  היא לחזק את ההכרה בחינוך מבוגרים תוך הקשרו לתפישה הרחבה יותר של למידה לאורך החיים.המגמה היא לשים על סדר היום החינוכי הבינלאומי את הקשר והתרומה של חינוך ולמידת מבוגרים להתפתחות  בתחומי החברה הכלכלה, האקולוגיה והתרבות.

לקראת הכנס בברזיל התקיימו חמישה מפגשים אזוריים מקדימים כהכנה לכנס ולהצהרה לעשור הבא בנושא חינוך ולמידת מבוגרים. באפריל 2009, 10 מיליון אנשים ב-100 מדינות נטלו חלק בשבוע "המערכה הגלובלית למען החינוך" ודנו בפעולות הנדרשות למען השכלת  בני נוער ומבוגרים. כך גובשו מסרי המפתח (להלן חלק מהם) לקראת הכינוס העולמי בברזיל.

  • חינוך נוער וצעירים חייב להתבצע כזכות אנושית ללמוד.
  • חינוך נוער וצעירים הוא הדבק המאחה להשגת מטרות עולמיות של פיתוח.
  • השכלה היא רצף, ויש למחוק את הדיכוטומיה שבין השכלה לחוסר השכלה.
  • אין די במבצעים קצרי טווח לרכישת השכלה. יש להשקיע בתוכניות הפועלות עם הלומדים לשנתיים-שלוש והמובילות ללמידה לאורך החיים.
  • מדינות צריכות להקציב לפחות 6% מהתל"ג לחינוך נוער ומבוגרים.

 האגף לחינוך מבוגרים בשיתוף הוועד הישראלי לאונ"סקו הגיש דו"ח על מצב חינוך מבוגרים בישראל לשנת 2008 לקראת הכינוס.

"חינוך לכל" ולמידה לאורך החיים הם תנאים הכרחיים כדי להבטיח  קיומה של חברה המבוססת על ערכים של צדק, הפחתת עוני, קידום שלום, דמוקרטיה, שוויון מגדרי ומודעות סביבתית. אילו מטרות שאינן ניתנות להשגה ללא חינוך.

למרות ההכרה שחינוך היא זכות בסיסית הנתונים של הדו"ח העולמי "לחינוך לכל" מוכיחים שזכות זאת לא מתקיימת ברחבי העולם.

75 מיליון ילדים מהם 55% ילדות נמצאים מחוץ למערכת בית הספר.

776 מיליון מבוגרים שמהם 2/3 מהם נשים נעדרים מיומנויות של השכלת יסוד. נתונים אילו נשארו ללא שינוי החל מתחילת שנות ה-90.

המועצה הבינלאומית של חינוך באונסקו וארגונים בינלאומיים נוספים יוצאים בקריאה לכל הממשלות להשקיע בחינוך ובמשאבים של למידה לאורך החיים. לפני הכנס יתקיימו 10 ימי פעילות בנושאים שונים  על מנת לעורר את המודעות לחשיבותו של הנושא,לחדש את המומנטום הבינלאומי עבור חינוך ולמידת מבוגרים וכן לנסות ולצמצם את הפער בין התובנות והשיח לבין המחסור במדיניות ובהקצאת משאבים לקידום החינוך ולמידת מבוגרים.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר אונסקו 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/04/2016