education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מאמרים מ"הד האולפן החדש"  לפי נושאים
 

 

רשימת הנושאים במפתח

 

1.    הוראת עברית וקליטה לשונית וחברתית של עולי אתיופיה

2.    הוראת עברית וקליטה לשונית וחברתית של עולי ברית המועצות לשעבר

3.    הוראת עברית לעולים מארצות אחרות

4.    קליטה לשונית וחברתית של ילדים, נוער וצעירים עולים

5.    הוראת העברית ורכישתה כשפה שנייה בקרב המיעוטים

6.    הוראה לאוכלוסיות מיוחדות

7.    הכשרת מורים לעברית

8.    אולפנים ייחודיים

9.    היסטוריה של האולפן ועתידו (כולל אישים בתולדות האולפן)

10.  הוראת עברית כשפה זרה/שנייה בחוץ לארץ

11.  הוראת תרבות יהודית וישראלית

12.  הוראת מיומנויות לשון במסגרת אקדמית

13.  מבחנים

14.  הוראת היבטי דקדוק

15.  שימוש בטכנולוגיה חדישה בהוראת עברית (ובשפות זרות בכלל)

16.  שימוש בספרות ילדים להוראת עברית

17.  העברית במערכת החינוך

18.  היבטים חברתיים והיסטוריים בקליטת העלייה (כולל תיווך לשוני של שירותים חברתיים)

19.  היבטים בתרבותם של העולים

20.  חקר המוח ולמידת שפה

21.  רכישת שפה (ההיבט המחקרי)

22.  שיטות ומתודולוגיות בהוראת שפה

23.  בלשנות משווה

24.  רב לשוניות כתופעה סוציו-בלשנית

25.  היבטים דקדוקיים, מבניים, היסטוריים וחברתיים בעברית החדשה

26.  שפות המוצא של הישראלים

 

 

1.  הוראת עברית וקליטה לשונית של עולי אתיופיה (ראו גם בסעיפים 'קליטת לשונית וחברתית של ילדים נוער וצעירים עולים', 'היבטים חברתיים בקליטת העלייה')

אמירה רום – הכנת תלמידים עולים מאתיופיה לבחינת הבגרות בעברית: לקחים להוראה באולפן85

חביבה אקשטיין – שמיעה ראייה וחוויה - דרכים בהקניית שפה – 85

צביה ולדן –עברית באמהרית? אמהרית ועברית כמכלול? - הצעת מדיניות לשונית בהוראה לעולים מאתיופיה 87

מגי קורן – קהילה עתיקה בישראל - דרכי קליטה והשתלבות בחברה (על 'יהדות אתיופיה באור הזרקורים', קובץ מאמרים בעריכת שלווה וייל) [ס] – 86

יהודית אייל – סיפורה של כיתה: הוראה אחרת לאתיופים88

אורנה שמר – אנשי מקצוע בתהליך קביעתה של מדיניות חברתית בקליטת העולים מאתיופיה [ראיון]  – 90

מיכל שלייפר – פיתוח חומרי לימוד לעברית כשפה שנייה בראי התרבות 95

ענת סטבנס וגיל גולדצווייג – מעוניינים או צריכים? עברית כשפה שנייה בעיני עולים מאתיופיה ומברית המועצות-  95

עינת בן יהודה, ענבל נחמד, נתן גלמן ומיכל בן חיים – הוראת עברית למבוגרים יוצאי אתיופיה: חסמים מרכזיים וניסיונות לפריצת דרך -  99

שרה רובינשטיין -  במעלה הדרך לשיפור הנחלת הלשון העברית לעולי אתיופיה 99

בלה קוטיק – האתגרים שבהוראת שפה שנייה במשולב עם אוריינות לתלמידים אנאלפביתים בשפת האם -  99

אורה רינגל – תוכנית 'ניצנים' – אוריינות ללא-אוריינים99

נגוסה אלמו – הוראת עברית למועמדים-לעלייה במתחם בגונדר, אתיופיה [ראיון]- 99

 

2. הוראת עברית וקליטה לשונית וחברתית של עולי ברית המועצות לשעבר (ראו גם 'קליטה לשונית וחברתית של ילדים, נוער וצעירים עולים', 'היבטים חברתיים בקליטת העלייה')

מרינה ניז'ניק – השוואה בין הרוסית לעברית - בסיס להוראה עברית לדוברי רוסית (וגם להיפך...)85

אילנה שוהמי וסמדר דוניצה-שמידט - מדידת ידע לשוני מקצועי של עולים במקומות העבודה86

איריס אלפי-שבתאי ודורית רביד – משתני רקע וידע העברית בקרב עולים ותיקים דוברי רוסית בישראל - 87

אלעזר לשם – עולי ברית המועצות לשעבר בישראל 1999 - 2003: סיכום דוח מצב  - 87

רינת גולן ומלכה מוצ'ניק – רכישת שפה באופן פורמלי ובלתי פורמלי על ידי עולים מברית המועצות לשעבר והשפעתה על קליטתם החברתית92

ענת סטבנס וגיל גולדצווייג – מעוניינים או צריכים? עברית כשפה שנייה בעיני עולים מאתיופיה ומברית המועצות-  95

אלעזר לשם – עולי ברית המועצות לשעבר 2005-1990: קטעים נבחרים מדוח מחקר תשתית רב תחומי -  96

 

3. הוראת עברית לעולים מארצות אחרות (ראו גם 'היבטים חברתיים בקליטת העלייה')

יהודית אסרף – 'עברית קלה מהתחלה' [על הוראה לעולים מצרפת] - 91

חן ברם - יהודי קווקז: היסטוריה, תרבות והתמודדות עם קליטה בארץ [ראיון] - 92

 

4. קליטה לשונית וחברתית של ילדים, נוער וצעירים עולים

שמואל יִלמה, שרון סעידי וימית אזולאי- תפיסה חדשה בקליטת צעירים עולים ושילובם בחברה ובעבודה 89

מיקי בר-ניב לאטי ואילנה צגהון לואי – פרויקט קדמ"א - קידום מוכנות אישית לצעירים89

אתי מרון – בנייתם והפעלתם של סל"ה טכנולוגי וקדמ"א לעולים צעירים 89

אלכס קזולין – העשרה קוגניטיווית של עולים חדשים צעירים מאתיופיה -  89

אילנה מור ושרה רובינשטיין – עשור לתיכוניית נע"ם – תיכונייה לנוער עולה בחיפה - 89

מירה קידר – התמודדות עם צעירים עולים מנותקים – מאפיינים ודרכי התערבות89

גילה וינר – 'מישהו לרוץ איתו' – גם בעברית – 89

אביגיל שמואלי – תוכנית שע"ל – שיפור עברית לעולים ותיקים [נוער בחטיבת הביניים]90

מיכל שלייפר – התפתחות היכולת של הפקת שיח כתוב בקרב ילדים ובני נוער ילידי ישראל ומהגרים מאתיופיה – היבטים לשוניים, חברתיים-תרבותיים וקוגניטיוויים -  91

אלכס שמידט – עמותת נעל"ה: שילוב צעירים עולים בחברה הישראלית - 93

פנינה גולן-קוק – זהות ואוריינטציות דו-לשוניות: נטיות ודפוסי התנהגות בקרב סטודנטים עולים מחבר העמים בארץ94

מלאני שאול – הוראת שפת האם לעולים כדרך להקלת בעיות הגירה והתבגרות94

אביבה אבידן – סיפוריהם של בני נוער עולים ממדינות חבר העמים: זהות והשתלבות-  94

בלה קוטיק – על המחקר 'רכישת שפה כצוהר לאינטגרציה בקרב ילדים דוברי רוסית כשפת אם בישראל' 95 [ס]

אורית שלוינסקי – 'לאומיות על אש חלשה' בתוכנית נעל"ה -  96

אביבה אבידן – חשיבות הקריאה לשמירת שפת האם ולרכישת שפה שנייה בקרב בני נוער עולה מברית המועצות לשעבר 96

ליאת יכניץ' – נוער יוצא חבר העמים בישראל – סיכון והסתגלות - 97

חדוה הניג ורעות מלינוביץ – התפתחות ניצני אוריינות בקרב ילדים עולי אתיופיה בהשוואה לילדים ילידי הארץ -  99

 

5. הוראת העברית ורכישתה כשפה שנייה בקרב המיעוטים (ראו גם 'בלשנות משווה')

נמרוד שתיל – מיון הבעיות של לומדי עברית מן המגזר הערבי93

עלית אולשטיין ופרידה נסים-אמתי – היות תלת-לשוני או רב-לשוני: היש לכך מחיר? [הדגמה בעדה הצ'רקסית]94

שרה האופטמן, שרה זמיר ורחל טל – הוראת העברית לבדואים בנגב: בין ההכרני לרגשי - 97

 

6. הוראה לאוכלוסיות מיוחדות (ראו גם 'אולפנים ייחודיים')

אסתר לסטני– שיפור הישגיהם של תלמידי האולפן מפרספקטיבה של מְנהל  - 88

ליאורה רותם – פרויקט שילוב תעסוקתי ואִמהות חד-הורִיות באולפני הקריות, תשס"ד88

אראלה יריב -  כיתת אולפן בבית מעצר97

 

7. הכשרת מורים לעברית

אילנה אלקד-להמן – 'חינוך לשוני בחברה רב תרבותית' – תוכנית ללימודי תואר שני במכללת לוינסקי לחינוך91

אורלי אלבק ולובה חרל"פ – לימודי תעודה בהוראת העברית כשפה זרה: רעיון, כיוונים והדגמה מהקורס בתחביר 96

שרה רובינשטיין – קורסי הכשרה למורי עברית במרכזי תרבות ישראל בחבר המדינות98

רבקה בליבוים – הכשרת מורים להוראת עברית כשפה שנייה באוניברסיטה העברית -  98

 

8. אולפנים ייחודיים (ראו גם 'הוראה לאוכלוסיות מיוחדות')

מיקי בר-ניב לאטי ואילנה צגהון לואי – פרויקט קדמ"א - קידום מוכנות אישית לצעירים89

אתי מרון – בנייתם והפעלתם של סל"ה טכנולוגי וקדמ"א לעולים צעירים 89

אסנת גביאן – דיווחים ודוחות בעזרת ספרות ילדים: קורס לפסיכולוגים ועובדים קהילתיים - 92

יפה דנה – קורס עברית להנחיית קבוצות לעולים בוגרי מדעי ההתנהגות  - 92

ענת פורטל – אולפן ראשוני ייחודי למשתתפי תוכנית 'צבר' -  98

מיקה עוקבי-ויטנר -  תוכנית 'בית ראשון במולדת'98

 

9. היסטוריה של האולפן ועתידו (כולל אישים בתולדות האולפן)

רינה רקובסקי – בעיית רכישת השפה העברית והצעות לפתרונה93

ריבה אביעד – נאום סנגוריה על מפעל גדול תחת התקפות מתעצמות94

אראלה יריב – הנחלת הלשון בתקופת העלייה הגדולה בעשור הראשון למדינה96

ריבה אביעד – דברי פרידה 99

ננסי פרחי – עברית ובניין האומה: תחיית העברית וראשית הקמתה של מערכת הנחלת הלשון בארץ - 100

ציפי מזר - העורך היקר  –  דברים לזכרו של חיים יעקובזון - 100

 

10. הוראת עברית כשפה זרה/שנייה בחוץ לארץ

ניצה קרון – הבנת הנקרא: אבחון קשיים בקריאת טקסטים מדעיים באמצעות ניתוח שגיאות תרגום90

אהובה רודובסקי – לימודי עברית באמצעות האינטרנט: HebrewOnline   - 93

פזיה סלע ורחל כורזים – אולפן מקוון ברשת – יוזמה חדשה בסוכנות היהודית93

רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק -  הפרויקט 'הוראה מרחוק': הנחלת העברית למורים בחמ"ע -  93

רבקה הלוי-נמירובסקי - פני העברית ולימודה בתפוצות ובארץ (על השפה בעידן הגלובליזציה בעריכת נאווה נבו ועלית אולשטיין)  [ס] –  95

תאמס צים – עברית כשפת מדע בגרמניה [בעיקר על הוראת עברית בגרמניה כיום] 96

טל ברקוביץ' – הוראת עברית בארצות הברית: לקחים מתוכנית הוראת עברית בעברית בבתי ספר יהודיים יומיים -  97

צפרירה לידובסקי-כהן   מיקרו-דקדוק לעומת מקרו-דקדוק: במה אנו עוסקים ובמה מן הראוי שנעסוק – 97

רחל חלבה – הוראת ה'זמנים' במקרא לתלמידים שאינם דוברי עברית97

שושן וייץ וצ'ינג ג'ו מא (מעיין) – 'זו עברית בשבילם בסין': על לימודי העברית באוניברסיטאות בסין 97

ורה אגרונובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק – מבחני רמה ממוחשבים לתלמידי אולפנים של הסוכנות היהודית בחמ"ע99

רבקה בליבוים – הוראת עברית ושימור עברית במציאות מתחדשת [בעקבות הספר  Issues in the Acquisition and teaching of Hebrew (סוגיות ברכישת העברית ובהוראתה) בעריכת אביטל פויר ואחרים] – 99

עידו בסוק – הרשת החינוכית העברית 'תרבות' בפולין בין שתי מלחמות העולם  - 100

רחל חלבֶּה – עברית בבית? הקניית עברית כשפה נוספת לילדים בתפוצות - 100

נמרוד שתיל – היסטוריה, בלשנות ופדגוגיה בכפיפה אחת (על מכונת הדיבור בתור מורה שפות, בעריכת שלמה יזרעאל [הוראת עברית בגרמניה בין מלחמות העולם]) – 100 [ס]

רבקה בליבוים – ספר דקדוק מקיף ללומדי עברית דוברי אנגלית (על Easing into M0dern Hebrew Grammar מאת גילה פרידמן-כהן וכרמית שובל [ס] – 100

רבקה בליבוים – הוראת עברית מקראית בגישת שפה חיה (על הנה: עברית מקראית בדרך המעשית מאת רחל חלבה) – 100 [ס]

ניצה קרון – מדריך ללומדי עברית בקריאת טקסטים אקדמיים (על ספרה Reading Academic Hebrew) - 100

 

11. הוראת תרבות יהודית וישראלית

אריה אולמן - מה יסייע לתלמיד האולפן להכיר את אוצר לשון המקרא 85

יונה וייס וד"ר עדינה עבאדי – טיפוח כשירות לשונית באמצעות קטעי הומור מיצירת חנוך לוין  86

סמדר ברק – 'רדיו חזק': על תפקיד הרדיו בקולנוע הישראלי- 86

בתיה אבישר וד"ר אילן אבישר –'כינרת מחלונה של רחל': שילוב הנאה ויזואלית בפעילות השכלתית באולפן86

אינה רקובסקי – שיטת לימוד עברית כשפת מורשת בקורס 'שורשי העברית'86

נעמי מנצור ורינה פדן –  חיבור הלומד לשיח הילידי  (על עברית מאל"ף ועד תי"ו - ב) [ס] –  86

נורית סיוון ו ותמר וייל – 'עברית מהסרטים' - לומדות מולטימדיה להוראת עברית לדוברי שפות זרות  – 87

הודיה הופמן ואבי לוי –פיתוח מודל להגברת התודעה היהודית באמצעות תוכנית אולפן87

אמנון שגיב וחוה גבע – שירי זמר ממעמקי העברית (על 'שרים ולומדים עם נעמי שמר') [ס]

 – 89

מרים רוזנר – ספר לימוד בגישת הפעלה והעשרה [ס] – 89

ורדה ישי ואמתי בר-קול – ספר מודולרי למתקדמים (על 'כמו כלים שלובים', לרמה ה) [ס] – 90

גלי קלוגמן-הומינר – שילוב המדיה בהוראת העברית: החברה הישראלית בראי הקולנוע הישראלי92

איריס אידן -  'הכוכבים של שלומי' כמודל לצפייה בסרטים ישראליים 92

אופירה הלבני -  'ללמד עברית זאת אמנות': הוראת אמנות פלסטית באולפן 92

עדינה גרינפלד ודיאנה ארליך -  השתקפות התרבות הישראלית בסרטים הישראליים: מודולת סרטים באולפן המשך 92

אסנת גביאן – דיווחים ודוחות בעזרת ספרות ילדים: קורס לפסיכולוגים ועובדים קהילתיים - 92

ציפי מזר – עברית בשיר: על הוראת שירי זמר באולפן92

ציפי מזר – עברית בחיוך: השימוש בבדיחות ובקטעי הומור בהוראת השפה93

חנה לוי – פנינים בלשוננו: הוראת ניבים94

פרידה פישר – כתיבה ושחזור טקסטים: הדגמה מן הטקסט 'זוהי ארץ' לאפרים קישון94

רחל טוקטלי -  עשור של מהפכים (על 'העשור השלישי תשכ"ח – תשל"ח בעריכת צבי צמרת וחנה יבלונקה) [ס] -  94

רחל חלבה – הוראת ה'זמנים' במקרא לתלמידים שאינם דוברי עברית97

רחל ויסברוד- המפגש עם עובדים זרים בקולנוע הישראלי – רב-לשוניות, תרגום והעדרו ­– 97

מירי בר-זיו – איך מדברים בספרות ובקולנוע? 'מישהו לרוץ איתו' כמקרה בוחן97

ציפי מזר – שער למתחיל: העיתון של קוראיו - 100

תמר סוברן – 'חתן נעורים עד בלותך' – קווים לתיאור לשונה הפואטית של לאה גולדברג100

רבקה בליבוים – הוראת עברית מקראית בגישת שפה חיה (על הנה: עברית מקראית בדרך המעשית מאת רחל חלבה) – 100 [ס]

ניצה קרון – מדריך ללומדי עברית בקריאת טקסטים אקדמיים (על ספרה Reading Academic Hebrew) - 100

 

12. הוראת מיומנויות לשון במסגרת אקדמית

ניצה קרון – הבנת הנקרא: אבחון קשיים בקריאת טקסטים מדעיים באמצעות ניתוח שגיאות תרגום90

תמי וייל  ושירה סופר – הוראת כתיבה אקדמית לפי שפות האם במכינה לעולים באוניברסיטה העברית92

ניצה קרון – מדריך ללומדי עברית בקריאת טקסטים אקדמיים (על ספרה Reading Academic Hebrew) - 100

 

13. מבחנים

אמירה רום – הכשרת מורי העברית בתכנון המבחן המשופר86

אסתר לסטני– שיפור הישגיהם של תלמידי האולפן מפרספקטיבה של מְנהל  - 88

רבקה בליבוים -  חוברת קלוזים לרמות ה-ו [ס] – 98

ורה אגרונובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק – מבחני רמה ממוחשבים לתלמידי אולפנים של הסוכנות היהודית בחמ"ע99

 

14. הוראת היבטי דקדוק

נעמי מנצור –'טרטורים' כן או לא? - על הוראת הפועל87

דליה סגל – דקדוק ללומדי עברית כשפה נוספת (על ספר לימוד) [ס]  – 87

שולמית גבע – משפטים בצרורות (סדרות משפטים)90

זאב בר-לב- שורשי השורשים – 90

אסתי סימונס ופביו רדק -  פענוח טקסט בשיטת קלוז (על 'תרגילי קלוז לרמה ד'' [ס]-  92

רינה רקובסקי – בעיית רכישת השפה העברית והצעות לפתרונה93

אסתי סימונס – ניחוש מושכל (על 'מה חסר' – תרגילי קלוז לרמה ג') -  95

צפרירה לידובסקי-כהן   מיקרו-דקדוק לעומת מקרו-דקדוק: במה אנו עוסקים ובמה מן הראוי שנעסוק – 97

רבקה בליבוים -  חוברת קלוזים לרמות ה-ו [ס] – 98

רבקה בליבוים – ספר דקדוק מקיף ללומדי עברית דוברי אנגלית (על Easing into Modern Hebrew Grammar מאת פרידמן-כהן ושובל) [ס] – 100

 

15. שימוש בטכנולוגיה חדישה בהוראת העברית (ושפות זרות בכלל)

נורית סיוון ו ותמר וייל – 'עברית מהסרטים' - לומדות מולטימדיה להוראת עברית לדוברי שפות זרות  – 87

יהודית קאיס – 'הבט ושמע פלוס' - שיטה ממוחשבת להוראת עברית89

מיכל פריד – פיתוח כשירות תקשורתית בעברית לעולים ומשפרי שפה באמצעי תקשוב90

אביבה גיטאית - תוכניות לשיפור הקריאה באמצעות מחשב במרכזי הקליטה של הסוכנות היהודית – 90

שרה רובינשטיין, לימור גולדשמיד-ארון ואורנה דורי – עשור להנחלת הלשון באמצעות מחשבים באולפני חיפה והצפון90

יונה גלעד – פיתוח אתר WebCT  כאמצעי עזר ללימוד עברית מודרנית90

לבנה פולת – העשרת הוראת העברית ותרבותה בעזרת טכנולוגיית מחשב90

סוניה ברזילי – תקליטור ללימוד התנ"ך לדוברי צרפתית או אנגלית 90

רשימת מאמרים ואתרים בנושא הקניית שפה זרה בעזרת טכנולוגיות דיגיטליות90

ריטה סבר – חשיבה דיגיטלית בעולם החינוך (על אוריינות וטכנולוגיה – גיליון 'סקריפט', יולי 2004) [ס] - 90

בתיה אברהם – 'האולפן שהולך איתך' – שיעורים מוקלטים91

מיכל שלייפר, תהילה גרינוולד, מירה אואן ורונית בן ארי -  לומדים עברית באולפן הווירטואלי 93

יוסף דפנה – לימוד העברית באינטרנט באמצעות 'אולפנט' -  93

רוביק רוזנטל – ערוץ העברית [בטלוויזיה]: ניסיון נמשך ולקחים באמצע הדרך – 93

אהובה רודובסקי – לימודי עברית באמצעות האינטרנט: HebrewOnline   - 93

פזיה סלע ורחל כורזים – אולפן מקוון ברשת – יוזמה חדשה בסוכנות היהודית93

רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק -  הפרויקט 'הוראה מרחוק': הנחלת העברית למורים בחמ"ע -  93

מרים ניצן וגילה פרייזלר – לומדה להוראת הפועל באמצעות המחשב -  93

אורנה דורי – פרויקט התרגילים המתוקשבים של אולפני מחוז חיפה והצפון93

רחל וייסברוד – תרגום למדיה ולימוד שפה - 94

יעל אסיף – 'דלת פתוחה' – לשיפור כישורי שפה וכישורי תעסוקה בקרב מבוגרים יוצאי אתיופיה -  94

ציפי מזר ­– מהדורה דיגיטלית חדשה לעיתון 'שער למתחיל' -  96

רבקה קוק – 'קליקרים' ותאוריית בלום בהוראה  - 96

אסתר דלשד וכרמיה שובל – Sabra Sound  - לומדת מולטימדיה97

ורה אגרונובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק – מבחני רמה ממוחשבים לתלמידי אולפנים של הסוכנות היהודית בחמ"ע99

 

16. שימוש בספרות ילדים להוראת עברית

אסנת גביאן – דיווחים ודוחות בעזרת ספרות ילדים: קורס לפסיכולוגים ועובדים קהילתיים - 92

רחל חלבה – התפקיד הכפול של הסיפור הכתוב ומצויר בהוראת שפה נוספת למתחילים94

רחל חלבה – ספרות ילדים בהוראת שפה נוספת למבוגרים - 95

שרה זמיר ולאה ברץ – ספרות ילדים בדו-לשון עברית ואמהרית כאמצעי לאריגת זהות96

דליה רוט ומאירה רום – ספר סיפורים לרמה א' (על ספרן סיפור ועוד סיפור)  [ס]- 100

 

17. העברית במערכת החינוך

שרה רובינשטיין – היערכות האגף לחינוך מבוגרים לשנת הלשון העברית: רעיונות ומימושם - 98

בלהה נעים ומורות אולפן 'גורדון' -  שנת השפה העברית באולפנים - 98

 

18. היבטים חברתיים והיסטוריים בקליטת העלייה (כולל תיווך לשוני של שירותים חברתיים)

מירה קידר – התמודדות עם צעירים עולים מנותקים – מאפיינים ודרכי התערבות89

גילה וינר – 'מישהו לרוץ איתו' – גם בעברית – 89

יהודית רובנובסקי – 'איפה בָּליט לך?': קשיי תקשורת בין רופאים למטופלים במערכת בריאות בארץ  - 89

מיכל שוסטר – גשרים על פערי השפה (תגובה למאמרה של יהודית רובנובסקי בגיליון 89)90

עדנה בוסטין – תיווך לשוני-תרבותי של שירותים חברתיים לעולים בישראל: חשיבותה של רגישות תרבותית91

מיכל שוסטר – כנס 'מה הגשר' – הנגשת שירותי הבריאות למיעוטים שונים [ס] -  91

מיכל שוסטר - ממתורגמן 'טבעי' למתורגמן רפואי מקצועי: הכשרת מתורגמנים רפואיים עברית<>אמהרית -  91

אניטה נובל – כשירות תרבותית בשירות הבריאות91

ליאורה איגר-דרייפוס – השפעתה של תקשורת בין תרבותית על יחסי רופא-חולה בישראל: מגזר העולים מברית המועצות לשעבר91

דליה בורגנה – דפוסי אינטראקציה בין מטפל ומטופל במסגרת שירותי הבריאות בקרב עולי אתיופיה בישראל (מחקר שדה)91

רות מוריס – 'מס שפתיים', או: מתורגמנות במערכת המשפט בישראל­91

שירה חפר – מצב התרגום בעל פה במערכת המשפט בישראל (מחקר אמפירי) – 91

תמי גרין – הקשר הרב-דורי: שילוב האולפן במארג החברתי של ישראל92

רחל טוקטלי –  עלייה וקליטה בישראל – סקירת ספרות (על 'אתגר לאומי: עלייה וקליטה בישראל בשנות האלפיים', בעריכת מיכאלי, אפשטיין וחיימץ, ועל Every Seventh Israeli, under the editorship of Epstein & Khanin)93   

עדנה בוסטין – גברים יוצאי אתיופיה: מדוע כל כך קשה להם? -  94

יעל אסיף – 'דלת פתוחה' – לשיפור כישורי שפה וכישורי תעסוקה בקרב מבוגרים יוצאי אתיופיה -  94

אריאלה רבדל-נדקוב – נשים עולות: גשר לקליטה95

אלעזר לשם – עולי ברית המועצות לשעבר 2005-1990: קטעים נבחרים מדוח מחקר תשתית רב תחומי -  96

תמר הורוביץ, שמואל שמאי וזיניאדה אליאטוב – מקהילה לשונית לקהילת שיח: טמיעה, דיאלוג והעצמה – קצרין כמשל -  96

ליאת יכניץ' – נוער יוצא חבר העמים בישראל – סיכון והסתגלות- 97

סבטלנה צ'אצ'שווילי-בולוטין, יוסי שביט וחנה איילון -  הגירת שנות התשעים מברית המועצות לשעבר ומערכת ההשכלה הגבוהה בישראל במחצית הראשונה של שנות התשעים - 98

ריטה סבר – הנראים, הבלתי נראים והנראים לכאורה (על נראות בהגירה – גוף, מבט, ייצוג, בעריכת עדנה לומסקי-פדר ותמר רפפורט) [ס] – 98

אסתר לוינסון – השתלבות בתעסוקה: מחקר הערכה מעצבת של תוכנית דל"ת פתוחה99

דבורה דובינר -  יהודי אתיופיה בחברה הישראלית: שאלות על קבלה, נראות והשתקפות בכלי התקשורת 99

חנה אבו חצירה, רוני ריינגולד ולאה ברץ- עיתון בדו-לשון: אמצעי חינוכי להעצמת המשפחה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה כבסיס להטמעתה בחברה הישראלית -  99

מאירה בלושטיין ואילנה שוהמי – האם דוברי לשון עוצמתית זקוקים להעצמה? [על קליטת עולים מארצות דוברות אנגלית] -  99

רחל טוקטלי – פרשת הרשת החינוכית , שבח-מופ"ת' לאור שני ספרי מחקר [מאת תמר הורוביץ ואחרים] - 99

לריסה רמניק ואנה פרשיצקי – הישראלים עולי-רוסיה והדת: מה השתנה אחרי עשרים שנה בישראל? - 100

ניבה שפר-אשכנזי – תל"מ – תוכנית קטנה מול אתגרים גדולים100

רחל טוקטלי – המהפך המוקדם: הקיבוצים מול אתגר העלייה בראשית המדינה (על ספרה של רחל כהן-פרידהיים: החלוצים שנותרו מאחור)  [ס]– 100

אורלי חיים – בין הגירה לעלייה: פני ישראל כארץ מהגרים ופליטים במראת הסוציולוגיה והספרות (על הגירה – כתב עת אקדמי מקוון בנושאי הגירה ועלייה) [ס]100

 

19. היבטים בתרבותם של העולים

מריה נ' ילנבסקיה ולריסה פיאלקובה – מאנטי אוטופיה לאוטופיה: זיכרונות מהגרים על ברית המועצות88

אביאל קרנצלר – ניקול ודניאל ומה שביניהם: מגמות באוריינטציה של עולי שנות התשעים כַּמשתקף בשמות שהם בוחרים לילדיהם88

אתי פישר – בין אינג'ירה לפלאפל: קליטת עולי אתיופיה מנקודת מבטם של ותיקי העדה – 88

מיכל שלייפר וגדי בן עזר – הנרטיב האישי בהגירה: שני היבטים והשלכות לזהות ולשפה89

לריסה פיאלקובה ומריה נ' ילנבסקיה –פזורה סובייטית בהתהוות: מפגשים ב'סייברספייס'89

אלק אפשטיין ונינה חיימץ – רב לשוניות באמצעי התקשורת בישראל91

מיכל שלייפר – חותמה של התרבות על אסטרטגיות למידה של עולים [ראיון] – 92

חן ברם - יהודי קווקז: היסטוריה, תרבות והתמודדות עם קליטה בארץ [ראיון] - 92

שולמית קופילוביץ' – דילמות לגבי דו-לשוניות עברית-רוסית במשפחות עולים 93

רחל טוקטלי – עלייה וקליטה בישראל – סקירת ספרות (על 'אתגר לאומי: עלייה וקליטה בישראל בשנות האלפיים', בעריכת מיכאלי, אפשטיין וחיימץ, ועל Every Seventh Israeli, under the editorship of Epstein & Khanin)93     

מיכל שלייפר – מסע עולי אתיופיה לארץ בעיני פסיכולוג חינוכי (על ספרו של גדי בן עזר, 'המסע') [ס] -  93

אפרים (אלכסנדר) חולמיאנסקי – על גבורת מורים לעברית בתנאי דיקטטורה ודיכוי (על ספרו 'קול הדממה') [ס] – 93

מרק קצנלסון וטליה שי – תאטרון, תרבות ומעבר להם - 94

גלי-דנה זינגר – מעבר לייסורי הבחירה [ראיון] – 94

לריסה פיאלקובה ומריה ל' ילנבסקאיה – אני במזרח וחלומותי במערב: עיון בנרטיווים האישיים של ה'סובייטים' לשעבר בישראל94

מיכל שלייפר – פיתוח חומרי לימוד לעברית כשפה שנייה בראי התרבות 95

רחל טוקטלי – תרבותם הפוליטית של עולי חבר המדינות96

תמר הורוביץ, שמואל שמאי וזיניאדה אליאטוב – מקהילה לשונית לקהילת שיח: טמיעה, דיאלוג והעצמה – קצרין כמשל -  96

שרה זמיר ולאה ברץ – ספרות ילדים בדו-לשון עברית ואמהרית כאמצעי לאריגת זהות96

לאה ברץ ורוני ריינגולד – 'ידיעות נגט' – רב תרבותיות מעמידת פנים - 97

נעמי שמואל –  מסורות החינוך של יהודי אתיופיה: דינמיקות של המשכיות ושינוי- 98

חנה אבו חצירה, רוני ריינגולד ולאה ברץ- עיתון בדו-לשון: אמצעי חינוכי להעצמת המשפחה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה כבסיס להטמעתה בחברה הישראלית -  99

מיכל שלייפר – אהבה, הזדהות ודבקות באמת ההיסטורית (על ספרו של יצחק גרינפלד, מחקרים בתולדות יהודי אתיופיה) [ס] - 99

לריסה רמניק ואנה פרשיצקי – הישראלים עולי-רוסיה והדת: מה השתנה אחרי עשרים שנה בישראל? - 100

 

20. חקר המוח ולמידת שפה

רן שמשוני ואייל ברנר – מיומנויות למידה ללומדים עם לקויות למידה87

חנן דויד –  עקרונות האבחון של לקות למידה מנקודת מבטו של נוירופסיכולוג קליני: דיסגרפיה כדוגמה88

קרול גולדפוס – חקר המוח וחינוך: שותפות טבעית  - 98

קרול גולדפוס – יום העיון 'מוח אחד – שתי שפות' (ס)- 98

בלה קוטיק – האתגרים שבהוראת שפה שנייה במשולב עם אוריינות לתלמידים אנאלפביתים בשפת האם -  99

 

21. רכישת שפה (ההיבט המחקרי)

סיגל עוזיאל-קרל – מערכת ה-CHILDES  ויישומה בחקר רכישת השפה  - 90

יודי ביטון [יהודה לביא] – התנהגותו של הזיכרון האנושי בעת הטמעת אוצר מילים בשפה זרה91

רינת גולן ומלכה מוצ'ניק – רכישת שפה באופן פורמלי ובלתי פורמלי על ידי עולים מברית המועצות לשעבר והשפעתה על קליטתם החברתית92

רבקה קוק – 'קליקרים' ותאוריית בלום בהוראה  - 96

שרון ערמון-לוטם ויואל וולטרס – השפעתם של משתני רקע על היכולות הלשוניות אצל ילדי גן דו- לשוניים ששפתם הראשונה רוסית 97

הדר אבוטבול-עוז וסוזי יפה – יכולת שפתית, אינטגרציה חברתית וזהות אתנית בקרב ילדי מהגרים דוברי רוסית-עברית ואנגלית-עברית בישראל  - 98

 

22. שיטות ומתודולוגיות בהוראת שפה

יהודית רוזנהויז – למידת שפה באופן אקראי: פנים לכאן ולכאן95

אסתר הבר – מקומם של הסברים דיאכרוניים בהוראת שפה שנייה 95

צפי טימור – השימוש בעברית כשפת אם בהוראת אנגלית כשפה זרה בישראל - 98

אורה רינגל – תוכנית 'ניצנים' – אוריינות ללא-אוריינים99

צפי טימור – המורה לשפה זרה כמאבחן שפתי של קשיי למידה (מודגם בהקשר הוראת האנגלית) - 100

 

23. בלשנות משווה (ראו גם 'היבטים דקדוקיים, מבניים, היסטוריים וחברתיים בעברית החדשה')

יהודית רוזנהויז – חדירת האנגלית אל העברית ואל הערבית מנקודת מבט השוואתית 88

אירנה בלנקי- מילות היחס בעברית וברוסית  89

חיה פישרמן – השתקפות האנגלית בעברית בת ימינו  - 90

יהודית רוזנהויז – הקשרים בין העברית והערבית מנקודת מבט לשונית93

גלעד צוקרמן – האם תרגום אפשרי?  96

גתית הולצמן – שפה עם עשרים ושבע מילים לשפם (על טינגו, ועוד מילים מיוחדות מרחבי העולם כולו מאת אדם ז'אקו דה בואנו) [ס] - 98

עבד אלרחמן מרעי – לדרכי שילוב הערבית בסלנג הישראלי - 100

 

24. רב לשוניות כתופעה סוציו-בלשנית

נירה טרומפר-הכט –  רב-תרבותיות ורב-לשוניות בראי הנוף הלשוני בישראל: סיפורם של חמישה אזורים במטרופולין תל אביב   - 88

אנה אוסמולובסקי – רב לשוניות עם האנגלית: אל לב הבעיה 95

 

25. היבטים דקדוקיים, מבניים, היסטוריים וחברתיים בעברית החדשה

אסנת ארגמן – סתמיות סמנטית בכותרת העיתונאית בלשון עיתונות שנות השלושים לעומת לשון העיתונות בימינו87

מאיה פרוכטמן – העברית המדוברת - היבטים ומגמות 89 [ס]

אירנה בלנקי- מילות היחס בעברית וברוסית  89

דליה כהן-גרוס – SMS  כשפה בין לאומית של בני נוער - 90  

חיה פישרמן – השתקפות האנגלית בעברית בת ימינו  - 90

ניסן נצר -  על הספר 'דרכי הסלנג הישראלי', פברואר 2006 [ראיון] – 90

רוביק רוזנטל – רומנטיקה, חיזור וסקס בסלנג ובלשון המדוברת91

תמי יאיר – מבעים מלשונם של אנשי טיפול והשתקפותם בשפת עבריינים 91

נמרוד שתיל – 'שובר הנסיעה' – מה הוא שובר? על תרומת הלשון הדבורה לפתרון שאלות עקרוניות במורפולוגיה - 92

רות בורשטיין – שינויי מגמה במדיניות האקדמיה ללשון העברית בקביעת מילים חדשות94

הדסה קנטור – עברית היא עברית: יסודות שאינם נשחקים94

תמי יאיר – הערות מטא-לשוניות בלשונם של עבריינים95

יעל רשף – על טיבה של העברית המדוברת בתקופת התהוותה 95

גלעד צוקרמן, תמר סוברן ועידו בסוק – בין 'עברית' ל'ישראלית': רב שיח -  95

רוביק רוזנטל – השפעת יוצאי צפון אפריקה על הלקסיקון הישראלי96

תמר סוברן – תארוך היסטורי עם השלכות לפולמוס בן ימינו (על 'מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה' בעריכת חיים א' כהן) [ס]– 96  

מירי בר-זיו – איך מדברים בספרות ובקולנוע? 'מישהו לרוץ איתו' כמקרה בוחן97

חגית בוני-נח – תובנות סוציולוגיות בסלנג התרמילאים הישראלים המשתמשים בסמים - 97

פנינה טרומר ונטע סובינסקי – תוארי הפועל בעברית בת ימינו – מאין ולאן? -  98

נורית דקל – בחיפוש אחר הזמן האבוד: מערכת הפועל הישראלית99

אסתר בהט – שפה בהקשר תרבותי-חברתי – 'על הלשון' במסעדה99

ברנרד דב ספולסקי – האם העברית לשון בסיכון? (פרק מבוא לספר 'לשונות היהודים')100

רוביק רוזנטל – מדען, דבר עברית! על הגפרור שהצית את 'מלחמת השפות'100

ננסי פרחי – עברית ובניין האומה: תחיית העברית וראשית הקמתה של מערכת הנחלת הלשון בארץ - 100

רות בורשטיין – מלחמת השפות ובית המדרש למורים העברי 100

עידו בסוק – הרשת החינוכית העברית 'תרבות' בפולין בין שתי מלחמות העולם - 100

נמרוד שתיל – הקריטריונים לחיותו של משקל שמני בימינו100

עבד אלרחמן מרעי – לדרכי שילוב הערבית בסלנג הישראלי100

ציפי מזר – עברית במשפט, בספרות ובקולנוע (על הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה של האקדמיה ללשון העברית) -  100 [ס]

 

26. שפות המוצא של הישראלים

ציפי מזר – שפת האם שלי - 98

נספחים למאמרה של מזר: מכתבי קוראים ל'שער למתחיל' על נושא 'שפת האם שלי' - 98

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/07/2014