education - חינוך ספריות בתי ספר

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשמ"ט
הספרייה מרכז המשאבים בבתי - ספר יסודיים ועל - יסודיים
 
                                 

מבוא     העידן המודרני מאופיין בהתפוצצות המידע ובצורך הגובר להתמודד עם
             כמויות רבות של אינפורמציה רב-ערוצית. בעידן זה יש לספריית בית הספר
             כמרכז משאבים תפקיד מכריע בריכוז ובאספקת מידע, בחינוך לקריאה ובניצול
             נכון של מידע. על כן ראוי כי לכל מוסד חינוכי תהיה ספרייה- מרכז משאבים-
             ההולמת את צורכי המורים והתלמידים.

             בהמשך להנחיות שפורסמו על חינוך תרבותי-לשוני כולל במערכת החינוך ועל
             עידוד הקריאה (בחוזרים מח/5, מח7 ו-מט/1), ובהתאם להנחיות על הקמת
             מעבדה פדגוגית (בחוזר שמ/4, סעיף 99), מובאות בזה הנחיות לגבי הספרייה
             -מרכז משאבים- המשלבת בתוכה את התפקודים של ספרייה ושל מעבדה
             פדגוגית.

 

הגדרה    הספרייה - מרכז המשאבים בבית-הספר- היא מקום תרבותי ואסתטי, ועצם
              קיומה מזמן אווירה נוחה לקריאה חופשית, לעיון וללמידה בכל הרמות.

              הספרייה - מרכז המשאבים - היא מעבדת לימוד, חלק אינטגראלי מבית הספר
              המאפשר למידה מעמיקה ומרחיבה, מטפחת ומעודדת את הקריאה החופשית
              ואת הלמידה העצמית. זהו מקום המפגש עם מקורות תרבות ומידע. מרכז
              המשאבים משתלב בתהליך החינוך, ההוראה והלמידה, באמצעות חומר ספרי
              ולא-ספרי. כאן מתרחשת, במידת מה, פעילות בלתי פורמלית, ונוצר מפגש
              פורה בין ספרן, תלמידים ומורים.

     ארגון שיטתי של המרכז ונגישות אל החומר מאפשרים את ניצול המשאבים הן
     על ידי תלמידים והן על ידי מורים.

              יש להדגיש,  כי ייעודה של ספריית בית הספר הוא ייחודי ושונה מזה של
              ספרייה ציבורית. ספרייה ציבורית אינה יכולה למלא את כל תפקידיה של
              ספריית בית הספר, אך יש לשאוף לתיאום ולשיתוף פעולה ביניהן. ביישובים
              שבהם הספרייה הציבורית, או סניף שלה, נמצאים בתוך מוסד חינוכי או בצמוד
              לו, תתפקד ספרייה זו גם כספרייה -  מרכז משאבים -  של בית הספר.

 

 

מטרות        1.   סיוע  והשתלבות בהגשמת תוכנית הלימודים, תוך הרחבה והעמקה של

מרכז                 החומר הנלמד בכיתה.

המשאבים  2.    סיוע בפיתוח יכולת ההבעה בכתב ובעל פה על ידי טיפוח ועידוד הקריאה

                                    וחינוך לקריאה חופשית.

                             3.    הגשמת יכולת התלמידים ברמות השונות ללימוד עצמי, תוך שימוש
                                    במקורות מידע מגוונים .                       

                 4.    הקניית מיומנויות השימוש במשאבי מידע שונים.

                 5.    הקניית כלים ועקרונות בהכנת עבודה עיונית ובהפקת חומרים ואמצעי

                        לימוד.

                               6.    הרחבת ההשכלה היהודית והכללית, הפורמאלית והלא פורמאלית.

                               7.    הגשמת החינוך לערכי תרבות, אסתטיקה והתנהגות אזרחית נאותה.

 

 

תנאים     ואלה התנאים הבסיסיים להפעלת מרכז משאבים הממלא את ייעודו בבית

בסיסיים  הספר:


                             1.    מבנה,  ריהוט  וציוד  מתאימים

                             2.    אוסף  של  ספרות  עיונית, ספרות יפה וחומר לא ספרי

                             3.    כוח  אדם  מקצועי  ושעות  להפעלה

                            הערה: הנחיות נוספות לגבי תנאים בסיסיים תפורסמנה בעתיד.

 

 

המרכז יפעל בשלושה תחומים עיקריים:                                                                  פעולותיה של                                                                                       

       בבית הספר היסודי                      בבית הספר העל-יסודי                              הספרייה - מרכז                                                                                       

1.    טיפוח ועידוד הקריאה             1.    למידה עיונית                                      המשאבים – בבית הספר

2.    למידה עיונית                        2.    טיפוח ועידוד הקריאה

                            3.      שיפור דרכי ההוראה והלמידה,                  

                      עיבוד נושאים לימודיים וסיוע בהכנתם.

 

טיפוח ועידוד הקריאה

ספריית בית הספר, היוצרת אווירת קריאה בדרכים שונות ומציגה מגוון

ספרים בכל הרמות, משמשת מרכז לפעילות קריאה חופשית בבית הספר.

התלמיד יוכל להיעזר בהמלצת ספרן, מורה או חברים, בתצוגות ספרים,

בקטעי עיתונות וכד'.

צוות המורים, ההנהלה ומרכז המשאבים ייזמו פעילויות לעידוד הקריאה
החופשית והקריאה המודרכת. לדוגמה: שעת סיפור לכיתות יסוד, שיחות על
ספרים ועל סופרים, עיבוד קטעים מתוך ספרים (להמחזה, להקלטה, להקראה)
פגישות תלמידים עם סופר (גם בשיתוף הורים), צפייה בהצגות ובסרטים
בעקבות קריאת ספר או כגירוי לקריאה, הפקת קלטות והאזנה במרכזי קשב.

 

ניתן לארגן חוג לספרנים צעירים, להפעיל מועדונים לעידוד קריאה, לקיים
תחרות "הקורא המצטיין", חידונים בתחומי הסיפורת וכו'. כמו כן,ניתן ליזום
פעילות הדרכה להורים על דרכים לעידוד הקריאה אצל ילדים בגיל הרך
ובכיתות יסוד.

מרכז המשאבים יכול לשמש גם מוקד לשילוב אומנויות, המאפשר פעילות

יצירתית סביב ספרים, ספרות, דרמה, מוסיקה, ציור, תנועה, צילום, קולנוע-

כל זה תוך שיתוף מורים העוסקים בתחומים אלה. הפעלת תוכנית מעין זו ועושר

אפשרויותיה - אלה מושפעים ממודעות הספרן, צוות המורים והעובדים בבית

הספר. על הנהלת בית-הספר לדאוג לשיתוף פעולה בין מרכז המשאבים לבין

צוות המורים, כדי להשיג את המטרות שהוזכרו לעיל.

 

למידה עיונית

 

חדר עיון המציג לפני התלמיד והמורה מגוון של תחומים ונושאים מעורר

סקרנות ומגרה לעיון ולקריאה.

 

א.      פעילות שוטפת בחדר עיון תאפשר -

1.      שימוש במשאבי הספרייה לצורך לימוד;

2.      שילוב משאבי הספרייה במקצועות לימוד ובנושאים שונים;

3.      קבלת הדרכה וסיוע בהכנת עבודה עיונית ובהגשתה.

ב.      תלמידי בית הספר יקבלו הדרכה בנשא "הכרת הספרייה- מרכז

        המשאבים".

 

 

 

 

הנושא כולל-

-        התמצאות במרכז המשאבים;

-        הכרת השיטה לארגון הספרייה - מרכז המשאבים (שיטת המיון של

   דיואי);

   שימוש בקטלוג;

-        הכרת ספרי יעץ בתחומים שונים ודרכי השימוש בהם;

-        הכרת דרכים לאיתור ולאיסוף מידע מחומר ספרי ואורקולי;

-        רישום ביבליוגרפי.

                        חומר עזר מומלץ לנושא "הכרת הספרייה"

 

-        דקל חיה, ספרידע, תרבות ואומנות, ת"א, התשמ"ד (לספריית בית

         הספר היסודי).

-        יפתח-אל אסתר, תלמיד, ספר וספרייה, מרכז ההדרכה לספריות

         ציבוריות, ירושלים, התשמ"ח, מהדורה מחודשת (לספריית בית

         הספר העל-יסודי).

   -       הספרייה כמרכז משאבים, משרד החינוך והתרבות, המרכזים

            הפדגוגיים, ירושלים, התשמ"ג.

 

                      שיפור דרכי ההוראה של המורים וסיוע בהכנת נושאים לימודיים

-       המרכז יציע ספרים, כתבי עת, עיתונים ועזרים אור-קוליים לשימוש

        המורים.

-       המרכז יספק ביבליוגרפיה מעודכנת למורים על פי הנושאים הנלמדים

        בבית הספר.

-       המרכז ישמש סדנת עבודה למורים, לצורך הכנה ועיבוד של נושאים

              ולצורכי הוראה. במרכז יעמדו לרשות המורים תכניות לימודים, הצעות

              מתודיות, דוגמאות למערכי שיעור ונושאים מעובדים.

 

 

 

 

תפקיד הספרן        לספרן במרכז המשאבים בבית הספר תפקיד ייחודי:

               1.      מקצועי מנהלי;

               2.      חינוכי.

 

              1.       התפקיד המקצועי-המנהלי

    א.      בניית האוסף של החומר הספרי והלא-ספרי בהתאם לדרישות תכנית

                 הלימודים, התקציב ואוכלוסיית התלמידים והמורים

   ב.      מיון, קטלוג, תיוק והחזקת החומר הספרי והלא-ספרי במרכז (בסיוע

                 ובשיתוף מרכז ההדרכה לספריות ציבוריות) *

 

  • בבתי ספר שקיימת בהם הפרדה בין הספרייה לבין מעבדה פדגוגית יש ליצור שיתוף פעולה בין שני הגורמים ולספק למורים ולתלמידים מידע על החומר הקיים.

 

ג.      ארגון כללים ונהלי עבודה במרכז (ובכלל זה שעות הפעלה, חלוקת

              עבודה, סדרי השאלה וכו'; ראה להלן נספח, "נוהלי ספרייה")

ד.      תכנון התקציב (בתיאום עם ההנהלה)

ה.      דיווח שנתי על פעולות הספרייה

ו.       תיאום עם צוות המורים בתכנון נושאים לימודיים

ז.       עיבוד ביבליוגרפי לצורכי המורים, התלמידים ותכנית הלימודים

ח.      קשר ותיאום עם הספרייה הציבורית ועם המרפ"ד האזורי

ט.      פרסום פעולות הספרייה בעיתון הספרייה, בחוזרים לכיתות ולמורים,

              בתערוכות וכו'

י.       ארגון, אספקה ותפעול של מכשירים אור-קוליים

יא.     ארגון סדנה בית-ספרית להכנת משאבי למידה.

               2.     התפקיד החינוכי


               ספרן בית הספר ממלא תפקיד פעיל בחינוך המשלים. יש לשתפו באופן קבוע

               בדיוני המועצה הפדגוגית ולראות בו חבר בצוות החינוכי של בית הספר.

               ואלה תפקידיו בתחום זה:

א.      חינוך לאהבת הספר והקריאה וטיפוח הרגלי קריאה

ב.      טיפוח יחס של כבוד לספרי קודש

ג.       טיפוח הרגלי עבודה והתנהגות בספרייה - המרכז משאבים

ד.      הדרכה בספריית בית הספר כדגם לכל ספרייה-מרכז משאבים

ה.      הדרכה וייעוץ בבחירת חומר עזר, ריכוזו והשימוש בו בעבודה עיונית

ו.        הדרכת תלמידים ומורים בהכנת חומרי למידה

ז.       הדרכה בהפעלת מכשירים ובדרך השימוש בהם

ח.      עידוד התלמידים להתנדבות ולעזרה בהפעלת מרכז המשאבים

ט.      בחינוך הממ"ד- חינוך לקיום מצוות תלמוד תורה ולקביעת עתים לתורה.

 

 

א.     כללי                                                                                                  מדף הספרים                                                                                       

תנאי הכרחי לפיתוח הרגלי קריאה עצמית להנאה אצל ילדים צעירים הוא              בכיתה, בבית הספר

הימצאות ספרייה בבית הספר וספרים בהישג ידו המיידי של הילד, כדי שיוכל         היסודי

לקרוא בהם בכל עת. הנהלות בתי-הספר יעשו אפוא את כל הנדרש לארגון מדף   (בכיתות א' – ג') 

ספרים בכיתות א' - ג' בבתי-הספר היסודיים. (בבתי-ספר שיש בהם חטיבה

צעירה יצויד גם הגן בספרים)

ב.      ספריית בית הספר ומדף הספרים בכיתה

1.      הספרים בכיתות יהיו חלק ממלאי הספרים של ספריית בית הספר.

2.      הספרן יעמוד לרשות המחנכים בייעוץ ובהדרכה בנוגע להתאמת הספרים

         שיושאלו לכיתות.

3.      עם פתיחת שנת הלימודים תשאיל הספרייה את כמות הספרים הנדרשת

         לכיתות.

4.      הספרן יהיה אחראי על חידוש המלאי ולהגדלתו, בהתאם לצורכי הכיתה.

5.      הספרים שיושאלו לכיתות יוחזרו לספרייה לקראת סיום שנת הלימודים.

         ולא לפני 20 ביוני של כל שנת לימודים.

ספריית בית הספר ופעילותה יעמדו לרשות תלמידי כתות א'-ג' (נוסף

(לפעולות בכיתה).

בהעדר ספרייה מרכזית או ספרן, ימנה מנהל בית הספר אחראי לטיפול בספרים

בכיתות אלו.

ג.       מלאי הספרים

1.      כמות הספרים הנדרשת היא 70-60 ספרים שונים בכל כיתה. בבתי-הספר

         שבהם כיתות מקבילות יעמוד מספר הספרים השונים על 140-120,

         שהכיתות המקבילות תחלפנה ביניהן את מלאי הספרים בערך

         בתום מחצית שנת הלימודים, וזאת כדי להכפיל למעשה את מספר

         הספרים העומדים לרשות כל תלמיד בכל כיתה.

2.      בבתי-ספר שאין בהם כיתות מקבילות ייעשה מאמץ להגדיל את מספר

         לכיתה עד 100.

3.      מלאי הספרים בכל כיתה יכלול גם ספרי סדרות המעוררים לקריאה.

ד.      הפעלת מדף הספרים בכיתה

1.      מחנכי הכיתות ידאגו לכך שהספרים בכיתה יימצאו בהישג יד במשך כל

         יום הלימוד (על מדף פתוח או בארון שאינו נעול).

2.      השאלת הספרים תבוצע באופן חופשי על-ידי הילדים עצמם ,בכל עת

         שהדבר נוח.

3.      לחלופין, אפשר לארגן השאלת ספרים מידי יום, בכל הפסקה, על-ידי

         תורנים קבועים או מתחלפים.

4.      תינתן אפשרות לילדים לקרוא ספרים בכל עתות הפנאי, בעת שהותם

         בבית הספר וכן בזמנים מיוחדים אשר ייועדו למטרה זו.

5.      רצוי שמחנכי הכיתות יקראו לפני התלמידים מתוך ספרים, ובמיוחד

         מתוך סדרות, יום  יום  ובזמנים קבועים.

6.      ראוי לגוון את הקריאה לפני התלמידים גם בקטעי שירה, במחזות ובקטעי

         עיון.

ה.      המחנך כמטפח וכמעודד קריאה

כדי למלא תפקיד זה על המחנך להיות בעל הכישורים האלה:

1.      התמצאות בגוני הספרות המוצעת לילדים.

2.      הכרה של הספרים המוצעים לקריאה בכיתתו.

3.      יכולת להמליץ ולהתאים ספרים לרמת הקריאה של הילדים הנזקקים

         לעזרתו

4.      יכולת לקיים דיון על ספר שנקרא על ידי מרבית ילדי הכיתה או על ספר

         שהוא בחר לקרוא לתלמידים

5.      הכרת ספרי יען המתאימים לגיל הצעיר ויכולת הדרכה לשימוש בהם.

במחלקה לספריות שבאגף ולתרבות ולאמנות פועלות שתי מפקחות ארציות:

אחת על ספריות בתי-הספר היסודיים ואחת על ספריות בתי-הספר העל-יסודיים

(חטיבות הביניים והחטיבות העליונות). המחלקה תעמוד לרשות המעוניינים

בייעוץ ובהדרכה.

המחלקה למרכזים פדגוגיים במשרד החינוך והתרבות תמשיך להדריך

בתי-ספר בהפעלת משאבים לא-ספריים, באמצעות המפקח הממונה.

 

ד"ר שמשון שושני

המנהל הכללי

 

 

 

נספח

 

1.      תוקם ועדת ספרייה, שישותפו בה 4-3 חברים מתוך צוות בית הספר.                נספח

         מנהל ספריית בית הספר ישמש מרכז הוועדה.                                              נוהלי הספרייה-

                                                                                                                       מרכז המשאבים

                                                                                                                                                  

         ועדת הספרייה תקבע את המדיניות הכללית ואת פרטי הנהלים שעל-פיהם

         תפעל הספרייה במסגרת ההנחיות של משרד החינוך והתרבות.

 

         הוועדה תעסוק בנושאים כגון אלה: שעות הפעלת הספרייה, נהלים וכללי

         משמעת תלמידים, הדרכה בספרייה ושילוב הספרייה בתכנית הלימודים

         של בית הספר.

 

         מומלץ כי הוועדה תבנה מערכת שעות בספרייה שלפיה ייכנסו תלמידים

         עם מורים לפעילויות שונות בתחומי ההדרכה בספרייה ולעיסוק בנושאים

         עיוניים הנובעים מתוך תוכנית הלימודים או הקשורים בפרויקטים

         מיוחדים. כמו-כן יושם דגש על פעילויות לעידוד הקריאה החופשית

         והקריאה המונחית.

         הספרן יציע הצעה, במסגרת התקציב הנתון, לצורך הפעלת הספרייה

         ולפיתוחה, ויביא אותה לאישור הוועדה.

 

         ועדת הספרייה תקבע את מדיניות הרכש, אשר תותאם לצרכים

         הלימודיים של בית הספר, בתיאום עם המורים ורכזי המקצועות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/12/2011