education - חינוך ספריות בתי ספר

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מצעד הספרים לילדים ולנוער תשע"ג - מידע והנחיות
 

"הספרים היו המקום היחיד שבו התקיימו רחמים, נחמה, שמחה ואהבה. הספרים אהבו את כל מי שפתח אותם והעניקו בטחון וידידות מבלי לתבוע דבר תמורתם. הספרים אינם נעלמים לעולם - גם לא כשהם זוכים ליחס גרוע."

(מתוך "לב של דיו" מאת קורנליה פונקה, הוצאת זמורה ביתן, 2008)

 

אנו מציעים לכם להצטרף ל"מצעד הספרים", ליטול חלק פעיל בקידום הקריאה בקרב ילדים ובני נוער  ולהשתתף בהצבעה על הספרים האהובים.

"מצעד הספרים" מציע לכם מסגרת לפעילות בית-ספרית, שמטרתה לעודד ילדים ובני נוער מכיתות א'-י"ב לקרוא ספרים.

ב"מצעד הספרים" תלמידים מכיתות א'-י"ב קוראים ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים  נוספים, לפי בחירתם האישית. הם משתתפים בפעילויות סביב הקריאה, הנערכות ביוזמת צוותי מורים וספרנים בבתי-הספר ובוחרים  בהצבעה את הספר האהוב עליהם ביותר.

 

ואלה שלבי "מצעד הספרים":

 

שלב ראשוןהרשימות המוצעות

 

בחודשים יולי-ספטמבר בחנה ועדת "מצעד הספרים", בה חברים אנשי ספרות וספרנים, את רשימות הספרים שהגישו בתי-ספר. הוועדה קראה עשרות ספרים, רשמה חוות דעת וקבעה את הרשימות המוצעות ל"מצעד הספרים" תשע"ג.

רשימות הספרים תתפרסמנה באתר האינטרנט של המחלקה לספריות בתי-ספר. רשימות הספרים אינן מחייבות וניתן להוסיף עליהן או להפחית  מהן, לפי החלטת בית-הספר.

 

שלב שני: היערכות בתי-הספר

 1. הרשמה למצעד ע"י משלוח מיידי של טופס הרשמה מלא וחתום.
 2. קשר עם המדריכה המחוזית והודעה על משלוח טופס ההרשמה. רשימת המדריכות מופיעה באתר המחלקה.
 3. קריאת הספרים המוצעים והכנת תכנית פעילות בית-ספרית של צוותי מורים וספרנים.
 4. הכנת הספרייה והספרים: ריכוז הספרים, רכישת ספרים חדשים, פרסום המצעד, מעקב אחר השאלת ספרים ורישום  ההשאלות.
 5. השתתפות ספרנית וצוות בית-הספר במפגשים ובהשתלמויות.

שלב שלישי: מתחילים לצעוד

 

כל בית-ספר יקיים במועד שיקבע טקס חגיגי לציון פתיחת "מצעד הספרים".

המדריכה לספריות בתי-ספר באזורכם תשמח להציע לכם רעיונות לקיום הטקס. 

 

שלב רביעי: יישום התכנית הבית-ספרית

 

קריאת ספרים מתוך הרשימות המוצעות וספרים נוספים.

קיום פעילויות מגוונות על פי תכנית הפעילות הבית ספרית שנקבעה.

 

שלב חמישי: יום בחירות 

 

אירוע בית-ספרי חגיגי יתקיים  ביום רביעי י"ד באייר  התשע"ג  24 באפריל  2013.     

ביום זה יצביע כל תלמיד עבור הספר האהוב עליו  ביותר השנה:

 1. כל תלמיד יצביע עבור ספר אחד מתוך הרשימה או עבור ספר אחד שאינו ברשימה- לפי בחירתו. 
 2. ועדת קלפי תמנה את קולות המצביעים עבור כל ספר.
 3. ועדת הקלפי תערוך את הרשימה הבית-ספרית המדורגת של הספרים שנבחרו כאהובים ביותר על התלמידים בכל חטיבת גיל בבית-הספר (א'-ג', ד'-ו', ז'-ט', י'-י"ב).
 4. הרשימה תועבר לפי ההנחיות שיימסרו לבית-הספר במועד סמוך ליום הבחירות.

שלב שישי: עשרת הספרים האהובים ביותר

 

ריכוז הקולות מכל בתי-הספר וקביעת הרשימה המדורגת של עשרת הספרים האהובים ביותר על הילדים והנוער.

 

 

כללי השתתפות  -  קראו בעיון והקפידו לפעול לפי ההנחיות

 

 1. בית-ספר המעוניין להשתתף ב"מצעד הספרים" ימלא "טופס הרשמה".
 2. ספרנית בית-הספר תדאג לפרסום "מצעד הספרים", להפצה של רשימות הספרים, להעמדת הספרים לרשות הקוראים ולהכנה של תכנית בית-ספרית לעידוד הקריאה, בשיתוף צוות בית-הספר, ההורים והקהילה. 
 3. לצורך בקרת הרישום כל ספרנית חייבת להודיע למדריכה המחוזית לספריות בתי-ספר על משלוח טופס ההרשמה, כדי שכל מדריכה תוכל לבדוק מול מרכזת "מצעד הספרים", שטופס ההרשמה שלכם אכן התקבל. בירורים לגבי טפסים שלא יגיעו, כפי שקורה לפעמים, ייעשו רק עם מי שהודיעו על משלוח הטופס. 
  ההרשמה תסתיים ביום  שישי ט"ז  בכסלו תשע"ג  30  בנובמבר 2012.
 4. בית-הספר יעמוד בקשר רצוף וקבוע (במפגש, בטלפון, בדוא"ל) עם המדריכה המחוזית לספריות בתי-ספר בכל הקשור להפעלת "מצעד הספרים" בבית-הספר, למפגשים ולהשתלמויות.
  רשימת המדריכות נמצאת באתר האינטרנט של המחלקה.    http://www.education.gov.il/sifriya
 5. הספרן/ית והמורים/ות יקיימו פעילויות מגוונות לעידוד הקריאה, בהתאם לתכנית שהכינו.
 6. התלמידים, על פי בחירתם, יקראו ספרים מתוך הרשימה ו/או ספרים שאינם מופיעים ברשימה.  
 7. "יום הבחירות" יום רביעי  י"ד באייר  התשע"ג  24 באפריל  2013. בתי-הספר יציינו יום זה בלוח האירועים של בית-הספר וייערכו לקראתו מבעוד מועד.  ב"יום הבחירות" תוצב בכל ספרייה קלפי והתלמידים יצביעו עבור הספר האהוב עליהם ביותר. כל תלמיד יתבקש להצביע עבור ספר אחד  מתוך הרשימה המוצעת לבני גילו או מהרשימות המוצעות לגילאים האחרים או עבור ספר שאינו כלול ברשימות. כל ספרייה תשקלל את תוצאות ההצבעה ותערוך רשימה מדורגת של עשרת הספרים האהובים ביותר על כל חטיבת גיל בבית-הספר. 
 8. את תוצאות ההצבעה יעביר כל בית-ספר עם תום "יום הבחירות", על גבי "טופס  הצבעה" מקוון שיפורסם במועד קרוב ליום הבחירות. תוצאות ההצבעה של בתי-הספר המשתתפים במצעד, ישוקללו ותיקבע רשימה מדורגת של עשרת הספרים הנבחרים בכל קבוצת גיל. בית-הספר אחראי לוודא שבידיו "טופס הצבעה" תקני. התוצאות יפורסמו באתר האינטרנט של המחלקה  http://www.education.gov.il/sifriya
 9. יש לעקוב אחר עידכונים והודעות באתר האינטרנט של המחלקה לספריות בתי-ספר.
 10. מענקים לספריות בתי-ספר אשר יעמדו בכל שלבי המצעד ויישלחו תיעוד של פעילותם (כדאי לתעד את הפעילויות לעידוד הקריאה)  מותנים באישור תקציבי לשנת 2013. בהתאם לכך תמסר הודעה בהמשך.  

 

עם קבלת הודעה זו כדאי להזדרז ולשלוח את טופס ההרשמה בכתובת

הקפידו למלא את כל הפרטים בצורה נכונה ומדוייקת.

 

600  בתי-הספר שטופס ההרשמה שלהם יגיע בין הראשונים יהיו זכאים לרכוש ערכה* של ספרי המצעד במחיר 400 ₪. 

 

לזכאים תישלח הודעה במייל חוזר, הנחיות וטופס הזמנת ספרים.

 

מימוש הזכאות מחייב את בית-הספר לקיים את כל שלבי המצעד.

 

בתי-ספר שרכשו במסגרת זו ספרים בעבר ולא קיימו את כל שלבי "מצעד הספרים"  לא יוכלו להנות מהזכאות.

 

*ערכה של ספרי "מצעד הספרים" תכלול את הספרים של 2 שכבות גיל או 2 עותקים של כל ספר לשכבת גיל אחת, לפי בחירת בית-הספר.

 

אין לשלוח המחאה לפני קבלת מכתב הודעה על הזכאות לרכישה מוזלת.

 

גם בתי-הספר שטופס ההרשמה שלהם לא יגיע בין הראשונים, יוכלו כמובן להשתתף ב"מצעד הספרים" ולקיים את כל שלביו.

 

לסיכום, נא רשמו ביומניכם ובלוח בית-הספר:

 

 1. במועד שתבחרו - פתיחת "מצעד הספרים" תשע"ג.
 2. יום הבחירות  יום רביעי  י"ד באייר  התשע"ג  24 באפריל 2013.

 

                                                                         

שנת קריאה מהנה ופעילות מאתגרת,  

שושי שלומי

רכזת תחום ספריות בתי ספר

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/02/2013