education - חינוך ספריות בתי ספר

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
"מצעד הספרים לילדים ולנוער" תשע"ז
ע"ש מרים רות
 

"והרי אתם יודעים כחם של ספרים טובים, לעולם אין יוצאים מהם ריקם. כל ספר שפותחים מוצאים בו מה שלא מצאו בו קודם..."

(מתוך שירה, מאת ש"י עגנון)

 

אנו מציעים לכם להצטרף למסע חוויתי של קריאה ואהבת ספרים וסיפורים.

השנה אנו מציינים "יובל לנובל" שזכה ש"י עגנון ובהשראת כתיבתו נצא למסע בו נמצא בספרים עולמות מרתקים ומעשירים.

 

ב"מצעד הספרים" תלמידים מכיתות א'-י"ב קוראים ספרים מתוך רשימה מוצעת וספרים  נוספים לפי בחירתם האישית. הם משתתפים בפעילויות סביב הקריאה הנערכות ביוזמת צוותי מורים וספרנים בבתי-הספר ובוחרים בהצבעה את הספר האהוב עליהם ביותר.

 

שלבי "מצעד הספרים"

שלב ראשון: הרשימות המוצעות

בחודשים מאי-יולי בחנה ועדת "מצעד הספרים", בה חברים אנשי ספרות וספרנים, את רשימות הספרים שהוגשו לועדה. הוועדה קראה עשרות ספרים, רשמה חוות דעת וקבעה את הרשימות המוצעות ל"מצעד הספרים " תשע"ז.

 

רשימות הספרים תתפרסמנה באתר האינטרנט של המחלקה לספריות בתי-ספר:
http://www.education.gov.il/sifriya

 

רשימות הספרים אינן מחייבות וניתן להוסיף עליהן או להפחית  מהן, לפי החלטת בית-הספר.

 

שלב שני: היערכות בתי-הספר

 • הרשמה למצעד ע"י משלוח מיידי של  טופס הרשמה ל"מצעד הספרים לילדים ולנוער" תשע"ז
 • קשר עם המדריכה המחוזית והודעה על משלוח טופס ההרשמה. רשימת המדריכות מופיעה באתר המחלקה.
 • קריאת הספרים המוצעים והכנת תכנית פעילות בית-ספרית של צוותי מורים וספרנים.
 • הכנת הספרייה והספרים: ריכוז הספרים, רכישת ספרים חדשים, פרסום המצעד, מעקב אחר השאלת ספרים ורישום  ההשאלות.
 • השתתפות ספרנית וצוות בית-הספר במפגשים ובהשתלמויות.

 

שלב שלישי:  מתחילים לצעוד

כל בית-ספר יקיים במועד שיקבע טקס חגיגי לציון פתיחת "מצעד הספרים".
המדריכה לספריות בתי-ספר באזורכם תשמח להציע לכם רעיונות לקיום הטקס.

 

שלב רביעי:  יישום התכנית הבית-ספרית

קריאת ספרים מתוך הרשימות המוצעות וספרים נוספים.
קיום פעילויות מגוונות על פי תכנית הפעילות הבית ספרית שנקבעה.

 

שלב חמישי: יום בחירות

אירוע בית-ספרי חגיגי יתקיים  ביום  רביעי י"ד  באייר תשע"ז  10 במאי 2017.    
ב"יום הבחירות" תוצב בכל ספרייה קלפי והתלמידים יצביעו עבור הספר האהוב עליהם ביותר השנה.
הנחיות יימסרו לבית-הספר במועד סמוך ליום הבחירות.

 

שלב שישי: הספרים האהובים ביותר

ריכוז הקולות מכל בתי-הספר וקביעת הרשימה המדורגת של הספרים האהובים ביותר על הילדים והנוער.

 

כללי השתתפות  -  קראו בעיון והקפידו לפעול לפי ההנחיות

 1. בית-ספר המעוניין להשתתף ב"מצעד הספרים" ימלא טופס הרשמה ל"מצעד הספרים לילדים ולנוער" תשע"ז
 2. ספרנית בית-הספר תדאג לפרסום "מצעד הספרים", להפצה של רשימות הספרים, להעמדת הספרים לרשות הקוראים ולהכנה של תכנית בית-ספרית לעידוד הקריאה, בשיתוף צוות בית-הספר, ההורים והקהילה.
 3. לצורך בקרת הרישום כל ספרנית חייבת להודיע במייל למדריכה המחוזית לספריות בתי-ספר על משלוח טופס ההרשמה, כדי שכל מדריכה תוכל לבדוק מול מרכזת "מצעד הספרים", שטופס ההרשמה שלכם אכן התקבל.   בירורים לגבי טפסים שלא יגיעו, כפי שקורה לפעמים, ייעשו רק עם מי שהודיעו על משלוח הטופס.
  ההרשמה תסתיים ביום יום ראשון יט' בחשון תשע"ז   20.11.2016.
 4. בית-הספר יעמוד בקשר רצוף וקבוע (במפגש, בטלפון, בדוא"ל) עם המדריכה המחוזית לספריות בתי-ספר בכל הקשור להפעלת "מצעד הספרים" בבית-הספר, למפגשים ולהשתלמויות.
  רשימת המדריכות נמצאת באתר האינטרנט של המחלקה.
  http://www.education.gov.il/sifriya
 5. הספרן/ית והמורים/ות יקיימו פעילויות מגוונות לעידוד הקריאה, בהתאם לתכנית שהכינו.
 6. התלמידים, על פי בחירתם, יקראו ספרים מתוך הרשימה ו/או ספרים שאינם מופיעים ברשימה.
 7. "יום הבחירות"  ביום  רביעי י"ד  באייר תשע"ז  10 במאי 2017.
 8. את תוצאות ההצבעה יעביר כל בית-ספר עם תום "יום הבחירות", על גבי  "טופס  הצבעה" מקוון שיפורסם במועד קרוב ליום הבחירות.
  התוצאות יפורסמו באתר האינטרנט של המחלקה
  http://www.education.gov.il/sifriya
 9. יש לעקוב אחר עדכונים והודעות באתר האינטרנט של המחלקה לספריות בתי-ספר.
 10. מענקים לספריות בתי-ספר אשר יעמדו בכל שלבי המצעד ויישלחו תיעוד של פעילותם מותנים באישור תקציבי לשנת 2017 . בהתאם לכך תמסר הודעה בהמשך.
  הנחיות מפורטות לתיעוד הפעילויות ימצאו באתר המחלקה.

 

עם קבלת הודעה זו כדאי להזדרז ולשלוח את טופס הרשמה ל"מצעד הספרים לילדים ולנוער" תשע"ז

 

הקפידו למלא את כל הפרטים בצורה נכונה ומדוייקת.

 

600  בתי-הספר שטופס ההרשמה שלהם יגיע בין הראשונים ויענו על הקריטריונים לקבלת ערכות מוזלות, יהיו זכאים לרכוש ערכה* של ספרי המצעד במחיר 400 ₪ . 

לזכאים תישלח הודעה במייל חוזר, הנחיות וטופס הזמנת ספרים.

מימוש הזכאות מחייב את בית-הספר לקיים את כל שלבי המצעד .

בתי-ספר שרכשו במסגרת זו ספרים בעבר ולא קיימו את כל שלבי "מצעד הספרים"  לא יוכלו להנות מהזכאות.

*ערכה של ספרי "מצעד הספרים" תכלול את הספרים של 2 שכבות גיל או 2 עותקים של כל ספר לשכבת גיל אחת, לפי בחירת בית-הספר.

אין לשלוח המחאה לפני קבלת מכתב הודעה על הזכאות לרכישה מוזלת.

 

גם בתי-הספר שטופס ההרשמה שלהם לא יגיע בין הראשונים, יוכלו כמובן להשתתף ב"מצעד הספרים" ולקיים את כל שלביו.

 

לסיכום, נא רשמו ביומניכם ובלוח בית-הספר:

 1. במועד שתבחרו - פתיחת "מצעד הספרים" תשע"ז.
 2. יום הבחירות ביום  רביעי י"ד  באייר תשע"ז  10 במאי 2017.

 

שנת קריאה מהנה ופעילות מאתגרת, 
שושי שלומי
ממונה על ספריות בתי ספר

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/11/2016