education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
דברי הממונה על הערכה חלופית ועבודות גמר
 

בית–הספר בעידן המאה ה 21 חייב להתאים את עצמו לצרכים ההולכים ומתפתחים של עידן זה ולהקנות לתלמידים ידע, מיומנויות וערכים שיהיו נחוצים ברמה תרבותית, חברתית, כלכלית ואקדמית.
עבודת הגמר המאופיינת בלמידת חקר, הינה הדרך הגבוהה ביותר האפשרית במסגרת בית הספר התיכון לגיבוש התודעה והזהות של החוקרים הצעירים והיא אף מובילה לעיסוק בסוגיות אקדמיות וערכיות.


מחקר שהוא חלק מתהליך הלמידה, הינו בה בעת תהליך חינוכי בעל עוצמה רבה ללומד, המציב בפניו אפשרות ללימוד אוטונומי על קשייו התורמים ביותר לעיצוב אישיותו של התלמיד. ההתנסות האישית יוצרת ללומד העצמאי קניין רוחני. החוויה האישית היא המחנכת לאחריות. התלמיד מטביע חותם, החשוב ביותר בתוך עצמו, ואולם גם מול הסביבה הקרובה: הורים, חברים ומורים. החוויה העמוקה שזכה בה התלמיד תסייע לו לא רק בהמשך לימודיו, אלא כשעור טוב לחיים.


ידועה אמירתו של אלברט איינשטיין "מה שחשוב הוא "לא להפסיק לשאול". בדרך כלל, תהליך הלמידה דורש מהתלמיד לספק תשובות. לעומת זאת עבודת הגמר מאפשרת להעלות שאלות, ורק בסופו של תהליך מאתגר מגיע תורה של התשובה. מכאן שהדרך היא העיקר. באופן כזה הופך בית הספר "למגרש משחקים" שבו המרוצים ביותר הם אלו שנתנו מעצמם מעבר למינימום המקובל.


עבודת הגמר הינה משימה לימודית, המאפשרת לתלמידים בכתה י"א לבחור בהכנתה, במסגרת משימות הסיום הנכללות בתעודת הבגרות. תלמידים המבקשים לחוות חווית לימוד ייחודית זו, מוזמנים להיכנס לתהליך מרתק.
תהליך הכנת עבודת הגמר מתחיל בכתה י"א, ומסתיים בסיום מחצית א' של כתה י"ב.


עבודת הגמר יכולה להיחשב מורחב בהיקף חמש יחידות לימוד כמשימת היבחנות נוספת או משימה המחליפה את אחת מחובות ההיבחנות. כל עבודות הגמר הן בהיקף של חמש יחידות לימוד.


חשוב להבהיר כי מעמדה של עבודת הגמר בתכנית ההבחנות החדשה נותר בהיקף של חמש יחידות לימוד והיא תוכר כאפשרות למקצוע מורחב.

 

אנו קוראים לכם אנשי החינוך וההורים להיות שותפים שלנו בהובלת הזדמנות ייחודית זו, בקרב תלמידי ותלמידות כתות י"א ולתמוך בהם בבחירה בדרך זו של למידה והתנסות, ולסייע להם בתהליך הארוך והתובעני של כתיבת עבודת הגמר.
באתר הפיקוח על עבודות גמר תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא וגם את הכללים והדרישות המקצועיות העומדים ביסוד הכנתה של עבודת הגמר.

 

הגשת ההצעות לעבודה והטיפול בהן: תהליך הטיפול עד לאישורן – נעשה באמצעות "מערכת עבודות הגמר" (מערכת אינטרנטית). באתר תוכלו למצוא הנחיות על דרך העבודה ועל הדרך לקבלת הרשאה להשתמש בה.

 

את הבקשות וההצעות המפורטות הנלוות להן, יש להגיש באמצעות מערכת עבודות גמר עד ליום ה' בשבט תשע"ז 1.2.2017.

 

בסמוך למועד הגשת ההצעות לעבודת גמר נקיים הדרכה מקוונת על דרכי העבודה במערכת האינטרנטית והגישה אליה.
יש לעקוב אחר ההודעות ב"אתר הפיקוח על עבודות-הגמר" – בו מתפרסמים, מעת לעת, הודעות ועדכונים.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בהדרכה, עצה והסבר ובכל הכרוך בנושא, במעמדן של העבודות, בתהליך הכנתן ובביסוסו של תהליך עבודה בית ספרי התומך בהכנת העבודות ובעידוד תלמידים ללמידה משמעותית זו.


ד"ר מרים וייטמן הינה מדריכה ארצית כוללת לעבודות גמר. היא תנחה אתכם לכל אורך תהליך משמעותי זה ניתן לפנות אליה בדואר אלקטרוני: miriamwe@education.gov.il  ובטלפונים: 02-5203332, 050-8695054


המטרה של כולנו צריכה להיות הגדלת מספר התלמידים הכותבים עבודות גמר, תוך שמירה קפדנית על אמינות ומהימנות העבודות, לטובת טיפוח מצוינות אישית, אקדמית וערכית במערכת החינוך בפרט ובחברה הישראלית בכלל.


תמיד לרשותכם,
שפרה סטרוסקי
מנהלת גף הערכה חלופית ועבודות גמר
אגף לחינוך על יסודי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/07/2019    

עדכוני rss