education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
מהי עבודת הגמר?
 

עבודת הגמר היא משימה לימודית  המאפשרת לתלמיד – כאחת ממשימות הסיום  הנכללות בתעודת הבגרות – לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה  ועניין אישיים.

 

הכנת עבודת הגמר היא בבחינת שיאו של תהליך החינוך וההתנסות הלימודית.היא מאפשרת התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת ועיסוק בסוגיה ,שהיא מעבר לנלמד בבית-הספר ובתכנית הלימודים והבחינות הרגילה. הכנתה מבוססת על ידע מדעי עדכני ,דרכי מחקר ועבודה מדעיים.הכנתה היא בליווי והדרכה של חוקרים ואנשי מדע.העבודה היא ביטוי ליכולתו המצוינת של התלמיד,לידע ולכלים שרכש ולהתנסויותיו הלימודיות המגוונות.

 

עבודת הגמר היא בת 5 יחידות-לימוד. הכנתה היא על-פי כללים ודרישות מקצועיות שנקבעו עי הפיקוח במשרד החינוך בליווי של מנחה אקדמי מומחה  לנושא  ובליווי והכוונה של מורה בית-ספרי. הכנת העבודה היא בכתה י', י"א או י"ב.

 

הכנת-העבודה היא בבחירתו של התלמיד,היכול לבחור ולהכין עבודה כמטלה נוספת (עבודה ב"בחירה"),או כמטלה המחליפה את אחת מחובות ההבחנות שלו ("עבודה צמודה").

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2018    

עדכוני rss