education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

מוצגים כאן כללים והנחיות להכנת עבודת גמר בביולוגיה, לשימושם של כל העוסקים בהכנת עבודות גמר במקצוע זה.

 

המטרתה היא לסייע לתלמידים ולמנחים בתהליך הכנת העבודה בשלביה השונים.

 

תלמיד רשאי לבחור ולהכין עבודת גמר בביולוגיה כחלק מן המשימות הנדרשות לקבלת תעודת בגרות.

 

הכנת עבודת גמר בביולוגיה מחייבת ידע רחב ומעמיק במקצוע, ולפיכך היא מתאימה ללומדים את המקצוע ברמה מוגברת. תלמידים שאינם מתמחים במקצוע זה והמעוניינים בכל זאת בכתיבת עבודת גמר, חייבים להרחיב את ידיעותיהם במקצוע ולהכיר בצורה מעמיקה את מושגי היסוד בו (שליטה בנושא העבודה ותכניה בלבד אינה מספקת כדי להגיע להישג הולם).

 

הכללים והנהלים לטיפול בעבודת הגמר, להכנת ההצעות, העבודות והגשתן להערכה, ההנחיה, בחירת המנחים ולוח הזמנים לתהליך כולו - אחידים ומחייבים את כל מכיני העבודה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/04/2009    

עדכוני rss