education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דבר הממונה הארצי לבטיחות
הבטיחות במוסדות חינוך
 

 

בטיחות במוסדות חינוך היא עקרון וערך מוביל בכל הקשור לתלמידים במוסדות חינוך. מערכת החינוך תפקידה לקבוע את מדיניות הבטיחות ולהנחות את הרשויות המקומיות והבעלויות בכל הקשור לבטיחות הסביבתית במוסדות החינוך. הנחיות אלו מופצים באמצעות חוזרי מנכ"ל מנשרים והנחיות לבעלי מקצוע כמו יועצי בטיחות, מנהלי בטיחות וקב"טים העוסקים בתחום זה ברשויות ובבעלויות.
בנוסף לכך, מנחה המשרד את יחידות המשרד ומייעץ להם בכל תחומי הבטיחות במקצועות השונים כמו למשל: חינוך גופני, מדעים, פעילות חוץ ועוד.

 

בפרק זה תוכל למצוא מגוון חומרים העוסקים בהבטחת הבטיחות לתלמידים במערכת החינוך, בכל סוגי הפעילות השונים. מלבד הנחיות חוזר מנכ"ל שהם לב ליבו של החומר, ישמש אתר זה כמחסן ואפסניה לעדכונים וחומרים נוספים שבעלי תפקידים שונים מוזמנים לעיין ולהשתמש בהם.

 

אוכלוסיית היעד שאנו משרתים אותה היא בעיקר קב"טים, מנהלי בטיחות מוסדות חינוך ברשויות/בעלויות, אגפי החינוך, עובדי הוראה מכל הסוגים ותנועות הנוער. בנוסף לאלו ישרת האתר כל אדם אשר חפץ במידע כלשהו בנושא זה.  החומרים שאנו נעביר לאתר יהיו ממש "כלי עבודה", כמו למשל רשימות מבדק לבתי ספר וגני ילדים, טפסים לדוחות סיכום, תרגילים בניתוחי אירועים, דפי התייחסות לנושאים מגוונים וכדומה.

ניתן לפנות בשאלות באתר זה ב"פורום קב"טים" בכל תחומי העניין של האגף ובבטיחות בפרט.


 
פורום קב"טים וממוני בטיחות 


חוזרי מנכ"ל בנושא בטיחות

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/11/2017