education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
גיליונות מחזור הזמנים לבטיחות
 
 

גיליון היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"טשמש קיץ חדש

מצורף גיליון היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט, המכיל חומרים מקצועיים, המיועדים למחוזות, לקב"טים, למנהלי בטיחות ברשויות, למהנדסים ולאנשי מינהל העוסקים בבטיחות מוסדות חינוך

גיליון קיץ תשע"ח

גיליון קיץ תשע"ח (2018)

גיליון אביב תשע"ח

גיליון אביב תשע"ח (2018)

גיליון פורים תשע"ח

גיליון פורים תשע"ח (2018)

 

נפצים וחזיזים זה לא משחק ילדים

  • קמפיין שערך משרד הכלכלה והתעשייה, בהשתתפות ישראל אהרוני להעלאת המודעות לסכנות השימוש בצעצועים מסוכנים.
  • מצ"ב קישור לסרטון הסברה בנושא תחפושות מסוכנות, מוגש מטעם ענף הסברה והדרכת אוכלוסייה של הרשות הארצית לכבאות והצלה.


גיליון סתיו חורף תשע"ח

גיליון סתיו חורף תשע"ח (2017)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2018