education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דגשים לפעילות רחצה במהלך פעילויות חוץ
 


אגף ביטחון, שעת חרום ובטיחות סביבתית, מציג בפני מנהלי בתי הספר, מנהלי הקייטנות ואחראי הפעילות הנחיות ודגשים לפעילות רחצה במהלך פעילויות חוץ (בריכה, פארק מים, ים).

הדגשים במסמך נוגעים נוגעים לאישורים הנחוצים לבריכות, אישור הורים, הוראות להכנת הבריכה, אופן מהלך הרחצה וטבלת עזר לבדיקת בטיחות בפארק מים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/05/2019