education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא לגופי הדרכה לימי כשירות עורכי מבדק בטיחות מוסדות חינוך
 

 

מצורף קול קורא לגופים להדרכת עורכי מבדק בטיחות מוסדות חינוך בימי כשירות
      

 1. משרד החינוך, אגף בטיחות, יוצא ב"קול קורא" לגופי הכשרה לבטיחות המעוניינים לבצע "ימי כשירות" ל"עורכי מבדקי בטיחות מוסדות חינוך".כיום מתבצעים ימי כשירות אלו במכון התקנים הישראלי,והמשרד מעוניין שיהיו גופים נוספים שיוכלו  לבצע את ימי הכשירות האלו,ככל שיעמדו בדרישות שלהלן.
          
 2. הגורמים  לגביהם נדרש לבצע "ימי כשירות" הינם עורכי מבדקים מכל הארץ.היקף עורכי המבדקים שהוסמכו עד היום עומד על כ-400 והם מהווים את האוכלוסייה הפוטנציאלית העדכנית.  
           
 3. במסמך זה יוגדרו התנאים הנדרשים לביצוע ימי כשירות אלו.
  אוכלוסיות יעד למענה לקול קורא זה גופים בעלי יכולת הכשרה או התמקצעות בהכשרה בתחומי הבטיחות ובעל ניסיון בהעברת קורסים ייעודיים בתחום מערך הבטיחות, העונים על כל הדרישות המפורטות במסמך זה.
       

שאלות ותשובות בעניין הקול קורא:

 

האם צריך לצרף אסמכתאות לקיום אמצעים לביצוע הדרכות?

יש לפרט את האמצעים שקיימים, שהרי החברה חותמת על כך שיש לה את האמצעים, מכאן שהיא מחוייבת לחתימתה שלה, כלומר יש לה אחריות על מה שנכתב ונאמר בחתימתה. הנחת היסוד היא שאם נכתב שיש עמדת מחשב, וברקו, ואמצעי הגברה, אז כיתת הלימוד מצוידת באמצעים אלו. החברה תיבדק על ידי המשרד במקום ההכשרה כדי לוודא את קיום האמצעים.

 

מה התמורה עבור ביצוע הדרכות כאלה?

משרד החינוך אינו מעביר תמורה בגין הדרכות אלו. התמורה עבור הדרכות אלו נקבעת על ידי הספק עצמו אל  מול קהל הלקוחות שלו, בהתאם לתעריפי ימי הדרכה המקובלים בשוק. החברה מחליטה על מחיר עבור יום כשירות העומד בדרישות המקצועיות והמנהלתיות, וגובה מול הלקוחות שלה (עורכי מבדקי בטיחות מוסדות חינוך) בהתאם לשיקוליה וכמקובל בשוק. 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/01/2018