education - חינוךאגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 ריענון הנחיות בטיחות לקראת ל"ג בעומר
  
 גיליונות מחזור הזמנים לבטיחות
  
 חובת התקנת דלתות תו תקן 6185 במבני חינוך חדשים
  
 תכנית חומש למניעת היפגעות ילדים
  
 התרחקו מחפץ חשוד!
  
 הודעת משרד החינוך בנושא קיץ בטוח
  
 דגשים לפעילות רחצה במהלך פעילויות חוץ
  
 כרטיסי מידע בנושא טיולים
  
 

   

שאלה: מה ההבדל בין חוזר מנכ"ל טיולים לחוזר מנכ"ל פעילוי ת חוץ?

    תשובה: מצגת המסבירה על ההבדלים כולל קישורים לחוזרי מנכ"ל

פורום בטיחות ביטחון והיערכות לשעת חרום
 
מערכת לחיפוש הוראות בטיחות בפעילויות חוץ
 
מחזור הזמנים לבטיחות
    תאריך עדכון אחרון:  30/03/2019