education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הוראות והנחיות לביטחון ובטיחות בטיולים
 

 הנחיות אבטחה וליווי רפואי בטיולים
 פנקס כיס לטיולים - הנחיות ביטחון ובטיחות בטיולים
 רענון הנחיות בטיולים אוקטובר 2013
 יציאה של גן ילדים לסיור לימודי בישוב
 איסור רחצה במהלך טיול

 טופס בקשה לאישור ביטחוני

 הנחיות ביטחון בטיולים - הקלות
 מפה ביטחונית

 המלצות להורים לקראת הטיול השנתי

 הנחיות בעומס חום

 הנחיות זהירות מפני נחשים

 

רשימות:


 רשימת בדיקה לפני הטיול

 רשימת תכולה לתיק מלווה רפואי לטיול 2014
 רשימה קצרה לניהול סיכונים בטיול

 אוגדן יציאה לטיול של מנהל חברה ונוער 2014

 

סרטונים:

 

 סרטון הסברה בנושא זהירות ממוקשים

סרטון הסברה זהירות ממוקשים בשפה הערבית

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2019