education - חינוך אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
המלצות להורה לקראת הטיול השנתי
 

דף זה נכתב על ידי אבנר ואורית אביבי, בתיאום עם האגף לביטחון ובטיחות של משרד החינוך לזכרו של בנם היקר והאהוב אביתר אביבי ז"ל, שטבע בגני חוגה במהלך טיול שנתי של בית ספר (ישיבה תיכונית) "חורב".

אתר הנצחה לזכרו של אביתר אביבי ז"ל

 

מטרת דף זה, לסייע להורה ולתלמיד להיערך כראוי ולאפשר להורים להיות ערים לאופן ההתארגנות של בית הספר לטיול השנתי בהתאם להנחיות חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך. כל זאת כדי להבטיח את בטיחות ילדיהם.

דף זה מיועד להורים, מורים ותלמידים להתכונן ולהכיר את ההכנות לטיול הבית ספרי, ולסייע להם להיחשף לנקודות שונות הקשורות לבטיחות בטיול.

המלצות לבדיקה

 1. בית הספר חייב להוציא סמוך למועד הטיול מסמך להורים המפרט את מסלול הטיול, קרא בעיון מסמך זה, ובדוק שאתה מבין את תכנית הטיול וכלל הפעילות המאושרת ,בו משתתף בנך.
 2. שים לב  לפעילויות האתגר והאטרקציות שיש בטיול, וודא שהם מתאימים לבנך. (אל תחשוש לשתף את הצוות החינוכי בהתלבטות שלך בדבר התאמת המסלול לגיל התלמידים או לפעילות המתוכננת).
 3. במידה ויש מגבלות רפואיות לבנך, וודא מול בית הספר שהמגבלות ידועות וברורות וכיצד מתמודדים עם מגבלות אלו במהלך הטיול. (מגבלות פיסיות, תרופות, אלרגיות, רגישות וכו').
 4. תדרך את בנך לקראת היציאה לטיול בנושאים אלו לפחות:
 • שמירה על התנהגות הולמת ובטוחה לאורך כל הטיול - ישיבה וחגירת חגורת בטיחות בזמן הנסיעה - הליכה רק בעקבות המדריך ולפני המאסף - לא לעקוף או  לסטות מן השביל וקיצורי דרך - לא לעזוב את הקבוצה ולא לעבור מקבוצה לקבוצה בלי תיאום עם המלווים של שתי הקבוצות - להימנע מדרדור אבנים ומהליכה על שפת מצוקים - במעבר צר להאט את קצב ההליכה ולעבור אחד אחרי השני בזהירות
 • לא להדליק אש ללא אישור מלווה - לא לגעת בחפצים חשודים ובכלי ירייה של המלווה - במקרה של ניתוק מהקבוצה יש להישאר במקום - אין לנוע לבד - הרחצה במהלך הטיול אסורה בהחלט.
 • הנחה את בנך שלפני כל פעילות, או מסלול, יוודא שמובנת לו הפעילות והסכנות שמהם יש להיזהר ושלא יחשוש להסב את תשומת לב המורים אם שם לב לסכנה במסלול או בהתנהגות שאינה תואמת את כללי הבטיחות.
  1. במידה ויש לך שאלות נוספות לגבי הטיול או הבהרות שהיית מעוניין לקבל מבית הספר, פנה למחנך הכיתה בשאלות אלו, או  פנה באמצעות המחנך לאחראי הטיול ולרכז הטיולים הבית ספרי או למנהל בית הספר.
  2. תוכל ללמוד על התארגנות בית הספר לטיול ולקבל  מידע נוסף דרך המסמכים הבאים:
   1. בית הספר חייב לקבל את אישור הלשכה לתיאום טיולים  של משרד החינוך ( בטיולים אשר נדרש לגביהם אישור על פי הנהלים ). הלשכה לתיאום טיולים  מנפיקה אישור טיול על פי הבקשה כאשר לכל בקשת תיאום יש מספר סידורי  ספציפי לאישור. (לכל טיול יש מספר אחר).
   2. פרטים על מסלולים ניתן לקבל:
    1. מענה לשאלות ניתן לפנות

     

    המלצות לבדיקה - קובץ PDF

     
     
     
        תאריך עדכון אחרון:  16/08/2015