education - חינוך כוח אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה הערכת עו''ה
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הכתובת לפניות
 
 

 

המשרד הראשי:

 

רח' כנפי נשרים 15, ירושלים 91911

טלפון: 5604750/1 - 02

 

בעלי תפקידים במטה:

 

שם

תפקיד

טלפון

פקס

תמי יהושע

מ"מ מנהל האגף

 

02-5604748

 

02-5604797

רחל טייטלבוים

 טיפול בפרט ותנאי שירות

02-5604828 

02-5604722 

שרית ארבל

 מנהלת תחום רווחה, וטיפול במינוי מנהלים

02-5604792 

02-5604808 

איתי הדר

מנהל תחום גף גימלאות פיצויים והסבה

 

02-5604827

02-5604804

דליה מזרחי

 

מנהלת גף תנועת עובדי הוראה

 

02-5604738

02-5604803

 יהודה אהרון

 

ממונה על היחידה לטיפול בפרט, תנאי שירות ופיטורי עו"ה

02-5604870

 02-5604871

  

 

 

ארכיון מורים

 

 

 

02-5604790

 

 

כתובות הלשכות המחוזיות של כא"ב:

 

מחוז

כתובת

טלפון

פקס

מחוז ת"א

רח' השלשה 2, יד אליהו, תל-אביב 61092

    03-6896317 

03-6896330

מחוז מרכז

רח' השלשה 2, יד אליהו, תל-אביב 61092 

03-6896573

03-6896546

 מחוז דרום

 

 רח' התקוה 4,

באר שבע.

08-6263090

08-6263091

מחוז ירושלים

רח' כנפי נשרים ‏22, גבעת שאול, ירושלים, 91911 

02-5601683

02-5601618

מחוז חיפה

קרית הממשלה ע"ש רבין, בנין ב', שד' פלי"ם 15 א', חיפה 33095

04-8632554

04-8632555

מחוז צפון

קריית הממשלה, ת.ד. 17105,נצרת עלית.

04-6500864

 04-6500264

מינהל חינוך התיישבותי

 

 רח' השלשה 2, יד אליהו, תל-אביב 61092.

03-6898700

03-6898881

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2014  

עדכוני rss