שם השירות: אישור גמולי השתלמות בעד פרסומים וניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקויוולנטית בעד פרסומים.

היחידה נותנת השירות:
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה,
גף דירוג והסמכה

נושא השירות: גמולי השתלמות וכן ניקוד בעד פרסומים לשם קביעת דרגת שכר אקויוולנטית.

הסבר לקבלת השירות:

עובד הוראה המבקש לזכות בגמולי השתלמות וכן עובד הוראה המלמד בפועל תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל, המבקש ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקויוולנטית בעד פרסומים.

למי מיועד השירות:

 • עובד הוראה המבקש לקבל גמולי השתלמות עבור עבודות מחקר או פרסום מדעי, הרצאה בקונגרס מדעי בינלאומי, פרסום בתחום הספרות והאמנויות, יצירות מוסיקליות.
 • עובד הוראה המלמד תושבע"פ ו/או מחשבת ישראל המבקש לקבל ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקויוולנטית בעד פרסומים.
  • אופן הגשת הבקשה:

   לבקשה לגמול השתלמות בעד פרסומים יש לצרף:

   • עבודת המחקר, או חיבור מדעי, שפורסם בכתב עת, בספר או בקלטת.
   • תכנית הקונגרס ובה שם המרצה וכן תקציר ההרצאה.
   • אישור מפורט מהתזמורת או מהתיאטרון.
   • קובץ השירים המולחן או את העיבודים ואת התזמורים.

   לבקשה לקביעת דרגת שכר אקויוולנטית בעד פרסומים יש לצרף:

   • חיבור מאמר תורני.
   • חיבור ספר תורני.
   • עריכה מקצועית של ספר.
   • חיבור מאמר בדידקטיקה של תושבע"פ או במחשבת ישראל.

   מקום קבלת השירות:

   פניה בדואר

   בנושא גמול השתלמות בעד פרסומים:

   רחל שטרית

   גף דירוג והסמכה

   משרד החינוך

   ירושלים, מיקוד 91911

    

   מורים המלמדים במכללות:

   כוכבה וולף

   גף הכשרת עובדי הוראה

   משרד החינוך

   ירושלים, מיקוד91911

    

   בנושא ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקויוולנטית בעד פרסומים:

   רחל שטרית ושרית אגמי

   גף דירוג והסמכה

   משרד החינוך

   ירושלים, מיקוד:91911

    

   מורים המלמדים במוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים:

   זאב בן דוד

   אגף בכיר חינוך מוכר שאינו רשמי

   משרד החינוך

   ירושלים, מיקוד:91911

   טפסים לקבלת השירות:

   בקשה לאישור ניקוד לשם קביעת דרגת שכר אקויוולנטית בעד פרסומים/ גמול השתלמות בעד פרסומים