שם השירות: אישור גמולי השתלמות עבור תצוגות של יצירות אמנות

היחידה נותנת השירות:
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה,
גף דירוג והסמכה

נושא השירות: גמולי השתלמות

הסבר לקבלת השירות:

עובד הוראה שהוסמך לרובד חינוכי כלשהו בחינוך הפורמלי בארץ המבקש לזכות בגמולי השתלמות.

למי מיועד השירות:

עובד הוראה המבקש לקבל גמולי השתלמות עבור תצוגות של יצירות אמנות, בימוי והפקות בתיאטרון, יצירות בתחום התנועה, המחול והספורט.

אופן הגשת הבקשה:

לבקשה יש לצרף לפי הענין:

  • אישור מהמוזיאון המפרט את שמות היצירות ואת מועדי הצגתן ובכלל זה שם האוצר או הוועדה האמנותית וקטלוג של התערוכה.
  • תצלום של היצירות, שמות היצירות ואת מועדי הצגתן ואישור של המוסד או הגלריה שבהם הוצגו היצירות ובכלל זה שם האוצר או הוועדה האמנותית וקטלוג של התערוכה.
  • תצלום של היצירה או את התכנית הכתובה ומסמך הזמנה ואישור לביצוע ו/ או קלטת וידאו.

מקום קבלת השירות:

פניה בדואר

רחל שטרית

גף דירוג והסמכה

משרד החינוך

ירושלים, מיקוד 91911

 

מורים המלמדים במכללות:

כוכבה וולף

גף הכשרת עובדי הוראה

משרד החינוך

ירושלים, מיקוד 91911

טפסים לקבלת השירות:

בקשה לאישור גמול השתלמות עבור תצוגות של יצירות אמנות