הודעות הדוברות education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
אירועים ופרסים
 

ירושלים, י"ד סיון תשע"א

16/06/2011

 
פרס השרים לבתי ספר ירוקים

 

שר החינוך, גדעון סער, והשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, יעניקו היום את "פרס השרים"

לבתי ספר ולגני ילדים מצטיינים בחינוך לקיימות,

פרס לעבודות גמר מצטיינות במדעי הסביבה,

תעודות הסמכה לבתי ספר ירוקים

 

הקריטריונים למתן "פרס השרים"  לבתי ספר

 • בית הספר עוסק בנושא קיימות וסביבה שלוש שנים ומעלה )החל משנת הלימודים תשס"ח(.
 • 80  אחוז מצוות בית הספר עבר פיתוח מקצועי בנושא סביבה וקיימות.
 • בית הספר מקיים פעילות ב 3- תחומים עיקריים:הקניית ידע,  פעילות קהילתית סביבתית, וניהול אורח חיים מקיים.

הקריטריונים  למתן "פרס השרים" לגן הילדים

 • גן הילדים עוסק בנושא קיימות וסביבה שלוש שנים ומעלה )החל משנת הלימודים תשס"ט(.
 • הגננת השתתפה בהשתלמות בנושא סביבה בהיקף של לפחות 28 שעות.
 • בתחום הידע: גן הילדים הציג את פעילותו בחמישה נושאים סביבתיים עיקריים לאורך השנה.

בכל אחד מחמשת הנושאים הנבחרים, יציג גן הילדים דגשים:

 • ידע - שימוש נכון במושגים רלוונטיים על ידי צוות הגן והילדים  -ידע המושג מפעילות מידת העשייה הנכונה בנושאים לעיל
 • ערכים - חינוך למודעות,  לגילוי אחריות,  לרצף בין דורי וכדומה.
 • שיתוף ילדי הגן בתהליכי התכנון העשייה וההסברה.

בתחום קהילה וסביבה יידרש גן הילדים להציג :

 • פעילות קהילתית רחבה ומתמשכת המניעה את הקהילה ליצירת שינוי אמיתי ומתמשך ביחס לנושאי סביבה.
 • משחק ולמידה במרחבים טבעיים בחצר.
 • משחק בסביבה טבעית תוך שימוש בחומרים טבעיים וחומרים בשימוש חוזר.
 • תכנון ועיצוב סביבה חינוכית המשקפת את העשייה ואת הערכים הסביבתיים.
 • הטמעת נושאים סביבתיים על ידי חומרי למידה שנעשו בגן.  (מגדירים, משחקים, מצגות במחשב כגון הכרת קולות של ציפורים , כתיבת ספרים.(

 

פרס שר החינוך והשר להגנת הסביבה לעבודות חקר מצטיינות בנושא מדעי הסביבה בחינוך העל-יסודי לשנת הלימודים תש"ע

 משרד החינוך, והמשרד להגנת הסביבה מעניקים פרסים לעבודות מחקר מצטיינות בתחום הקשור למדעי הסביבה המתבצעות על-ידי תלמידי כיתות י"א ו-י"ב.

 

 הקריטריונים לשיפוט העבודות

 • מקוריות המחקר
 • מטרת המחקר והגדרת בעיית המחקר
 • מבוא ענייני והפנייה למקורות ביבליוגרפים
 • היקף המחקר ומידת ההעמקה בבעיה בה הוא עוסק ( גודל המדגם, מספר החזרות וכו')
 • הצגת התוצאות (טבלאות, גרפים, דרכים אחרות)
 • ניתוח סטטיסטי
 • דיון ענייני
 • סיכום ומסקנות
 • היקף השימוש במאגרי מידע ורישום נכון של ביבליוגרפיה
 • איכות העבודה ( כותרות, סדר, חלוקה לסעיפים)
 • תרומה יישומית של המחקר

הסמכה לבתי ספר ירוקים וירוקים מתמידים

הסמכה ל"בתי ספר ירוקים"

ההסמכה ניתנת על ידי המשרד להגנת הסביבה ומהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר. המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה.
בית ספר שעומד בכל הקריטריונים שהוגדרו זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".

"בית ספר ירוק מתמיד"

"בית ספר ירוק מתמיד" הוא בית ספר שעומד בכל הקריטריונים במשך שנתיים לפחות, הפחית צריכה בכל המשאבים שהוגדרו, והרחיב את הפעילות לכלל שכבות בית הספר.

בתהליך ההסמכה ניתן דגש לתוכניות המשלבות לימודי איכות סביבה יחד עם הנעת תהליך שבו בית הספר עצמו מתנהל באופן מקיים, מנצל את משאביו תוך חיסכון והתייעלות, ותורם לשינוי במודעות הקהילה ובהתנהגותה. מודל  "הסמכה לבית ספר ירוק" מציע קריטריונים ברורים ולכן מהווה פלטפורמה נוחה ליישום.

מסגרת ההסמכה
בשלב הראשון, נדרשת הנהלת בית הספר, בשיתוף עם מועצת התלמידים וההורים, להחליט על מחויבותם לנושא. בהמשך יערוך בית הספר מיפוי והערכה של מצבו העכשווי בתחום החינוך הסביבתי. ההערכה תהיה הן כמותית והן איכותית. להשלמת תמונת המצב, יגובשו בבית הספר מדדים סביבתיים אחדים שאותם מעוניינים לשפר וליישם בתרבות הבית ספרית, ועל בסיס זה תיבנה תוכנית הפעולה של בית הספר שתתייחס לשלושת התחומים הבאים:

 • לימודים עיוניים: נושאי איכות הסביבה ייכללו בתוכנית הלימודים של בית הספר, כגון גיאוגרפיה, מדעים, חברה, בהיקף של 30 שעות לימוד שנתיות, לשתי שכבות לימוד בבית הספר היסודי. בבית הספר העל יסודי נדרשים לימודי סביבה בהיקף של 10 שעות שנתיות למחצית מתלמידי בית הספר.
 • שימוש מושכל במשאבים: בית הספר נדרש לצמצם את השימוש במשאב אחד לפחות (מים, חשמל, נייר) ו/או לבצע איסוף פסולת למיחזור של לפחות 3 חומרים (בקבוקים לפי חוק הפיקדון, נייר , סוללות, מיכלי משקה גדולים, פסולת אורגנית, טיונרים, פסולת אלקטרונית).
 • מעורבות קהילתית: שכבה נוספת על השכבות הלומדות (שכבה שלישית בבית הספר היסודי או רבע מכלל תלמידי בית הספר העל יסודי) נדרשת לבצע פרויקט של עשייה מתמשכת למען הקהילה במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי (לדוגמא: מחזור, הסברה בנושאים סביבתיים שונים - צואת כלבים, הפחתת שימוש בשקיות ניילון, טיפוח מתמשך של אזורים מוזנחים תוך גיוס תושבי האזור והרשות המקומית).
 • מועצה ירוקה - הקמת מועצה ירוקה המורכבת מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה, אשר תקדם את תהליך ההסמכה בבית הספר.

 

 
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 


 
 
מספר הפלאפון שמצוין מיועד לשימוש של אנשי תקשורת בלבד.
לפניות אישיות יש לפנות למרכז המידע של המשרד בטלפון 1-800-250025
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2015    

עדכוני rss