education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
נושאי הלימוד לנבחנים האקסטרנים מהמגזר החרדי
 

להלן קישור לאתר הפיקוח של המקצועות הלימוד בחינוך העצמאי ובו נושאי הלימוד לבחינות הבגרות של הנבחנים האקסטרנים מהמגזר החרדי שתתקיימנה החל ממועד קיץ תשע"ז (2017)

נבחנים בעלי לקויות למידה שאושרה להם בחינה מותאמת - נא להתעדכן בדבר הנחיות למבחן המותאם בשלוחות האקסטרניות וכפי שיפורסם באתר האינטרנט של הפיקוח על המקצוע.

לאתר הפיקוח

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/03/2017