education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הבהרות ועדכונים - לקראת בחינות שנה"ל תשע"ז (2017)
 

י"ב בחשוון תשע"ז

13 בנובמבר 2016

 

אל:

מנהלי בתי הספר העל-יסודי

רכזי הבחינות

 

שלום רב,

 

מצ"ב הבהרות ועדכונים לחוזר ההנחיות לשנת תשע"ז (2017).

שימו לב - חוזר זה מחליף את ההנחיות שפורסמו ביום חמישי, 10.11.2016.

 

בהנחיות המפורסמות הארכנו את הרישום לנבחני משנה בוגרים למועד חורף ולמועד קיץ תשע"ז (2017), לפי הבקשות שהתקבלו מהשטח.

 

כמו כן, אנו מפרסמים את חוברת השאלונים החדשה והמעודכנת ביותר בתכנית החדשה - הרפורמה.

מצ"ב הודעת הפרסום לחוברת

 

בברכת הצלחה!

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/11/2016