education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הודעת הבהרה - המרת שאלונים בתנ"ך לבי"ס כללי
 

כ"ב באלול תשע"ז

13 בספטמבר 2017

 

למנהלי בתי הספר על יסודיים בפיקוח הכללי

לרכזי בחינות

לנבחני משנה בוגרים

 

שלום רב,

 

נבחני משנה בוגרים המבקשים להיבחן  במועד חורף תשע"ח (2018) בבחינה בתנ"ך לבי"ס כללי, שאלון 1206, ייבחנו בשאלוני הרפורמה: 1281 ו-1282.

 

ונבחני משנה בוגרים עולים חדשים המבקשים להיבחן בשאלון 900161, ייבחנו בשאלוני הרפורמה: 1284 ו-1272.

 

בהצלחה!

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/09/2017