education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הדפסת גיליון ציונים בבתי הספר
 

ירושלים, כ"ח בתשרי תשע"ח

18 באוקטובר 2017

 

 

 

לכבוד

מנהל בית הספר העל-יסודי

 

 

שלום רב,

 

 

 

הנדון: גיליון ציונים ממוחשב - הדפסה בבית הספר

 

 

השנה, לראשונה, אישורי הציונים של בוגרי תשע"ז (2017), יועברו לבתי הספר באופן ממוחשב, כחלופה למשלוח האישורים באמצעות דואר ישראל.

 

בהתאם לזאת, החל מהיום, תוכלו לצפות בגיליונות ולהדפיסם באמצעות "שער למנהל" בלשונית "תלמידים". חשוב לציין, כי יש להחליף שנה ל-תשע"ז לפני תחילת התהליך.

 

בית הספר יוכל להדפיס אישורים עבור כלל השכבה הבוגרת, עבור כיתה מתוך השכבה או עבור תלמיד ספציפי.

 

האישור משקף את כלל הבחינות בהן נבחן התלמיד, חישוב ציון סופי במקצוע וכן אם התלמיד זכאי/ לא זכאי. האישור חתום דיגיטלית והוא מהווה אסמכתא רשמית לכל דבר ועניין. ניתן לשלוח אותו לתלמיד באמצעות הדוא"ל והוא יוכל לצפות בו ולהדפיסו באמצעות הקלדה של מספר ת"ז, ללא הצורך להגיע למשרד או לבית הספר.

 

מאחר ומדובר במחזור ראשון שבו מופקים האישורים בדרך זו, עליכם לבדוק את האישורים באופן קפדני ולוודא כי הם תואמים את הנתונים המצויים בידכם.

 

במידה ונתקלתם במקרים פרטניים בהם קיימת אי התאמה או נדרשים עדכונים (בחירת רמת לימוד במקרים בהם התלמיד נבחן בכמה רמות, השמטת מקצועות עודפים וכיו"ב), עליכם לבצע זאת במסגרת הטיפול בטפסים האישיים ("טופסי יעקב").

 

במידה ובית הספר מזהה תקלה גורפת או רחבה, עליו לפנות לזהבה סינה בדוא"ל: zehavasi@education.gov.il.

 

חשוב לציין, תלמידים שיבוצע עבורם עדכון כלשהו בפרטי ההיבחנות (השמטת מקצוע עודף / דיווח ציון חסר וכד'), השינויים ישוקפו כעבור לילה במערכת ויתאפשר להוציא אישור ציונים מעודכן.

 

 

קישור לסרטון הדרכה- https://youtu.be/03FsbAFM-Xc

 

קישור לתוצר הדרכה- http://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Bagruiot/GilayonGuide.pdf

 

לעזרה בנושא הדפסת הגיליונות ניתן לפנות למוקד המינהלת ליישומים מתוקשבים:

03-6906600

 

אנו מקווים כי שינוי זה יהווה הקלה משמעותית עבור בתי הספר בשירות הניתן לבוגריו.

 

 

 

בכבוד רב,

 

דויד גל

מנהל אגף בכיר בחינות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2017