education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 לוח בחינות לשנה"ל תשע"ח (2018)
  
 פירסום ציונים במתמטיקה - מועד קיץ תשע"ז
  
 דפי נוסחאות במתמטיקה
  
 עדכונים לקראת  בחינות מועד ב' - קיץ תשע"ז
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

חדש!! חוברת השאלונים עדכנית לחודש יוני 2017

 לוח בחינות מועד ב' כולל שעות בחינה 

 נפתחה מערכת הודעות מטה בחינות למועד ב'

 עדכונים לקראת למועד ב' תשע"ז (2017)

 פרסום ציונים במתמטיקה - מועד קיץ

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 לוח בחינות מועד ב' - קיץ תשע"ז (2017)

 חומר עזר מותר בשימוש - מועד קיץ תשע"ז

 מערכת זימונים לנבחנים אקסטרנים - מועד קיץ

 מערכת רישום למועד ב' - קיץ תשע"ז


קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל משנת תשע"ז
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון